A civilekkel vagyunk! – a Budapesti Corvinus Egyetem polgárainak nyilatkozata

„Mi, a Budapesti Corvinus Egyetem polgárai, kinyilvánítjuk szolidaritásunkat a törvényi diszkrimináció veszélyének kitett civil szervezettekkel.

A parlament előtt fekvő T-14967 számú törvényjavaslat „a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról” megbélyegzi az érintett civil szervezeteket és nyilvánosan megszégyeníti őket. A törvénytervezet nem teszi a civil szektor szervezeteit átláthatóbbá, hiszen semmilyen új, jelenleg nyilvánosan rendelkezésre nem álló adat közzétételét nem írja elő számukra. Ugyanakkor „külföldről támogatott szervezetnek” minősíti a törvényileg meghatározott – jelenleg évi 7,2 millió forintos – külföldi támogatásban részesülő civil szervezeteket, amelyek külföldi támogatásuk tényéről és összegéről kötelesek bejelentést tenni a bíróságon. Az érintettek emellett kiadványaikban és honlapjukon kötelesek magukat „külföldről támogatott szervezetnek” minősíteni. A törvénytervezet szerint minderre azért van szükség, mert az „ismeretlen külföldi forrásból juttatott támogatások alkalmasak lehetnek arra, hogy külföldi érdekcsoportok e szervezetek társadalmi befolyásán keresztül saját érdekeiket, nem pedig közösségi célokat érvényesíthessenek Magyarország politikai és társadalmi életében”, ami „veszélyeztetheti az ország politikai, gazdasági érdekeit, a törvényes intézmények befolyásmentes működését”.

Ezt visszautasítjuk! Ez az indoklás ellentétes az alkotmányos demokrácia alapértékeivel, hiszen általánosságban bélyegez meg több száz magyar, a közjó érdekében tevékenykedő civil szervezetet. Egy demokráciában senkinek – így a törvényhozó hatalom választott képviselőinek – sincs joga annak meghatározásához, hogy mi számít közösségi érdeknek. Közösségi érdek mindaz, aminek képviseletére bármely, a nemzet részét képező közösség vállalkozik. A hatóságok vizsgálhatják – és alkotmányos kötelességük alapján nyilván vizsgálják is – az ilyen tevékenységek törvényességét, de egyetlen jogszerűen működő szervezetet sem diszkriminálhatnak és bélyegezhetnek meg. A törvénytervezet szellemisége alapján a Római Katolikus Egyháztól a legtöbb állatvédő szervezeten át a legjelentősebb emberijog-védő szervezetekig bárki külföldi érdekcsoportnak minősíthető, és ellenségnek kiáltható ki. Ez jogi, politikai és civilizációs abszurdum! Egy ilyen törvény megalkotása ellentétes volna a jogállamisággal, és a rendőrállam létrehozása felé mutatna, amire senki nem adott – és az Alaptörvény és az Európa Unió jogi keretei között nem is adhatott – felhatalmazást a jelenlegi kormánytöbbségnek. A civil szektor meggyengítése – az érintett civil szervezetek ellehetetlenüléssel fenyegető megbélyegzése – kizárólag rövidtávú hatalmi érdekeket szolgál, és árt hazánk politikai és gazdasági fejlődésének.

Felszólítjuk ezért az Országgyűlést, hogy az Európai Bizottság és az Európai Néppárt észrevételeit is figyelembe véve utasítsa el a T-14967 számú törvényjavaslatot, és tartsa tiszteletben a politikai hatalom demokratikus ellenőrzésében nélkülözhetetlen szerepet játszó civil szervezetek integritását! Felszólítjuk továbbá a kormányt, hogy egyszer és mindenkorra hagyjon fel a közpénzből folytatott gyűlöletkeltéssel, az önkényuralmi rendszerek hangvételét idéző politikai kampányokkal és ellenfeleinek megbélyegzésével!”

Budapest, 2017. május 12.

       
 

1

Ádám Zoltán

egyetemi adjunktus

 

2

Békés Csaba

egyetemi tanár

 

3

Csaba László

egyetemi tanár

 

4

Győrffy Dóra

egyetemi tanár

 

5

Hadas Miklós

egyetemi tanár

 

6

Juhász Zsuzsanna

egyetemi docens

 

7

Mihályi Péter

egyetemi tanár

 

8

Pataki György

egyetemi docens

 

9

Piroska Dóra

egyetemi docens

 

10

Révész Tamás

tudományos főmunkatárs

 

11

Rosta Miklós

egyetemi docens

 

12

Toronyai Gábor

egyetemi docens

 

13

Hollósy Bálint

egyetemi hallgató

 

14

Deak Dániel

Egyetemi tanár

 

15

Keszey Tamara

Egyetemi docens

 

16

Havas Ádám

doktorjelölt

 

17

Király Gábor

egyetemi docens

 

18

Vancsó Anna

doktorandusz

 

19

Rényi Ádám

PHD hallgató

 

20

Szondy Réka

doktorjelölt

 

21

Lengyel György

egyetemi tanár

 

22

Vincze János

egyetemi tanár

 

