Az EU ösztönzi, segíti a határokon átívelő betegellátást

Sosem látott mértékű és egyre növekvő nyomást gyakorol a koronavírus-világjárvány az egészségügyi ellátórendszerekre EU-szerte.

Az Európai Bizottság ma gyakorlati iránymutatásokat tett közzé a tagállamok számára, hogy támogassa és ösztönözze a nemzeti, regionális és helyi hatóságok között az uniós szolidaritás jegyében megvalósuló, határokon átívelő egészségügyi együttműködést. Az uniós országok közötti együttműködés keretében koronavírusos betegek átszállítására kerülhet sor olyan tagországokba, ahol még vannak szabad kórházi helyek, ami csökkenti a túlterhelt kórházakra nehezedő nyomást. A Bizottság abban is segíteni fogja a tagállamokat és a nem kormányzati szervezeteket, hogy képzett egészségügyi szakemberekből álló csoportokat küldjenek másik országok megsegítésére.

Az iránymutatások összehangoltabb megközelítést vázolnak fel a szükséghelyzeti egészségügyi ellátás terén megvalósuló, határokon átívelő együttműködéshez, és ismertetik, milyen további támogatást és segítséget nyújt a Bizottság a tagállamok egészségügyi hatóságainak, különösen a következők révén:

# Az Egészségügyi Biztonsági Bizottság és az uniós korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszer segítségével a Bizottság össze fogja hangolni a határokon átívelő egészségügyi segítségnyújtás iránti kérelmeket. Ezek a kérések vonatkozhatnak intenzív osztályon történő elhelyezésre, betegek kezelésére vagy átszállítására, illetve képzett egészségügyi szakemberek kiküldésére.

# A Bizottság az uniós polgári védelmi mechanizmuson keresztül támogatni fogja a segítséget kérő egészségügyi hatóságokat. A mechanizmus révén a Bizottság össze tudja hangolni és társfinanszírozásban tudja részesíteni a betegek és a megfelelően képzett egészségügyi szakemberek sürgősségi szállítását a tagországok között.

# Az iránymutatások meghatározzák a betegek tagországok közötti szállításának részleteit, és ismertetik, hogyan kell a vonatkozó szabályoknak megfelelően költségtérítést igényelni a más EU-országban igénybe vett egészségügyi ellátás költségei után.

# A Bizottság ösztönzi a képzett egészségügyi szakemberek más tagországokban történő bevetését, és bátorítja a helyi, regionális és nemzeti egészségügyi hatóságokat, hogy támaszkodjanak a már megkötött kétoldalú és regionális megállapodásokra, és tisztázzák az orvosszakmai képesítések kölcsönös elismerésének lehetőségeit.

# Az egészségügyi szakemberek tudás- és tapasztalatcseréjének támogatása érdekében a Bizottság egy klinikaimenedzsment-támogató rendszert működtet, mely webkonferencia-platformot biztosít a klinikai szakemberek számára az eseteikkel kapcsolatos tapasztalatcsere és megbeszélések céljára.

A fentieken túlmenően a határokon átívelő egészségügyi együttműködés anyagi támogatása végett a Bizottság kiterjesztette a szolidaritási alap hatályát a közegészségügyi szükséghelyzetekre. Emellett az egészségügyi kiadások támogatására a strukturális alapok is igénybe vehetők, és a Bizottság minden eddiginél nagyobb rugalmasságot tett lehetővé a meglévő források átcsoportosítása tekintetében. A Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz is további támogatásokat tesz elérhetővé.

Iránymutatások a határokon átívelő együttműködés céljára biztosított uniós vészhelyzeti segítségnyújtás témájában

A koronavírus-járvány elleni uniós válaszintézkedéseket ismertető bizottsági webhely

Állami támogatás: a Bizottság kibővíti az ideiglenes keretrendszert a koronavírus-járvány idejére

Az Európai Bizottság a mai napon módosította az állami támogatási intézkedésekre vonatkozóan március 19-én elfogadott ideiglenes keretrendszert. A módosítás a keretrendszer kibővítésére irányul avégett, hogy a tagállamok felgyorsíthassák a koronavírus-járvány elleni küzdelem szempontjából fontos termékek kutatását, tesztelését és gyártását, továbbá hogy a koronavírus-válság közepette megvédhessék a munkahelyeket és fokozottan támogathassák a gazdaságot. A tagállamoknak már most is számos más lehetőség áll a rendelkezésükre ahhoz, hogy – az állami támogatásra vonatkozó szabályokkal összhangban – enyhítsék a koronavírus-járvány társadalmi-gazdasági hatásait. A módosított ideiglenes keretrendszer ezeket egészíti ki.

A Bizottság március 19-én egy új, ideiglenes keretrendszert fogadott el az állami támogatásokra vonatkozóan abból a célból, hogy a koronavírus-járvány kapcsán támogassa az európai gazdaságot. A keretrendszer lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy maximálisan éljenek az állami támogatási szabályok által biztosított rugalmassággal, egyidejűleg pedig minimalizálja az egységes piacon belüli egyenlő versenyfeltételekre gyakorolt kedvezőtlen hatásokat.

A mai módosítás az alábbi öt további támogatási lehetőséggel bővíti az ideiglenes keretrendszert:

# a koronavírussal kapcsolatos kutatás-fejlesztés támogatása

# tesztelésre szolgáló létesítmények építésének és fejlesztésének támogatása

# a koronavírus-járvány elleni küzdelem szempontjából fontos termékek gyártásának támogatása

# célzott támogatás az adófizetés elhalasztása és/vagy a társadalombiztosítási járulékfizetés felfüggesztése révén a járvány által legsúlyosabban érintett ágazatok, régiók és vállalkozástípusok esetében

# a munkavállalók után bértámogatás formájában nyújtott célzott támogatás a koronavírus-járvány által legsúlyosabban érintett ágazatokban és régiókban

A módosított ideiglenes keretrendszer azoknak a már jelenleg is létező támogatásoknak a sorát is bővíti, melyeket a tagállamok a rászoruló vállalkozásoknak nyújthatnak. Így például lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy ezentúl kamatmentes kölcsönöket, a kockázat 100%-át fedező hitelgaranciákat, illetve vállalatonként 800 ezer euró névértékig tőkefinanszírozást nyújtsanak a cégeknek.

A módosított ideiglenes keretrendszer 2020. december végéig lesz érvényben.

Koronavírus: a Bizottság elengedi a nem uniós országokból érkező orvosi felszerelések után fizetendő vámot és áfát


Az Európai Bizottság ma úgy döntött, hogy az összes tagállam és az Egyesült Királyság kérelmének megfelelően az orvosi eszközök és védőeszközök EU-n kívüli országokból történő behozatala esetében ideiglenesen felfüggeszti a vámokat és a hozzáadottérték-adót. A behozatali vámok és az áfa elengedése megkönnyíti az orvosok, betegápolók és betegek számára rendkívül fontos orvosi felszerelések behozatalának finanszírozását.

Az intézkedés maszkokra és védőfelszerelésekre, tesztkészletekre, lélegeztetőgépekre és más orvostechnikai felszerelésekre vonatkozik. A ma elfogadott határozat visszamenőleg, január 30-tól lép hatályba. Hat hónapig marad érvényben, de hatálya meghosszabbítható.

A Bizottság határozata a 2020-i COVID-19-járvány hatásaival szembeni fellépéshez szükséges áruk behozatalivám- és hozzáadottértékadó-mentességéről

A koronavírussal kapcsolatos vámügyi iránymutatás