Átmeneti javulásra, az EU-források folytatódó felélésére, további leszakadásra számíthatunk

…hatására 3% környékére emelkedik. A 2017. évi béremelkedés következtében a fogyasztás a gondoltnál 1 százalékponttal gyorsabban, 5%-kal emelkedik. Ugyancsak élénkül a 2017-re várt infláció is, 1,5%-ról 2%-ra. Ugyanakkor az államháztartás 2016. évi helyzete – részben egyszeri bevételek miatt – lényegesen kedvezőbb a gondoltnál. Mivel az alacsony bérre alapozott növekedés kifulladásának, a versenyképesség romlásának, az EU-forrásoktól való túlzott függésnek a kormányzati felismerése nem kapcsolódik össze a magyar modell felülvizsgálatával, valódi fordulat helyett csak átmeneti javulásra, az EU-források folytatódó felélésére és a régiótól való további leszakadásra számíthatunk.

A világgazdaság növekedési üteme 2016-ban a tavalyihoz hasonló lesz, 2017-ben kissé gyorsul, elsősorban a felzárkózó országok, azon belül is a nyers- és fűtőanyag-termelők (Oroszország, Brazília és a közel-keleti kőolajtermelők) némi dinamizálódása nyomán. Ugyanakkor nemcsak az USA, hanem az egész világgazdaság számára nagy bizonytalansági tényező a Trump által folytatandó gazdaságpolitika, valamint az EU-ból való brit kiválás időzítése, módja és következményei. A populista, a globalizációt fékezni kívánó politikai erők nemzetközi előretörése lassítja a világkereskedelem korábban várt gyorsuló bővülését, ami kedvezőtlen az exportorientált magyar gazdaság számára. A világgazdaság eddigi kegyelmi állapota – a rendkívül alacsony kamatok és energiaárak (ami nekünk előnyös) – ha véget nem ér is, de a javulás nem folytatódik.

November után decemberben ismét emelkedett a GKI konjunktúraindexe. Az üzleti várakozások kissé, a fogyasztóiak erőteljesebben emelkedtek, s ez utóbbiak ezzel tízéves csúcspontjukra jutottak. A GKI konjunktúraindexe immár mintegy három éve viszonylag szűk sávban hullámzik, most ennek a felső részén található.

Az idén a bruttó keresetek növekedési üteme az alig emelkedő árszínvonal és az szja csökkentése nyomán mintegy 2 százalékponttal meghaladja a 2015. évit. Ezt a minimálbér és a garantált bérminimum emelése, az előző évi béremelések áthúzódó hatása, a közszféra fizetésemelései, valamint a mind nagyobb munkaerőhiány idézi elő. Jövőre hasonló tényezők okozzák a bruttó keresetek dinamikájának újabb, csaknem 3 százalékpontos, 9%-ra való emelkedését, miközben a reálkeresetek a változatlan szja-kulcs és a 0,4%-ról 2%-ra gyorsuló infláció következtében ismét 7% körül emelkednek. A keresetek – a múlt évektől eltérően – 2015-től a közszférában emelkednek gyorsabban. A lakosság fogyasztása 2016-ban 4,5, 2017-ben 5%-kal emelkedik. A GKI felmérése szerint a 250 személynél többet foglalkoztató cégek 11, a kkv-k 6,5-8,2%-kal tervezték emelni a béreket.

Ez is tükrözi azt a helyzetet, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum 15, illetve 25%-os emelése a nagy (gyakran külföldi) cégeknek nem okoz gondot, ezzel szemben súlyos versenyképességi problémát keletkeztet a kicsi cégeknél, amit majd elbocsátásokkal és „szürkítéssel” fognak ellensúlyozni.

Az állóeszköz-felhalmozás a 2014. évi 11 és 2015. évi 2%-os bővülés után 2016-ban – főként az EU források visszaesése miatt – 10%-kal csökken, majd 2017-ben az újrainduló EU beruházási ciklus hatására 5%-kal emelkedik. A beruházási ráta 2015-ben 21,3% volt, s 2016-ban várhatóan 18,8%, 2017-ben 19,3% lesz, ami egy közepesen fejlett ország esetében alacsony arány.

A magyar gazdaság növekedése a múlt tíz évben – 2013–14 kivételével, amikor kiugró mértékben tetőztek a beáramló EU-források – látványosan elmaradt a térségre jellemzőtől. A magyar gazdaság fogyasztásorientált pályán halad, a beruházási ráta a 2016. évi visszaesés után 2017-ben az EU-transzferek hatására sem emelkedik 20% fölé. Az idén gyengélkedő ipar jövőre kissé gyorsul, az építőipar visszaesésről gyors növekedésre vált, az üzleti szolgáltatások – főleg a kereskedelem – viszonylag gyorsan fejlődnek.

