Az internet által világrádióvá lépett elő a frekvenciafosztott Klubrádió

A Klubrádió által 2014–21 között használt 92,9 Mhz-es frekvenciát a Médiatanács 10 évre a Spirit FM-nek ítélte.

Amikor tavaly lejárt a Klubrádió sugárzási engedélye, a Médiatanács elutasította azt a törvényben biztosított lehetőséget, hogy újabb hét évre meghosszabbítsa. A hatóság arra hivatkozott, hogy a rádió többször késlekedett a műsorok adatainak kötelező jelentésével. Akkor hat hónapra az ATV-közeli Spirit FM-nek adta a frekvenciát.

Később pályázatot írtak ki, amire a Spirit FM-et működtető Közösségi Rádiózásért Egyesület és a Klubrádiót üzemeltető Klubrádió Zrt. jelentkezett, végül az előbbi győzött 1 (egy!) ponttal, a hatóság szerint azért, mert ők kevesebbet ismétlik a műsoraikat. A következő tíz évben tehát marad a Spirit FM a 92,9-es frekvencián.

A Klubrádió tehát továbbra is interneten működik, amivel az autóban rádiót hallgatók nagyobb részét elveszítette ugyan, viszont a világháló segítségével immár nincs vételkörzetre korlátozva az elérhetősége, azaz: az egész világon hallható! (Miként az Infovilág olvasói is tapasztalhatják, nyitó oldalunk élén jobbra pusztán kattintásra megszólal a Klubrádió.)

Amikor a Klubrádió áttért az internetes működésre, egyetlen hónap alatt több mint 20 ezer asztali internetes rádiókészüléket vásároltak fel a törzshallgatói köréből, és ma is mind többen választják ezt a lehetőséget a számítógép, illetve a mobilkészülékek mellett, amelyeken szintén bárhol a világban hallgatható a műsorfolyam.

Még mindig nem érti ez a velejéig romlott nyugati talmiság átkos pogányságába önzüllesztett ország, hogy minden eseményt és történést e hazában, mindent-mindent csak biblikus-keresztényi szemmel lehet (és kell és szükséges) értelmezni.

Mert most felháborodott az ország egyik fele, naná, hogy a Legfőbb Jó bűnben fogant ellenségei, a Legfőbb Gonosz ördögfiókái, mert a Médiatanács nevű meta-trans-sub-objektív megtestesülés, ami nem egylényegű (homoousziosz) a legfőbb Atyával, hanem az Atyának alárendeltje (szubordinacionizmus) még a tízparancsolatot is lepipáló örök, azaz intemporális végzést hozott magával föntről, a Karmelita magasságú hegyről, miután színről-színre láthatta az Atya fényességességét, s látá, amint az ujj felírta a kőtáblára az üzenetet, s sugárzott a Médiatanács arcának bőre (mások szerint fején szarvak nőttek), hát lejött a hegyről, s kihirdette az Atya parancsolatát…

…hogy mostantól az idők végezetéig, de a Gonosz Kísértőt megvezetve, s úgy téve, mintha csak tíz, száz vagy ezer esztendőig, mivel a legfőbb Atya számára ott fönn, a Karmelita hegyén negyven nap, negyven év, vagy ezer-annyi az ő szájában ugyanazt jelenti, szóval kihirdette az Atya kőbe vésett, gránitszilárdságú parancsolatát, hogy a Klubrádiónak álcázott gonosznak ezennel végleg annyi, s mondotta, hogy engedjétek hozzám a kis Spirit FM-et, mert bizony mondom néktek, kedvére van a Spirit FM szent együgyűsége, így hát magához ölelte míg világ a világ, mert látá, hogy az egykor volt farkas a jelenbéli báránnyá házicirmosodott (vagy mi).

S látá az Atya, hogy jó, s elválasztá a sötétséget a világosságtól, hogy most már mindig csak sötét legyen és Spirit FM. És a Spirit FM az Atya prófétájává lőn, s akár a valaha volt nagy próféták, mostantól csak azt mondja, amit az Atya a szájába adott, nem is mondhat mást, de nem is tud mást mondani: áldást mond az Atyára, ki van odafenn a Karmelitának ködbe burkolózó ormain, s átkot a többi népre, akik csak hadd kóboroljanak a sivatagban még negyven éven át, vagy négyszáz éven át, a pusztában, ahol nincs semmi sem, sem iskola, sem kórház, semmi-semmi, csak az Atyának tetsző büdös nagy infláció, meg a pusztában kiáltó szó. Ugye-ugye, innen nézvést már minden világos és érthető!

GÁBOR GYÖRGY