Az embermentő világpolgár * Szenvedélye a tánc * Após a SZER-nél: Gee-t jegyzi a történelem

Dienes Valéria írónő, táncpedagógus, filozófus, az első magyar női egyetemi tanár a gyerekeivel, Gedeonnal és Zoltánnal.

Akiről ez a csaknem negyedszázaddal ezelőtt a Mai Nap-ban megjelent portré-riport szól, a 20. századi magyar történelem egyik kiválósága, a legremekebb magyarok egyike, akinek nevét (remény szerint) már rég beírták honfitársaink aranykönyvébe.

„Olyan vagyok, mint anyám: nekem a jelen, de még inkább a jövő a fontos, a múlt nem különösebben érdekel” – mondja. Hihetetlen melegség és büszkeség hallható ki hangjából, amikor édesanyjáról, dr. Dienes Valériáról szól. És egy kis lelkiismeret-furdalás is: „Már rég be kellett volna fejeznem a róla szóló tanulmányomat… Ő volt az a szekszárdi lány, aki elsőként szerzett egyetemi doktorátust, pszichológiai, filozófiai stúdiumokat írt, matematikai tételeket állított föl, és megteremtette a mozdulatművészet magyar iskoláját, a krisztinavárosi Orkesztikai Iskolát.”

 

Elcsapták a külügyből

Hármasban beszélgetünk Dienesék budai otthonának teraszán. Felesége, a vérbeli dokumentátor és könyvtáros, a rend kedvéért néha egy-egy félmondattal a pontosság medrébe tereli az emlékezés folyamát.

Gee (Dzsí: ekként hívja őt a család, a baráti kör), a nyolc nyelven beszélő jogász, a magyar kultúra és művelődés nemzetközi kapcsolatainak szürke eminenciása, elcsapott külügyi tisztviselő, frontról hazazavárt karpaszományos zászlós, embermentő, a politikától mindig is ódzkodó ösztönös ellenálló nemsokára 78 esztendős: 1914. december 16-án született a ferencvárosi Tisztviselőtelepen, és a 77. születésnapján vonult nyugdíjba. „De csak azért, hogy több időm jusson a munkára, az egész életemen végig húzódó nagy szenvedélyem, a táncelmélet, tánctörténet, tánckritika művelésére.”

Értetlenségemet látván, magyarázza: „Édesapám, Dienes Pál, nemzetközi hírű matematikaprofesszor, a 19-es kommün idején a pesti egyetem politikai biztosa volt, ezért a bukás után menekülnie kellett. Bécsbe, majd Párizsba sodródott a család, apám még tovább, Londonba. Én hétévesen a két Duncan-től tanultam mozdulatművészetet, számtalanszor fölléptem, és amikor hazajöttünk, édesanyám az általa nyitott iskola jövedelméből tartott el és taníttatott bennünket Zoltán öcsémmel együtt. A természetes emberi mozgásra épülő táncművészet iránti szerelmem azóta is lobog, 73 éves voltam, amikor megalapítottam a Nemzetközi Színházi Intézet táncszekcióját, nemrég a Nemzetközi Tánctanács tudományos és tájékoztatási igazgatójává választottak.”

(Mások mondják: Gee-t Párizsban, az Unesco központjában jobban ismerik, mint itthon, a művelődési minisztériumban. Bár lehet, hogy a tárca első embere kivétel, elvégre dr. Andrásfalvy élete is szorosan kapcsolódik a tánchoz…)

„A táncnak köszönhetően bejártam a világot, legközelebb Észak-Koreába utazom. Taníthattam Los Angelesben. És borzasztó büszke vagyok erre a kis kötetre, amit a feleségemmel közösen hoztunk össze. Címe: az Európai Tánckutatási Információs Hálózat útmutatója.

 

Nyelveiben él

Sajátos értékmérés: alig ötven-hatvan oldalas füzetecske. Miközben a szobájában az ezeregy könyv terhétől roskadozó polcokon külön sorban áll az a harmincnál is több vaskos kötet, amelyet Dienes Gedeon fordított magyarról angolra. Matematikai, közgazdasági, orvosi szakkönyvek, olyanok, amelyek sokunk számára még magyarul is idegennyelvűnek látszanak.

