Reggeli kétkedések a kipcsák arche-típusról


Ha az Árpád-házi királyok dinasztiája a mai Afganisztán északi részén, az ókori Baktria területén alakult ki 4500 évvel ezelőtt;
s minthogy a magyar férfiember archetípusa a gazda…
(A nyitó kép forrása: www.psychologistworld.com)


…továbbá figyelembe véve, hogy a magyar kormány 350 milliót ad a Magyar–Turán Alapítványnak a nemzeti identitás megőrzéséért, és hozzájárul a Kurultáj megszervezéséhez, amelyen türk tudatú nemzetek képviselői lesznek jelen;
s amennyiben látva azt, hogy Magyarország keresztény ország és az európai kereszténység védőbástyája;
valamint alapul véve, hogy a magyar kisgyermekek fenekén kis piros pontok vannak, éppen úgy, mint a japán gyerekeknek;
továbbá arra támaszkodva, hogy sok magyarban van kipcsak vér, és Nazarbajev elnök úr a mindenkori elnöke a magyar kipcsak törzseknek is;
és belátva azt, hogy a turul a magyarok ősképe, amibe beleszületünk, s az őskép a vérhez és a szülőföldhöz tartozik;
valamint elfogadva, hogy a turulmadár a most élő, a már meghalt és az ezután megszülető magyarok nemzeti azonosságának jelképe;
és abból kiindulva, hogy a Türk Tanácsban, Azerbajdzsán, Kazahsztán, Kirgizisztán, Törökország és Üzbegisztán mellett ott van Magyarország, s Budapest ad otthont a tanács európai képviseletének;
továbbá annak következtében, hogy világszerte támadják a kereszténységet, és a magyar kormány számára a keresztények védelme nem opcionális kérdés, hanem becsületbeli ügy és önmagunkról is szól;
és tudomásul véve azt, hogy a magyar kormány fejének féltve szeretett és tisztelt barátja és üzletfele épp most alakítja át az egykori Bizánci Birodalom és az ortodox keresztény világ központjának és legbecsesebb emlékének, a keresztény emlékezet egyik legfontosabb szimbólumának terét, az egykori székesegyházat mecsetté, mintegy erős és kifejező szimbólumaként annak, hogy az iszlám történetileg immár triumfál a kereszténység fölött, s ezt követi majd a végső üdvtörténeti győzelem;
s annak alapján, hogy mindezt Európa és a világ legnagyobb keresztényvédő bajnoka, holmi családi üzleti érdekek okán, nyakig beszarva, még szóba sem hozza;
csak azt szeretném megkérdezni, hogy Schwarz nagypapa, aki nem kimondottan Afganisztán északi részéről indult el egykoron, ütött-kopott vulkánfíberes kofferjával, s aki kis időre sem nyert bebocsáttatást a Türk Tanácsba, ráadásul nem tenném a kezem tűzbe azért, hogy beleszületett volna a turulmadárba, de azért sem, hogy ereiben kipcsak vér csordogált, következésképpen az ő mindenkori elnöke nem lehetett Nazarbajev elnök úr, ráadásul jártában-keltében egyetlen keresztény templomot sem alakított át mecsetté, végezetül a családi hagyomány nem szól arról, hogy a fenekén lettek volna piros pontok, mint a japánoknak…

szóval csak azt szeretném megtudakolni, hogy mindezzel együtt Schwarz nagypapa, akinek hat fia volt és egy lánya (a hat fiú nem viselte jól sem a koncentrációs táborokat, sem a munkaszolgálatot, így aztán egy sem maradt meg belőlük, ám a lánya megmaradt, s ő lett az édesanyám)…

szóval Schwarz nagypapa, aki egész életén át megállás nélkül dolgozott, hogy eltartsa a családját, ám nem volt övé sem a Balaton északi, sem a déli partja, viszont kívülről fújta Arany balladáit, manapság lehetne-e – természetesen miniszterelnöki jóváhagyással – a magyar férfiember archetípusa?