Uniós gázpiac: új szabályok

Unión belülről és az azon kívülről működtetett földgázvezetékek: informális megállapodás született a Parlament és a Tanács között az új, egyértelmű szabályozásról. Az EU-n belüli és a nem uniós országokból érkező gázvezetékekre is vonatkozna az uniós jog, beleértve a versenyszabályokat. Egyértelmű eljárások az új szabályok alóli kivételek megállapítására. EU-n kívüli országgal való megállapodás nem késleltetheti az irányelv végrehajtását.

A képviselők és a tagállamok előzetes megállapodásra jutottak egy új, egyértelmű szabályozási keretről, amely az unión belül és az azon kívüli országokból működtetett földgáz-vezetékekre egyaránt vonatkozna.

Az uniós gázpiac szabályainak felülvizsgálatáról kedden este született informális megállapodás. A változtatások egyaránt vonatkoznának az unión belüli, belső gázvezetékekre és a nem uniós országokból az EU-ba belépő vezetékekre, így a már létező és az új földgáz-infrastruktúrákra vonatkozóan egyaránt egyértelmű jogi helyzetet teremtenek.

Az a szabály, amely szerint a gázszállítási infrastruktúra tulajdonlásának külön kell válnia a gáz tulajdonjogától, már most is érvényes az EU-n belüli vezetékekre. Az új szabályozással ez általános szabályként minden gázvezetékre érvényes lenne az unióban, akkor is, ha a vezeték az Unión kívülről érkezik. A főszabály alól kivételt is lehet tenni meglévő és új vezetékek esetében.

Az új szabályok az unió kizárólagos hatáskörébe utalnák a nem uniós országokkal EU-n belüli gázvezetékekről szóló megállapodások megkötését. Annak a tagállamnak, amelynek területén a gázvezeték első belépési pontja található, konzultálnia kell az érintett nem-EU-tag országgal, mielőtt az uniós szabályok alóli kivételről döntés születik. A Bizottság hozza meg a kötelező erejű döntést arról, hogy megadható-e a kivétel. Amennyiben a tagállam helyzetértékelése eltér a Bizottságétól, a Bizottságé a döntő szó.

A Bizottság emellett felhatalmazhat egy tagállamot, hogy kezdjen tárgyalásokat egy nem uniós tagállammal, hacsak úgy nem ítéli meg, hogy ez ellentétes az uniós joggal vagy hátrányos a piaci versenyre vagy az ellátás biztonságára nézve. A megállapodás megkötése előtt a tagállamnak értesítenie kell a Bizottságot a megállapodás szövegéről és meg kell kapnia a Bizottság jóváhagyását az aláíráshoz.

Az Európai Parlament a szövegbe belefoglalta azt is, hogy egy tagállam és egy nem uniós ország közötti megállapodás semmilyen körülmények között nem késleltetheti az irányelv végrehajtását. A tagállamoknak kilenc hónapjuk lesz arra, hogy a nemzeti szabályozásukat összhangba hozzák az irányelvvel.

Az a tagállam, ahol a vezeték először az EU területére lép, eltérhet az új szabályoktól a már meglévő (az irányelv életbe lépése előtt uniós gázvezetékekkel összekapcsolódó) gázvezetékek esetében, feltéve, hogy a derogáció nem befolyásolja hátrányosan az EU-n belüli versenyt. A tagállamok az irányelv életbe lépésétől számított egy éven belül dönthetnek derogációról. Amennyiben a gázvezeték egynél több tagállam területén halad át, akkor a többi tagállammal is egyeztetni kell a derogáció megadása előtt.
Sokan szerették volna, ha ezek a tárgyalások kudarcba fulladnak, hiszen enélkül a megállapodás nélkül az uniós szabályok nem vonatkoznának a nem uniós országokból induló gázvezetékekre. Ezzel a megállapodással minden jövőbeli nem uniós gázvezetéknek meg kell felelnie az uniós szabályoknak, vonatkozik ez az Északi Áramlat 2-re is” – mondta a megegyezést követően a jelentéstevő, Jerzy Buzek (EPP, Lengyelország).

A megállapodás most először az Ipar, Kutatás és Energia Bizottság, aztán a plenáris elé terjesztik jóváhagyásra, miközben a Tanács is hivatalosan megerősíti a megegyezést. Az irányelv 20 nappal az unió hivatalos lapjában történő kihirdetése után lép hatályba.

Ipar, Kutatás és Energia Bizottság  

Az eljárás lépései
 
EPRS-háttér
 
Jerzy Buzek (EPP, PL) , jelentéstevő