A foglalkoztattak száma 2016-ban 3%-kal – a nemzetgazdaság valamennyi szektorára kiterjedően – bővül. Ez a konjunktúra még kedvező alakulásának, a külföldi munkavállalás további dinamikus bővülésének és a közfoglalkoztatás további emelkedésének eredménye. Jövőre – a választást megelőző évben – a kormányzat várhatóan segíteni fogja a foglalkoztatás további növekedését, noha a bürokrácia elleni harc részeként állami munkahelyek tömeges megszűnésének és a közmunka visszafogásának lehetőségét is felvillantotta. A foglalkoztatás bővülése 2% körüli lesz, a munkanélküliségi ráta a 2016. évi 5,2% után 5% körül várható. A közmunka értékteremtő képességét reálisan figyelembe véve a munkanélküliség kb. 8%-os. A minőségi munkaerőből viszont egyre nagyobb a hiány.

A vállalati hitelállomány csökkenése már 2016-ban, a lakossági – az ingatlanhitelek kivételével – csak 2017-ben áll meg. A hitelállomány minősége javul. A bankrendszer likviditása és tőke-­megfelelési mutatója (20%) kimagaslóan jó.

A belső és külső egyensúly nagyon kedvező. Az államháztartási hiány ötödik éve 3% alatt van, 2016-ban feltehetőleg 2% alatt, 2017-ben 2,5% körül alakul. A folyó fizetési és tőkemérleg 2009 óta évről évre szinte folyamatosan növekvő többletet mutat. Mindennek árnyoldala a növekedésellenes adószerkezet, a nagy állami elosztási rendszerek leromlása, a költségvetési politika átláthatatlansága, illetve a működőtőke-beáramlás megállása. Jövőre az adócsökkentések költségvetési terhét a kényszerű vállalati béremelések nagyrészt ellentételezik, de a választások előtt számos területen költekezés, s ezzel a deficit emelkedése várható. Az államadósság várhatóan közel évi 1 százalékpontos csökkenése megfelel az EU elvárásainak. A külső finanszírozási képesség 2015–17-ben alig változik, a külkereskedelmi aktívum és az EU-támogatások ellentétes irányú változása ugyanis nagyrészt kioltja egymást. A GDP-arányos külső finanszírozási képesség viszont enyhén csökken.

Több hónapos árszínvonal-csökkenést követően, a 2016. szeptemberi 0,6% és októberi 1% után novemberben 1,1%-ra, hároméves csúcsára emelkedett az infláció Magyarországon, ami egyértelmű trendfordulót jelez. A múlt hónapokban az euró-övezetben is folyamatos az áremelkedés, a novemberi infláció 0,6%. Magyarországon az idén éves átlagban 0,4%, jövőre 2% körüli áremelkedés várható. A jegybanki alapkamat várhatóan 2017 végéig 0,9% marad, de a nem konvencionális módszerekkel való lazítás folytatódik. Az euró/forint-árfolyam éves átlagban 2016-ban 312, 2017-ben 315 körül lesz.

 

 

A GKI prognózisa 2016–17-re

 

 

2013

2014 tény

2015

2016

2017 előrejelzés

 

 

becslés

szept.

dec.

GDP termelés

102,1

104,0

103,1

102

102,7

103

Mezőgazdaság (1)

114,7

117,0

94,9

110

100

100

Ipar (2)

97,5

105,9

108,2

102

103

103

Építőipar (3)

106,1

110,5

101,5

80

108

108

Kereskedelem (4)

107,0

104,1

104,6

106

105

107

Szállítás és raktározás (5)

101,9

101,8

101,4

103

103

103

Információ, kommunikáció (6)

104,3

104,0

101,6

104

103

103

Pénzügyi szolgáltatás (7)

95,0

97,0

100,2

100

102

102

Ingatlanügyletek (8)

100,8

100,0

102,0

102

102

102

Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység(9)

104,2

105,4

102,9

105

103

103

Közigazgatás, oktatás, egészségügy (10)

106,7

100,6

99,9

101

101

101

Művészet, szórakoztatás (11)

101,9

107,0

98,9

102

102

102

Magnövekedés (2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)

101,3

104,2

104,5

102

103,5

103,7

GDP belföldi felhasználás

102,3

104,6

101,4

101,5

103,2

104,2

Egyéni fogyasztás

100,5

102,1

103,1

104,5

104

105

Állóeszköz-felhalmozás

109,8

109,9

101,9

90

105

105

Külkereskedelmi áruforgalom

 

 

 

 

 

 

Export

104,2

106,9

107,8

106

107

107

Import

105,0

108,8

106,3

107

109

109

Fogyasztói árindex (előző év = 100)

101,7

99,8

99,9

100,4

101,5

102

Folyó fizetési és tőkemérleg együttes egyenlege

 

 

 

 

 

 

milliárd euró

7,5

6,1

8,7

8,5

8,2

8,5

a GDP százalékában

7,4

5,8

7,9

7,6

7,2

7,3

Munkanélküliségi ráta (éves átlag)

10,2

7,7

6,8

5,2

5,1

5,1

Államháztartási egyenleg a GDP százalékában (ESA)

-2,6

-2,1

-1,6

-1,9

-2,5

-2,5

Forrás: KSH, GKI