Segíteni kiváltság – Afrika méltó a fölkarolásra

Az értheti meg igazán a „Segíteni kiváltság” mottót, aki járt már Kongóban és megtapasztalta az európai kényelem és az afrikai nyomornegyedek közötti különbséget – osztották meg a tanulságot az Afrika-napokon a minap humanitárius turistaként Kongóban járt csapat tagjai.

Sokan jutottak minden addiginál közelebb a kétnapos rendezvényen Afrikához: együtt énekelhettek és táncolhattak a hazánkban élő afrikai zenészekkel, és a kulturális különbségekre is fény derült. Például: Kongó helyi nyelvein nincs szó az általunk ismert „hajléktalan” fogalomra. Ott egészen másképp fogják fel a lakhatás kérdését, mint mi itt, Európában.

Ahogy az Afrikáért Alapítvány elnöke, France Mutombo Tshimuanga elmondta: az ő apja jómódú volt, gyermekkorában teljesen természetes volt, hogy a rokonaikat befogadták, így akár tízen aludtak ugyanabban a szobában, olykor négyen-öten osztozva egyetlen fekhelyen. Ezek a szokások ma is léteznek, viszont a népesség száma egyre csak nő és a lakhatás egyáltalán nem megoldott a régióban.

Ma a világ lakosságának hetede nyomornegyedekben él, és mintegy 1600 millió ember lakhatása nem megoldott. A Teremtsünk Biztos Lakhatást (Build Solid Ground) kezdeményezés fő célja az európaiak aktív elköteleződésének a szorgalmazása a lakhatási, földtulajdonhoz való jogokkal és a fenntartható városokkal kapcsolatos világméretű problémák megoldására. Hamvas Bálint az Afrikáért Alapítvány ügyvezetője tudósítónknak elmondta, hogy munkatársaival együtt ebben a hatalmas munkában szeretnének szerepet vállalni azzal a céllal, hogy munkájuk eredményeképp legalább 10 millió ember számára javuljanak a lakhatási körülmények. E cél elérésének egyik feltétele a helyi infrastruktúra fejlesztése, ezért az alapítvány a már üzemelő két iskolája és árvaháza mellett egy klinika építésébe fogott (a létesítmény makettje a képen). Ehhez szükséges a lehető legszélesebb körű együttműködés, ugyanis 75 millió forintot kell minél hamarabb összegyűjteni a telekvásárlásra és az építkezés elkezdése céljából.

A képen: a Kongospel énekel.

A 15 éve létező alapítvány hasznát mutatja, hogy egyik árvája az idén szerezte meg orvosi diplomáját. Dr. Tshava Guellord jelenleg magyarországi kórházakban igyekszik gyarapítani tudását, hogy ha megépül a kórház, akkor a szegények orvosaként térhessen vissza Kongóba és segítse az ott élők életét.

Az európai gondolkodásmód mindenképpen megváltoztatandó ahhoz, hogy kellőképpen segíthessünk az afrikai országokban élőknek – hangoztatják az orvosi és humanitárius misszió részvevői. Lengyel Ingrid, az orvosi misszió egyik tagja hangoztatta: az egyik különösen nagy probléma az ivóvízhiány. „Hiába tanítjuk meg gyámolítottjainknak helyes kéz- meg fogmosást, ha nem tudatosítjuk bennük: náluk a víz fertőzött, ezért csak felforralás után használható.”

A sok-sok kulturális és infrastrukturális különbség tudatában az Afrika-napok rendezvényein részt vevők csodálattal és tisztelettel szóltak a kongóiakról, kiemelvén, hogy ők az örömöt valóban megélik, és nem tárgyi dologtól teszik függővé. A „Teremtsünk Biztos Lakhatást”-program támogatásával bárki hozzájárulhat a nagy cél eléréséhez, hogy az érintetteknek emberhez méltó lakhatást teremthessenek a városokban – fenntartható módon.