Ukrajna elleni orosz invázió: 442 370 millió forint állami támogatás magyar vállalatoknak

Az Európai Bizottság 1,14 milliárd euró (442,37 milliárd forint) összegű magyar állami támogatási programot hagyott jóvá, ami az Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben ágazatokon átívelően támogatja a vállalkozásokat. Az intézkedés alapján az állami támogatás a következő formákban valósul meg:

– közvetlen támogatások,

– adókedvezmények,

– tőkejuttatás és

– kölcsönök.

Az intézkedés a pénzügyi ágazat kivételével bármely ágazatban, mérettől függetlenül minden olyan vállalkozás előtt nyitva áll, amelyet hátrányosan érintenek a jelenlegi geopolitikai válság gazdasági hatásai és az ahhoz kapcsolódó szankciók.

A Bizottság megállapította, hogy a magyar állami támogatási program összhangban áll az ideiglenes válságkeretben meghatározott feltételekkel, és az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok szerint jóváhagyta a támogatási intézkedést.                            

A Bizottság 2022. március 23-án elfogadta az állami támogatásokra vonatkozó ideiglenes válságkeretet, amely lehetővé teszi a tagállamok számára az állami támogatási szabályok keretében előirányzott rugalmasság kihasználását a gazdaságnak az Ukrajna elleni orosz invázió miatt szükséges támogatása céljából.

Az ideiglenes válságkeret a következő típusú, a tagállamok által nyújtható támogatásokat írja elő:

  • Korlátozott összegű támogatás bármilyen formában, amelynek keretében a mezőgazdasági, halászati és akvakultúra ágazatban tevékenykedő, a válság által érintett vállalatoknak legfeljebb 35 000 euró, az összes többi ágazatban tevékenykedő egyes vállalatoknak pedig legfeljebb 400 000 euró támogatást nyújthatnak.
  • Állami kezességvállalások és támogatott hitelek formájában nyújtott likviditási támogatás, valamint
  • A magas energiaárak ellentételezésére nyújtott támogatás. A bármilyen formában nyújtható támogatás részben kompenzálja a vállalkozásokat, különösen az intenzív energiafogyasztókat a gáz- és villamosenergia-árak rendkívüli emelkedése miatt felmerülő többletköltségekért. A támogatás kedvezményezettenkénti teljes összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek 30%-át, egy adott időpontban pedig legfeljebb 2 millió euró lehet. Ha a vállalat működése veszteséges, további támogatásra lehet szükség a gazdasági tevékenység folyamatosságának biztosításához.  Ezért az energiaigényes fogyasztók esetében a támogatási intenzitás magasabb, és a tagállamok legfeljebb 25 millió euró összegben, a különösen érintett ágazatokban és alágazatokban tevékenykedő vállalkozások esetében pedig legfeljebb 50 millió euró összegben nyújthatnak e felső határokat meghaladó támogatást.

A szankciók hatálya alá tartozó, orosz ellenőrzés alatt álló jogalanyok ki vannak zárva ezen intézkedések hatálya alól.

Az ideiglenes válságkeret számos biztosítékot tartalmaz:

  • Arányos módszertan, amelynek értelmében kapcsolatnak kell fennállnia a vállalkozásoknak nyújtható támogatás összege és a gazdasági tevékenységük léptéke és a válság gazdasági hatásainak való kitettségük között;
  • Támogathatósági feltételek, például az energiaigényes felhasználók olyan vállalkozásokként való meghatározása, amelyek esetében az energiatermékek beszerzése termelési értékük legalább 3%-át teszi ki; valamint
  • Fenntarthatósági követelmények A Bizottság annak mérlegelésére kéri a tagállamokat, hogy megkülönböztetésmentes környezetvédelmi vagy ellátásbiztonsági követelményeket állapítsanak meg, amikor támogatást nyújtanak a rendkívül magas gáz- és villamosenergia-árak miatt felmerülő többletköltségek fedezéséhez.

Az ideiglenes válságkeret 2022. december 31-ig lesz hatályban. A jogbiztonság érdekében a Bizottság ezen időpont előtt értékelni fogja, hogy a keret érvényességét meg kell-e hosszabbítani. Ezenfelül az alkalmazási időszak alatt a Bizottság az energiapiacokkal és más inputpiacokkal kapcsolatos fejlemények, valamint az általános gazdasági helyzet alakulása fényében folyamatosan felülvizsgálja a keret tartalmát és hatályát.

Az ideiglenes válságkeret kiegészíti a tagállamok széles körű lehetőségeit arra, hogy az állami támogatásokra vonatkozó hatályos uniós szabályokkal összhangban intézkedéseket dolgozzanak ki.  Például az uniós támogatási szabályok lehetővé teszik a tagállamoknak, hogy segítséget nyújtsanak a likviditási nehézségekkel küzdő és sürgős megmentési támogatásra szoruló vállalkozásoknak. Ezenfelül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikke (2) bekezdésének b) pontja lehetővé teszi, hogy a tagállamok kártalanítsák a vállalkozásokat a jelenlegi válsághoz hasonló rendkívüli esemény által közvetlenül okozott kárért.

Ezen túlmenően a Bizottság 2020. március 19-én ideiglenes keretet fogadott el a koronavírus-járvánnyal összefüggésben is. A Covid19-járvánnyal összefüggő ideiglenes keretet 2020. április 3-ánmájus 8-ánjúnius 29-énoktóber 13-án, valamint 2021. január 28-án és november 18-án módosították.