A tatabányai nyilvánosság felszámolására tör az állampárt

(Forrás: helyben.hu) Rendeletben kötelezte a Fidesz Tatabánya független polgármesterét, hogy vonja meg a pénzügyi támogatást a lakossági tájékoztatástól: a helyi újságtól, a városi honlaptól, a közösségi médiától, plakát vagy szórólap készítésétől, a közgyűlések élő közvetítésétől. Az ellenzék által támogatott polgármester, Szücsné Posztovics Ilona szerint a Fidesz alkotmánysértő rendeletet alkotott, amikor igyekezett elvenni a polgármester lehetőségét, hogy a közgyűlés és a városi cégek belső ügyeiről tájékoztassa a Tatabányán élőket.

Szücsné Posztovics Ilona

Ön meglehetős drámai hangon jelentette be, hogy a Fidesz frakció szavazata alapján minden pénzt megvontak Tatabánya lakóinak tájékoztatásától. Valóban felszámolták ezzel a helyi nyilvánosságot?

– A cél valóban ez volt, ugyanis a Fidesz–KDNP vezette pénzügyi bizottság elnöke, Magyarné Kocsis Andrea javaslata alapján a közgyűlés minden pénzt elvont a város polgárainak tájékoztatásától. Vagyis megszüntetné a honlapot, a helyi újság, a közösségi média és az online megjelenést is. A javaslatot előre nem jelezték, csak váratlanul beterjesztették és megszavazták.

Ahogy a parlamentben is szokták. Mintha váratlanul lekapcsolták volna a villanyt, teljes lett a sötétség?

– A december közepi döntés értelmében a Fidesz kezdeményezésére az év végéig a teljes lakossági tájékoztatást, annak minden formáját és elemét azonnali hatállyal meg kellett volna szüntetni. Még a pályázatokban vállalt tájékoztatási kötelezettséget is fel kellene mondani, pedig ez gazdasági károkat okoz.

Ez azt jelenti, hogy ma a város lakóihoz a legelemibb hírek sem jutnak el, pl. az orvosi, patikai ügyeletről, szemétszállításról stb?

– A történet előzménye, hogy a városban ellenzékbe szorult Fidesz a Jó szerencsét! című városi lap kiadását is azonnali hatállyal leállította. Holott az újságban nem jelent meg semmiféle politikai jellegű hír. Csak a város életéről szóló információkat, évfordulókról megemlékezéseket, helyi érdekű beszámolókat olvashattak. A közgyűlés döntéseiről is tárgyilagosan, tájékoztató jelleggel, politikai köpködés nélkül számolt be. Mégis felszámolták, tehát alapvető hírek sem jutnak el az emberekhez.

Kilógott a lóláb: az újságot megszüntető döntés ugyanis tartalmazta azt is, hogy a tatabányai lap helyett létre kell hozni egy másik helyi újságot, amire közpénzből 25 millió forintot irányoztak elő. A terv az volt, hogy a lap a helyi pártok eltérő véleményét jeleníthette volna meg, ezt egyébként elfogadhatónak tartották volna a Fidesz képviselőivel együtt szavazó, egykor az ellenzéki összefogáshoz tartozók is. Mi, az önkormányzat vezetői azért nem támogattuk ezt a javaslatot, mert szerettük volna, ha a tatabányai emberek az őket érintő ügyekben tárgyilagos beszámolókat, s nem pedig elfogult pártálláspontot kapjanak.

Polgármesterként nem vétózta meg a városi nyilvánosságot megszüntető döntést?

– Nem, mert már kétszer is vétóztam, de a politika szolgálatában álló kormányhivatal a vétót nem tartotta jogosnak, s a szerintünk jogellenes döntést több esetben lenyomta a torkunkon. Így működik ma a rendszer.

Ezek után szó nélkül tudomásul vették, hogy Tatabányán megszűnt a nyilvánosság?

– Ellenkezőleg, írtunk tiltakozó levelet a kormányhivatalnak, illetve az önkormányzat felügyeletét ellátó belügyminiszternek is. A lakosság tájékoztatása ugyanis alkotmányos alapjog, amit még a Fidesz által elfogadott alaptörvény, illetve az önkormányzati törvény is előír. Vagyis a tájékoztatás korlátozása, felszámolása végképp alkotmányellenes. Járvány idején különösen! Bármely pillanatban szükség lehet a lakosság tájékoztatásra, hisz’ a covid idején akadhat olyan információ, amelyet azonnal nyilvánosságra kell hozni. Ez életeket menthet.

Az sem zavarta a testületet, hogy ezzel a döntéssel nemcsak a polgármestert meg az önkormányzatot némították el, de a Fidesz emberei sem jutnak nyilvánossághoz?

– Az állampárt hívei ezt nem fogják fel. Csak a politika és a hatalom érdekli őket. Minden áron. Pedig: ha jelzik, hogy a nyilvánosság felszámolására törekszenek, akkor irodánk felvilágosíthatta volna őket, hogy mindez alkotmánysértő.

Ha jól értem, akkor a Jó szerencsét! című lap már meg is szűnt, s jogilag a többi fórum is leállhat, vagy a végleges döntéssel megvárja a belügyminisztert?

