Szülők figyelmébe: távoktatás és adatvédelem

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, mint a Safer Internet Program (SIP) hazai konzorciumvezetője fontosnak tartja a gyerekek online biztonságát, így a koronavírus okozta megváltozott körülmények miatt otthoni oktatásban részt vevő gyerekek online biztonságát. Éppen ezért az adatvédelem újra különösen időszerű, a távoktatás miatt a gyermekekre vonatkozó adatvédelem minden eddiginél fontosabb.

Az online otthonoktatás az internethasználók számára kevésbé ismert tartalommegosztókat, platformokat tett oktatási eszközzé. Ezeknek a mindennapos használata szinte elkerülhetetlen, itt hang- és képüzenetekben tartják a kapcsolatot a pedagógusok a gyerekekkel, különféle fiókokkal regisztrálnak, a gyerekek fotókat, videókat készítenek az iskola felszólítására, és küldenek társaiknak, pedagógusaiknak.
De mi lesz így a megosztott személyes adatokkal? Mi minősül személyes adatnak? Tisztában vannak-e a pedagógusok ezzel a felelősséggel, jogi következményekkel? Hogyan vigyázzunk a gyerekekre és gyerekeink adataira, biztonságára? Szükséges-e ennyi platformot használni? Minősítenünk kellene a megbízható és kevésbé megbízható platformokat.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ez ügyben kiadott (NAIH/2020/2888. számú) állásfoglalása alaposan eligazít; teljes szövege itt olvasható, tessék kattintani!
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat is kiadta a saját állásfoglalását, miközben az internethasználók is megfogalmazták kérdéseiket:
Kérhet-e videófelvételt tanár, iskola? Kell-e ehhez a szülő előzetes hozzájárulása? 16 éven felüli gyermek egymaga adhat-e hozzájárulást? Otthoni tevékenység lévén, a szülő felelőssége-e a videó és/vagy az elkészített feladatok feltöltése?
A hatóság álláspontja szerint az adatkezelés célja a köznevelési törvényben előírt közfeladat, ezért az adatkezelő az intézmény, azaz az iskola, míg az adatfeldolgozó a tanár. Tehát nem magáncélú az iskola és a tanárok adatkezelési tevékenysége. Mivel az intézménynek az oktatási törvény írja elő a kötelező adatkezelést, így előzetes hozzájárulás (Ptk. 2:48. § (1) bekezdés) sem szükséges. Ugyanakkor az iskola továbbra is köteles a biztonságos adatkezelésről gondoskodni.
Ha feltétlenül szükséges, az iskola kérheti a video-felvételeket rögzített formában, hangsúlyozva, hogy a gyermekek személyes adatainak fokozott és különös védelemben kell részesülniük.
Egyúttal azt is hangsúlyozza, hogy az Infotörvény, a GDPR rendelkezései és alapelvei szerint előnyben kell részesíteni az adatkezelést nem igénylő eszközök és megoldások használatát, mint például az iskolának nem átküldendő videókat, ha a szülő az iskola számára a nyugtázást vállalja.
Az adatvédelmi hatóság a tájékoztatásában arra is felhívta a figyelmet, hogy a GDPR 5. cikke tartalmazza azon fő alapelveket, amelyeket a személyes adatok kezelése közben az adatkezelés jogalapjától függetlenül figyelembe kell venni, és amelyeknek folyamatosan érvényesülniük kell az adatkezeléskor.

• Megfelelés igazolása: az adatkezelés jogszerűségét az intézménynek utólag is bizonyítania kell tudni.
• Adattakarékosság: csak a cél eléréséhez elengedhetetlenül szükséges és arányos adat gyűjtése, tárolása.
• Korlátozott tárolhatóság: se a tanulók, se a szülők által küldött felvételek nem tárolhatóak korlátlan ideig. Jó gyakorlat az értékelés utáni vissza nem állítható törlés. Későbbi ellenőrzésre nem lehet hivatkozni további tárolás indokaként.
• Bizalmasság és integritás: biztosítani kell, hogy jogosulatlan harmadik személy a tárolt felvételekhez ne férhessen hozzá.

Az adatvédelmi hatóság adatbiztonsági kérdésekre is reflektált, melynek értelmében az intézmény határozhatja meg, hogy milyen eszközöket használ a távoktatás közben, a gyermekek jogai különös védelmének szem előtt tartásával. Így például a Messenger vagy email helyett a gyermek (vagy a felügyeletet gyakorló szülő) saját fiókjába feltöltött (nem nyilvános), csak korlátozott ideig elérhető videó linkjének megküldését javasolja. A meghatározott idő elteltét követően a pedagógus nem férhet hozzá a videóhoz. Továbbá a hatóság arra is felhívja a figyelmet, hogy az adatkezelő intézmény vagy adatfeldolgozó pedagógus nem használhatja fel más célra, vagy nem készíthet másolatot a feltöltött videóról.
A hatóság tájékoztatása és kialakított jogértelmezése más hatóságot, a bíróságot és az adatkezelőt nem köti, annak csak iránymutató jellege van.

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat javasolja gyerekeknek és szülőknek, hogy a megváltozott körülmények miatt különösen vegyék komolyan az adatkezelés biztonságát. Sajnálatos módon látjuk, hogy a járvány miatt lényegesen nagyobb adatforgalom van a gyerekek és az iskolák között, amivel néhányan megpróbálnak visszaélni.