23

Gál Péter

Egyetemi tanár

 

24

Síklaki István

egyetemi magántanár

 

25

Jámbor Dorottya

egyetemi hallgató

 

26

Benkő Lívia

PhD hallgató

 

27

Takács Károly

egyetemi docens

 

28

Ilonszki Gabriella

Professor Emerita

 

29

Antal Zsuzsanna

Egyetemi oktató

 

30

Solymosi Tamás

egyetemi tanár

 

31

Juhász Pál

tud. mtárs

 

32

Fehér Katalin

PhD hallgató

 

33

Szent-Iványi Balázs

egyetemi docens

 

34

Gedeon Péter

egyetemi tanár

 

35

Bari Dóra

doktorandusz

 

36

Urbán Ágnes

egyetemi docens

 

37

Neulinger Ágnes

egyetemi docens

 

38

Duma László

egyetemi docens

 

39

Nagy Beáta

egyetemi tanár

 

40

Gábor R. István

emeritus professzor

 

41

Ződi Zsolt

egyetemi docens

 

42

Bata Bence

egyetemi hallgató

 

43

Balogh Zsolt György

egyetemi docens

 

44

Varga Bercel

Egyetemi hallgató

 

45

Demeter Krisztina

egyetemi tanár

 

46

Katona Márton

PhD hallgató

 

47

Hámori Balázs

egyetemi tanár

 

48

Bakucs Zoltán

Tudományos főmunkatárs

 

49

Fodor Gabriella

Volt corvinusos hallgató

 

50

Bősz Anett

Ph.D. hallgató

 

51

Antal Bálint

egyetemi hallgató

 

52

Fekete Anett

egyetemi hallgató

 

53

Rózsa Bence András

Egyetemi hallgató

 

54

Csonka Márk

egyetemi hallgató

 

55

Kapronczay Mór

egyetemi hallgató

 

56

Dobák Zita Anna

egyetemi hallgató

 

57

Farkas Marcell

Egyetemi hallgató

 

58

Psenák Angéla

egyetemi oktató

 

59

Vig Ádám

egyetemi hallgató

 

60

Kiss Veronika

egyetemi hallgató

 

61

Fenyvesi András

egyetemi hallgató

 

62

Kuti Ákos

egyetemi hallgató

 

63

Decsi Dániel

egyetemi hallgató

 

64

Dubán Kitti

Egyetemi hallgató

 

65

Branyiczki Imre

egyetemi docens

 

66

Polyák Gábor

adjunktus

 

67

Dr. Szabó Katalin

Professor Emerita

 

68

Varga Áron

doktori hallgató

 

69

Köves Alexandra

egyetemi adjunktus

 

70

Németh Bálint

egyetemi tanársegéd

 

71

Varga Gergely

egyetemi adjunktus

 

72

Rab Árpád

adjunktus

 

73

Németh András

egyetemi tanársegéd

 

74

Matolay Réka

egyetemi adjunktus

 

75

Horváth Vera

PhD hallgató

 

76

Orosz Annamária

egyetemi hallgató

 

77

Szalontai Fanni

egyetemi hallgató

 

78

Iharosi Tamás

egyetemi hallgató

 

79

Zarnóczi Nóra

egyetemi hallgató

 

80

Jóna Tímea

egyetemi hallgató

 

81

Horváth Áron

egyetemi hallgató

 

82

Ötvös Anna

Egyetemi hallgató

 

83

Juhász Réka

egyetemi hallgató

 

84

Cocchioni Bálint

Hallgató

 

85

Smodics No;mi

egyetemi hallgató

 

86

Misz József

egyetemi adjunktus

 

87

Kuczi Tibor

Professor Emeritus

 

88

Wéber Dóra

egyetemi hallgató

 

89

Kiss Norbert

egyetemi adjunktus

 

90

Tóth Dorina

egyetemi hallgató

 

91

Kelemen Zoltán

egyetemi tanársegéd

 

92

Kutrovátz Kitti

PhD hallgató

 

93

Hajdu Miklós

PhD hallgató

 

94

Kováts Gergely

adjuntus

 

95

Kornai János

egyetemi tanár, professor emeritus

 

96

Nagy Réka

egyetemi hallgató

 

97

Gáspár Judit

egyetemi adjunktus

 

98

Jankowski Rita

egyetemi hallgató

 

99

Gajduschek György

egyetemi tanár

 

100

Felcsuti Péter

oktató

 

101

Elekes Zsuzsanna

egyetemi tanár

 

102

Fekete László

egyetemi docens

 

103

Reményi Andrea

asszisztens

 

104

Baranyi Dániel

egyetemi hallgató

 

105

Melegh Attila

egyetemi docens

 

106

Serfőző Máté

egyetemi hallgató

 

107

Megyeri Kriszta

egyetemi adjunktus

 

108

Rizner Réka

egyetemi hallgató

 

109

Király Gábor

PHD hallgató

 

110

Nagy Károly

hallgató

 

111

Glódi Péter

Okleveles villamosmérnök, számítástechnikai szakmérnök

 

112

Kiss Gabriella

egyetemi adjunktus