Telenorért fizet a Yettel jóvátételt

A Gazdasági Versenyhivatal eljárása alapján a Yettel több mint 1300 millió forint jóvátételt vállalt 180 ezer előfizetőjének kompenzálására. (A nyitó kép forrása: minuszos.hu)

A versenyhatóság 2019 végén szabott ki bírságot a Telenor Magyarország Zrt.-re, amiért 2016–17-ben 0 Ft-osként vagy kedvezményesként hirdette egyes készülékeit, miközben az áruk egy részét beépítette az előfizetői díjba. A távközlési cég bírósághoz fordult a döntéssel szemben, ám az helyben hagyta a GVH által megállapított jogsértés tényét, azonban a bírság összegének indokolására kötelezte a versenyhatóságot.

Az új eljárásban az immár új nevű, Telenorból Yettellé változott cég új indítvánnyal élt, amiben a fogyasztók jóvátételét vállalta a jogerősen is megállapított tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt. Vállalta a 7500 forintos kompenzációt: számlajóváírást vagy feltöltőkártya-keretet fizet minden, jelenlegi ügyfelének, csaknem 180 ezernek, aki az érintett időszakban, a Telenor Blue-kampányok alatt, vagyis 2016. október 6. és 2017. október 22. között készülékkel egybekötött hűségidős előfizetői szerződést kötött. Az érintett ügyfeleket a Yettel email-ben vagy sms-ben értesíti. A kompenzáció garantált értéke 1310 millió forint – vagyis: ha a fogyasztók részére juttatott teljes összeg bármi okból nem éri ezt el, a vállalkozásnak verseny-felügyeleti bírságként kell befizetnie a fennmaradó összeget.

A versenyhatóság – a kompenzációs csomagra tekintettel – az újraszámoláskor 125 millió forintban bírságot szabott ki a távközlési cégre.

A GVH döntése a fogyasztóknál jelentkező közvetlen előnyök mellett tekintettel volt arra is, hogy a cég lemondott a további jogorvoslati lehetőségéről. A jóvátételi kötelezettségek teljesítését a Versenyhivatal a végrehajtásukra előírt határidő leteltét követően ellenőrzi majd. Az ügy hivatali nyilvántartási száma: VJ/33/2021.

Délután, néhány perccel öt óra előtt cikkünkhöz a Yettel kiegészítést küldött, aminek lényege ekként foglalható össze:


„Üdvözöljük, hogy ügyfeleink számára előnyösen zárult a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által folytatott, még 2016-ra visszanyúló, reklámkampányt érintő verseny-felügyeleti eljárás.”

A megismételt verseny-felügyeleti eljárásban az ügy lezárása céljából a Yettel fontosnak tartotta, hogy fokozottan együttműködjék a hatósággal, és az ügyfeleknek kedvező megoldási javaslatot tegyen, a verseny-felügyeleti eljárásban vizsgált reklámok által érintett ügyfeleknek nyújtson kompenzációt. Ennek részeként a Yettel Magyarország Zrt. a GVH által elfogadott felajánlásában vállalta, hogy tevőleges jóvátétel formájában mintegy 1318 millió forint kompenzációban részesíti a határozatban rögzített fogyasztóknak, ami ügyfelenként bruttó 7500 Ft-os számlajóváírást, illetve feltöltő kártyás ügyfeleknél ugyanekkora összegű egyenlegfeltöltést eredményez. A Yettel megerősítette, hogy lemondott a határozattal szembeni jogorvoslatról, így a kompenzáció mellett a GVH által meghatározott 125 millió Ft összegű bírságot a vállalat befizeti, és azzal szemben további jogi eljárást (bírósági felülvizsgálat) nem kezdeményez.

A Yettel megkezdte az értesítés kiküldését a kompenzációra jogosult előfizetők számára és minden szükséges tájékoztatást megad az érintetteknek.