Szép város ám Győr, csak sebek borítják (4.)

Amit az Infovilág Szerkesztősége megígér, azt meg is tartja. Megígértük a május 3-i „Szép város ám Győr, csak sebek borítják” című, fényképekkel gazdagon illusztrált cikkünkben, hogy addig folytatjuk a győri (mindenekelőtt a történelmi belvárosi) hiányosságok (ha kell, többszöri!) bemutatását, amíg csak a város mélyen tisztelt, felelős vezetői meg nem unják, és rá nem jönnek: a polgármester ujjainak, papagájainak, kakasának már-már kényszeres mutogatása korántsem varázsszer, attól aligha fognak begyógyulni az évek-évtizedek során keletkezett sebek. – De hát ezt éppen egy tudós orvos-professzornak, dr. Dézsi Csaba András polgármester úrnak, a Győr városát soha el nem évülő módon fölvirágoztató Zechmeister Károly (1852–1910) kései utódának magyarázzuk? (A nyitó képen: Győr, Kossuth Lajos utca 40. számú épület; műemléki tábla nincs rajta, a város történetében mégis kimagasló szerepe volt, nézzék csak az alábbi emléktáblát!)

Hajós Alfréd, az első magyar olimpiai bajnok (100 és 1200 méteres gyorsúszás) nem csupán a Bercsényi ligeti sportpályát építette. Az ő műve a győri uszoda is, aminek főépületét remény szerint eredeti állapotában helyreállítják...

Sokan tudják, de nem elegen, főként a győriek közül nem elegen, hogy Győr az ország műemlékekben az egyik leggazdagabb városa. Budapest és Sopron után a harmadik! A sok tekintetben fölülmúlhatatlan internet Wikipediája az egykoron volt Kulturális Örökségvédelmi Minisztérium honlapja alapján (hol van már ez a minisztérium!?) gyűjtötte be a lehető legnagyobb gonddal a négy folyó városa műemlékeinek listáját, fölsorolván, képekkel mutatván a kincses belváros történelmi építményeit, valamint a többi városrész/kerület – Újváros, Sziget, Révfalu, Nádorváros, Gyárváros – megőrzésre/megtekintésre érdemes építményeit, amelyek között, sajnos, számos meglehetősen rossz állapotban vár az óvó kezekre.

Ha már Kossuth Lajos utca: ez a 46. számú lakóház...
…ez meg a 37. számú.

Nem győzzük sok év óta sürgetni: mentsék meg a Radó-szigeti, az országban egyedülálló, 19. század végi csónakházat, ami a vizek városa egyik méltó műemléke lehetne. A polgármester tavalyelőtt azzal dicsekedett, hogy a város megvásárolta a felújítási tervekkel együtt. Még az ujjait is mutogatta… Aztán minden maradt a régiben. Az ám, a tervek már rég elavultak, és a csónakház tovább pusztul. Vajon kinek fáj rá a foga, hogy miután elbontotta, valami ízléstelen rettenetet építsen a helyére?!

A Wikipedia szerkesztőinek figyelme – köszönet érte! – Győrnek azon részeire is kiterjedt, amelyeket a múlt évtizedekben csatoltak a városhoz. Így ajánlhatja e sorok írója a bácsai, 18. századi barokk Pietà-szobrot, a gyirmóti, a győrszentiváni barokk templomot, a kismegyeri (ugyancsak barokk) kápolnát, a helység magtárát és az 1809-i vesztes csata emlékművét, a ménfőcsanaki copf-stílusú Bezerédj-kastélyt, a barokk kastélykápolnát, templomot, a klasszicista stílusú Ecker-villát megtekintésre… És a Győrhöz közeli világörökségi hely, Pannonhalma 10. század végén megalapozott apátságát is…

Évek óta „csak a szentlélek tartja egyben” a Stelczer Lajos utca 6. számú sarokházat Győr történelmi belvárosának szívében.

De térjünk csak vissza Győr gyönyörűséges belvárosába, amit viszonylag egyszerűen (igaz, nem ingyen!) még szebbé, tökéletesebbé lehetne tenni, és amiért az Infovilág már évek óta szavát hallatja, pusztán a legilletékesebbek, a városháza urai nem akarják a fülük botját sem mozdítani. Olyannyira nem, hogy a szerkesztőségi, újságírói írásos megkereséseket egyszerűen semmibe veszik. Így volt ez a meglehetősen sajátos körülmények között távozni kényszerült Borkai polgármester éveiben, és így van most is, jelen írásunk elején már említett utóda városlása idején is – sokszorosan bizonyítható módon.

Nézzük csak, mit látott fotoriporterünk a minapi körútján! (Az ám, ne feledjük: e felsorolásban nem teszünk különbséget a város kizárólagos vagy részbeni tulajdonában, valamint magántulajdonban lévő épített emlékei között. Részben azért nem, mert Győr politikai és önkormányzati vezetői mindeddig képtelenek voltak „leereszkedni”, hiteles és tisztességes tájékoztatást adni az Infovilág szerkesztőségének, holott a városképpel foglalkozó írásaink kezdetétől tapasztalhatták: a jóindulat és az aggódás sarkallja szerzőjét, aki viszont képtelen (nem is akar!) hízelegni a város egyetlen vezetőjének sem. Ezt még akkor sem tenné, ha dolgukat közmegelégedésre végeznék. Van szava viszont akkor, amikor tapasztalja: a városháza igyekszik tudomást sem venni a tárgyilagos megjegyzésekről, bírálatokról.

Tavalyelőtt ősszel emléktáblát avattak Blaha Lujza tiszteletére a győri Lépcső köz egyik épületének falán. Holott nem kellett volna, ha valaki is megőrzi azt az emléktáblát (a mostanitól néhány méterre volt a falon), amit e sorok szerzője 1961. nyarán ezen a képen örökített meg:

Az ám, amit ma bemutattunk – és majdan bemutatandók szeretnénk lenni – aligha újdonság az Infovilág-olvasók és Győr kimagaslóan jó fizetésért alkalmazott politikai és szakmai vezetői számára. Mégis megtesszük, vállalván akár az ismétlés „vádját” is. Mindaddig, míg az illetékesek rá nem döbbennek: mulasztottak, ezért cselekedniük kell. Mára tehát ennyi; folyt. köv.

ELŐZMÉNYEK:

Szép város ám Győr, csak sebek borítják (2022. 05.03.)

Szép város ám Győr, csak sebek borítják (2.) (2022.05.09.)

Szép város ám Győr, csak sebek borítják (3.) (2022.05.16.)