Igen, mert miután a vétót reménytelennek tartottam, ezért elvileg más jogi lehetőségem már nincs, mint a statárium aláírása, vagyis az orgánumok felszámolása. Ámbár a Fidesz helyi pártkatonái elkövettek egy végzetes hibát. A rendelet előírása szerint azonnali hatállyal, december 31-ig kellett volna felmondani az orgánumok támogatását. De a rendelkezés csak 2022-ben lépett hatályba. Vagyis ismételten egy visszamenőleges rendeletalkotással van dolgunk, ami szerencsére így végrehajthatatlan.

– Így aztán – ha akartam volna – sem tudtam volna a tatabányai fórumokat bezúzni. Nem kapcsoltuk le a honlapot, s természetesen az online tájékoztatást sem számoltuk fel, és tájékoztatni kívánjuk a helyieket, hogy milyen következménnyel járna egy ilyen intézkedés végrehajtása.

Akkor most várja a rendőrséget, mert nem hajlandó végrehajtani a végrehajthatatlan rendeletet?

– Szó sincs róla. Azt várom, hogy a kormányhivatal – élve a törvényességi felülvizsgálati jogával – szólítsa fel a Fidesz képviselőit, illetve a közgyűlést, a törvényesség helyreállítására, vagyis vonják vissza a rendeletet.

– Kíváncsi vagyok arra, hogy a Fidesz ki tud-e evickélni a saját csapdájából, ugyanis bármilyen döntés születik is, az csak árt a kormányzópártnak. Neki rossz, ha be kell látnia, hogy jogsértő döntést hozott, meg az is, hogy szembe ment Tatabánya polgáraival, és persze nagyon rossz, ha életben hagyja a törvénytelen határozatot. Gyakorlatilag a kormányhivatal új döntés meghozatalára szólíthatja fel a helyi Fidesz-frakciót. Szeretném, ha mindez még januárban megtörténnék.

Tudja-e, miért akarják önt, az önkormányzatot elhallgattatni?

– Azt a nyilvánosságot akarják megszüntetni, amelyik a megválasztásom óta a városban kialakult. Nekem alapvető célom, hogy bemutassuk a közösség érdekét szolgáló minden intézkedést. Ezt a szándékomat a Fidesz helyi emberei nehezen viselik. Ezernél több határozatot hoztunk a járványidőszakban, igyekeztem a szociális ellátásban és az egészségügyi ellátásban dolgozókat megbecsülni, a béreket emelni. A Fidesz képviselői mégis felülvizsgálnák valamennyi intézkedésemet.

– Holott a rendkívüli helyzet nemcsak Orbán Viktort, de önt is nagyon sok mindenre felhatalmazta.

Ez nem érdekli a Fidesz helyi embereit, pedig mi ingatlanokat nem adtunk el, építési szabályokon nem változtattunk. Ehelyett igyekeztünk megállítani a helyi pazarlást, még a kormánypárt által irányított önkormányzati cég fél milliárdos közpénz-felhasználását is ellenőriztük.

– Ezt úgy mondják a külvárosban, hogy beleköpött az üzleteikbe?

Idestova két éve vagyok polgármester, több helyen tapasztaltam, hogy átláthatatlan, gyanús és vitatható az Fidesz által hátrahagyott intézmények elszámolása, ráadásul nagyon igyekeznek a nyomokat eltüntetni. Egy sor ügyben rendőrséghez, illetve ügyészséghez fordultam, ám gyanítom, hogy a tavaszi választás előtt ezeknek a feljelentéseknek nem lesz semmi eredménye. Ugyanakkor azt is látom, hogy az érintettek rendőrségi vizsgálat nélkül is lejáratják magukat, ha a nyilvánosság fórumait felszámoló rendeleteket hoznak. Úgy gondolják, hogy nekik mindent szabad. A meghozott döntésekből világosan kirajzolódik a Fidesz képviselőinek valóságos arca és sötét szándéka.

– Tehát azért akarják megfojtani a helyi nyilvánosságot, hogy az emberek ne értesüljenek a városban elkövetett homályos ügyekről?

Nem akarják, hogy a cselekedeteiknek nyoma maradjon. A testületi döntéseknél is sokszor csak arra figyelnek, hogy ne az legyen, amit én javasolok. Pedig nekem minden törvényes, a lakosság érdekeit szolgáló alternatíva megfelel, nekik viszont csak az a jó, amit ők diktálhatnak. A közösség érdeke közömbös számukra.

Önt az ellenzéki pártok közösen választották polgármesternek, de aztán a három renitens kiszavazó – köztük Fekete Mikós is – ön ellen fordult, s ma már a Fidesz frakcióval szavaz, miután megszüntette az alpolgármesteri posztját. Nem volt ez hiba?

Ha ma kezdeném, akkor is ezt a döntést hoznám. Pontosan meg tudtam mutatni a városlakóknak, hogy azok, akik évtizedeket töltöttek a politikában – köztük a szocialista alpolgármester, akit saját pártja is kizárt – milyen háttér-együttműködések és megalkuvások árán ülnek még mindig a helyükön. Velük ellentétben nekem nem létkérdés a polgármesteri szék, de ha már benne ülök, akkor szeretném az ígéreteimet egyenes gerinccel beváltani. Én biztosan nem fogok a háttérben a rám rótt hatalommal üzletelni, mutyizni, elvtelenül együttműködni, s remélem, Tatabányán már januárban – az országban pedig az áprilisi választás után – sikerül visszaállítani az alkotmányosságot.