Az újságíró archívumából – szép volt, mint egy mese

Ma van Liechtenstein Hecegség nemzeti ünnepe. Mgyarország valóságos nagyhatalom Liechtensteinnel összehasonlítva; létezését (az állam alapítását) tekintve is csaknem négy és fél évszázaddal idősebb. Vaduz megye és a Schellenberg uradalom 1434 óta közös közigazgatás alatt állt, ám a mai Liechtenstein állam csak 1719-ben jött létre, államformája hercegség. Az alpesi miniállam lakossága 38 380, hazánkké 254-szer több; Liechtenstein területe 160 négyzetkilométer, Budapesté 525, az országé 93 030 és 1 756 000-en lakják… Magyarország sokféle államformát is „kipróbált”: fejedelemség, királyság, részben török gyarmat, osztrák gyarmat, monarchia (egy uralkodó, két ország), köztársaság, diktatúra, kormányzóság, fasiszta állam, népköztársaság nevében diktatúra majd annak elfedése, köztársaság majd annak törlése az ország nevéből és újra épülő diktatúra… Micsoda „gazdagság”! – Nos, amikor még minden nagyon szépnek és európainak látszott, „percekkel” a rendszerváltás után, történt olyan diplomáciai lépés, amiről a Mai Nap című „komoly bulvárlap” 1990. április 4-i számában ekként számoltam be:

Európa egyik legkisebb országában, a Liechtensteini Hercegségben a Magyar Köztársaság berni nagykövetsége képviseli érdekeinket. De már nem sokáig, ugyanis Walter Beck a napokban átveheti az exequaturát (a konzuli teendők ellátását engedélyező okmányt) II. János Adám hercegtől, a liechtensteini államfőtől. Névjegye szerint a leendő magyar tiszteletbeli konzul, Beck úr egy időben a hercegség kormányában miniszterhelyettesi tisztséget töltött be, és lakóhelyének, Schaannak volt a polgármestere. Most üzletember.

– Beck úr, a konzulnak illik azokkal rokonszenvezni, akiket képvisel. Miért éppen bennünket választott? Netán különleges szempontokat figyelembe véve bízta meg önt a magyar külügyminiszter ezzel a tisztséggel?

– Magyarország kezdettől fogva elbűvölt: mindenekelőtt bájos falvai, városai, a népszokások ragadtak meg, és persze a magyaroknak a miénkhez hasonló észjárása. Különösen nagy hatással volt rám Budapest: negyedszázad óta rendszeresen kapcsolatot ápolok a fővárosukkal, az egyik liechtensteini utazási iroda tulajdonosaként is. Bizalmi, pénzügyi-gazdasági ügyletek lebonyolítójaként számos magyart tanultam meg becsülni.

– Budapest közelében élő egyik barátom jelezte hajlandóságomat a Külügyminisztériumnál: elvállalnám a magyar tiszteletbeli konzuli megbízást Liechtensteinben. Ekként kerültem hivatalos kapcsolatba Hajdú János úrral, Magyarország svájci nagykövetével. Ő nyújtotta át nekem a minap a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának megbízólevelét.

– Kérem, mutassa be önmagát! Részesült-e diplomataképzésben?

– Nem áll mögöttem semminemű diplomáciai pálya. Mindazonáltal hosszú évekig töltöttem be különféle közhivatalokat, közte Schaan városka elöljárója és a liechtensteini kormányban miniszterhelyettes is voltam.

– Milyen elképzelései vannak tiszteletbeli konzuli tevékenységét illetően?

– Mindenekelőtt a kulturális kapcsolatokat kívánom élénkíteni, miközben persze a gazdaságról sem feledkezhetünk meg. Említettem: utazási irodám van, kézenfekvő az idegenforgalom föllendítése. A mostaninál jóval több turista[1]csoportot hozunk majd Magyarországra, ahova a jó nevű gyógyfürdők is csábítják a külföldieket. Mint a nemzetközi hírű schaani „Theater am Kirchplatz” kisszínház igazgatótanácsának tagja, szándékomban áll már jövőre megrendezni a magyar fesztivált Liechtensteinben és elhozni a társulatot Budapestre.

– Máris előrehaladott tárgyalások folynak arról, hogy a liechtensteini kormányzat ösztöndíjjal támogatná magyar állam polgárok németnyelv-tanulását. Jómagam fiatalok cserelátogatásának a megszervezésében vagyok érdekelt. Szándékunkban áll megismertetni ifjú magyar barátainkat hazánk kulturális és gazdasági adottságaival.

– Mint az eddigiekből kiderült: kereskedőként, pénzügyi-gazdasági ügyletek lebonyolítójaként és idegenforgalmi szakemberként sokoldalú kapcsolatokat ápol velünk, magyarokkal. Szándékában áll-e Beck tiszteletbeli konzulnak a liechtensteini magyar politikai kapcsolatépítés úttörőjeként is föllépni?

– Ismeretségi, baráti köröm lehetővé teszi, hogy – főként a most lezajlott választások után – politikai síkon is kiépítsem, erősítsem a két ország együtt munkálkodását. Tudomásom szerint az első, és mindeddig az egyetlen, tiszteletbeli konzulja vagyok Magyarországnak Európában. Szép és mindenképpen hasznos is lenne, ha például magyar és liechtensteini városok, községek testvéripartneri kapcsolatra lépnek egymással. A magyarok itteni képviselőjeként természetesen nyitott vagyok minden egyéb jó ötlet, elgondolás előtt.

Mini ország – pénzügyi nagyhatalom. (A kép forrása: www.alpen-gide.de)

A berni magyar nagykövetség honlapja szerint napjainkban a vaduzi dr. jur. Markus H. Wanger tölti be a liechtensteini tiszteletbeli konzuli tisztséget. E-mailje: markus.wanger@wanger.net (A cikk nyitó képének forrása: https://estably.com; a cikket az Arcanum Adatbázis Kiadó közreműködésével tettük közzé.)

“Az újságíró archívumából” rovatunkban megjelenő írások az Arcanum Adatbázis Kiadó Digitális Tudománytárának gyűjteményében őrzött cikkek felhasználásával készülnek. Köszönet illeti érte az Arcanum ADT-t.)