Pszichológusok: „káros a nemzeti konzultáció”

A tiltakozás szövege: „A Magyar Nemzet 2020. február 12-én arról számolt be, hogy Orbán Viktor miniszterelnök egy kihelyezett frakcióülésen újabb nemzeti konzultáció kezdeményezését jelentette be, melyben a többi között nevesíteni kívánja a gyöngyöspatai roma diákok szegregációjával kapcsolatos kártalanítás kérdését.

Pszichológusként szakmai meggyőződésünk, hogy amennyiben ez a kérdés valóban megjelenik a nemzeti konzultációban, az súlyos társadalmi károkat fog okozni, hiszen alkalmas arra, hogy konfliktusokat generáljon, meglévő feszültségeket felszínre hozzon, amelyek akár erőszakos formát is ölthetnek, gyűlölet-bűncselekményekhez vezethetnek, és legitimálják az intézményes megkülönböztetés gyakorlatát. Mindez pedig hosszú távra ellehetetlenítheti a roma és nem roma magyarok békés egymás mellett élését és létező problémák valós és hatékony megoldását.

A nemzeti konzultációt a kormány 2011 óta használja arra, hogy közvetlen, ám informális felhatalmazást kapjon Magyarország állampolgáraitól politikai intézkedéseihez. Így a nemzeti konzultációk olyan kérdéseket tartalmaznak, melyek a kormány politikájának aktuális irányát tükrözik, és világosan megfogalmazzák azt is, hogy adott kérdésről milyen véleményt tart a kormány helyesnek.

A tervezett nemzeti konzultáció éppen azért tekinthető rendkívül veszélyesnek, mert a pszichológiai kutatások csaknem évszázados tapasztalatai egyöntetűen azt mutatják, hogy az ilyen jellegű kommunikáció támogatja az előítéletességet és a diszkriminációt. Ennek következtében megengedett, elfogadott vagy akár bátorított is lehet egyes csoportok, különösképpen pedig a nemzeti konzultációban megnevezett romák megkülönböztetése. Az egyes emberek és az intézmények feljogosítva érezhetik magukat a diszkriminációra, különös tekintettel arra, hogy a nemzeti konzultáció éppen egy szegregáló intézmény gyakorlatát erősíti meg kérdésfeltevésével.

A fentebb leírtak alapján elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a tervezett nemzeti konzultáció azt sugallja, hogy a gyöngyöspatai roma emberek nem érdemesek kártérítésre az elszenvedett diszkriminációért, figyelmen kívül hagyva azt, hogy a független magyar bíróság kimondta a szegregáció tényét, és az érvényes magyar jogszabályok alapján ítélt meg kártérítést.

Szakmai álláspontunk szerint egy ilyen jellegű kérdés feltétele alkalmas arra, hogy azt kommunikálja az állampolgárok felé, hogy elfogadható a roma emberekkel szembeni diszkrimináció.
Ez a fajta politizálás ellehetetleníti a békés együttélést roma és nem roma magyarok között, és veszélybe sodorhatja az egész országot. Ennek a politikának a kormányzati szintre emelése ellen szakmai meggyőződésünk alapján kötelességünk tiltakozni.

Éppen ezért pszichológus szakemberekként azt kérjük, hogy a nemzeti konzultációt erről a kérdésről semmiképpen se folytassák le. Amennyiben elejét szeretnék venni, hogy hasonló szegregációs perek kapcsán magyarországi romák számára a független bíróság kártérítést ítéljen meg, tegyenek meg mindent a szegregáció felszámolásáért és a roma és nem roma magyarok békés együttéléséért. Ennek kivitelezéséhez szakmai tudásunkat szolgálatba állítva készséggel működünk közre.”

Eredetileg 189-en írták alá a tiltakozást, mostanra már több mint 200-an vannak.