Sok cég működik alkalmazott nélkül

A hazai, működő társas vállalkozások közel háromötöde alkalmazott nélkül, vagy egy alkalmazottal működik, derül ki az Opten céginformációs szolgáltató adataiból.  (A kép forrása: timr.com)

Alapvetően két csoportra különíthetőnek el az ilyen típusú cégek. Az elsőbe azok a vállalkozások tartoznak, melyekhez nem kapcsolódik semmilyen más cég vagy vállalkozás. Ezek a mikrovállalkozások körén belül is általában a legkisebb cégek, tőkeszegények és csekély az árbevételük. Számuk a rendszerváltozás idején emelkedett meg, amikor sokan a munkanélküliség elől a kényszer-vállakozásokba menekültek. Sok esetben a cégtulajdonos és az ügyvezető, bejelentett főállása mellett működtet ilyen társas vállalkozást. A vizsgált mikrovállalkozások 38,62%-a tartozott ebbe a kategóriába 2017-ben. Ez az arány 2018-ban 41,1 %-ra emelkedett, ami valószínűleg a KATA bevezetésének és az adózók körében népszerűvé válásának köszönhető.

Azon vállalkozások viszont, amelyek más cégekhez, cégcsoportokhoz kapcsolódnak, zömmel projektcégek, illetve céges vagyonkezelésre alapított vállalkozások. Jellemzően ilyenek működnek az építőiparban. Ebben az esetben a projektcég szerződik a beruházóval egy építési munkára, majd az vállalkozási szerződésben állapodik meg a szakmunkák elvégzésére a tényleges kivitelezést végző alvállalkozókkal.

Az első csoporttól eltérően ezek a vállalkozások annak ellenére, hogy alkalmazott nélkül működnek, számottevő árbevétellel, hiszen az alvállalkozók szervezése mellett bevételt szerezhetnek a kapcsolt vállalkozásokban bejelentett munkavállalók munkájából, és igénybe vehetik a munkaerő-kölcsönző cégek szolgáltatásait is. Ezt jól mutatja, ha a cégek számát elosztjuk az árbevétellel.

A kapcsolt vállalkozások nélkül működő cégek esetében 2018-ban az egy cégre jutó árbevétel 12,44 millió forint volt, a kapcsolt vállalkozásokkal rendelkezők esetében ez az összeg 29,25 millió forint. 

Összességében megállapítható: a hazai cégpopuláció szempontjából örvendetes lenne, ha az első csoport száma csökkenne; a második csoporthoz tartozó vállalkozások általában stabil piaci szereplők.