„Vándorlásainknak köszönhetem a nyelvszeretetemet. Hű, de rettenetes kimondani: nyelvszeretet. Bécsben megtanultam németül, Párizsban franciául, miközben majdnem elfelejtettem magyarul. Mivel szüleim korán elváltak, rendszeresen jártam apámhoz hol Londonba, ahol rám ragadt az angol, hol meg Olaszországba, hogy félúton találkozhassunk, ahol gyorsan megtanultam taljánul is. A piaristákhoz jártam gimnáziumba, és így okoskodtam: e néhány germán meg latin nyelv után illene egy szlávot is megtanulni. Csak egy szlovák nyelvkönyvet tudtam fölhajtani, de túl bonyolultnak tetszett az igeragozás. Aztán arra is rájöttem, hogy az oroszok sokkal többen vannak, így egy francia nyelvkönyvből hozzáláttam az orosz tanulásához. Az egyetemen viszont – bár magyar–francia szakra iratkoztam be – majdnem turkológus lettem, mivel Németh Gyula tanár úrnak akkor éppen nem volt tanítványa, csak én.

De akkor már tudott svédül, meg egy kicsit norvégül is, mert hirdetésre Kopparbergbe ment, hogy egy svéd földbirtokos gyerekeit angolra meg franciára tanítsa. Az eredmény: Dienes Gedeon megtanult svédül. Ennek később főszerepe lesz az életében.

 

Katonaság, háború, orosz front a következő fejezet.

„Gépkocsizó zászlósként nem tudtam elszámolni 3000 liter benzinnel. Őrnagyom majdnem lenyelt a hiány miatt. Most először elmondom az igazságot: pajtásaimmal Ukrajnából átjártunk a közeli lengyel városokkal ismerkedni. Mivel méltatlannak bizonyultam a frontszolgálatra, haza vezényeltek. Utódom, szegény, valahol orosz földben nyugszik.

Mindenáron külügyér szerettem volna lenni. Megvolt hozzá minden: nyelvtudás, jogi diploma, mégsem kellettem. A Rádióhoz viszont fölvettek próbaidős bemondónak. Később az angol Reuter híreit fordítottam. Szabadnapos voltam ’44. október 15-én, amikor berendeltek, hogy fordítsam angolra a Horthy-proklamációt, amelyben bejelentette, hogy Magyarország kilép a háborúból. A Sándor utca sarkáról láttam: német katonai járművek veszik körül a Rádiót. A sarki kávéházból telefonáltam, de amikor hallom, hogy németül vartyog a központos, jobbnak láttam fölszívódni.

 

Árjásító hadművelet

„Svéd nyelvtudásomat ápolandó, nagyon örültem, amikor megismerkedhettem a pesti egyetem lektorával, Valdemar Lenglet-vel, ezzel a csodálatos emberrel és feleségével, Ninával. Valdemar már elmúlt 70 éves, amikor megalakította a Svéd Vöröskereszt magyarországi szervezetét, hogy hivatalosan segíthesse a német fasiszták és a nyilasok által kíméletlenül üldözötteket, a gettóba zárt, haláltáborral, megsemmisítéssel fenyegetett zsidókat. Védlevelek ezreit állítottuk ki, eredeti, kitöltetlen házasság- és keresztleveket szereztünk, segítségükkel „árjásítottunk” családokat, köztük Kodály Zoltán első feleségét és hozzátartozóit. Szorgalmasan figyeltük a hadijelentéseket, és mindig olyan helységeket írtunk be a dokumentumokba, amelyeken már túlgördült az orosz front. Így sem a nyilasok, sem a németek nem tudták ellenőrizni az iratok valódiságát. Többen kérdezték már tőlem, hány embert mentettünk meg ekképpen. Ezt soha senki sem fogja megválaszolni. Nem számoltuk a papírokat, a rászorulókat. A lényeg: túlélték a vészkorszakot, sokan talán még ma is élnek közülük. Méltatlan lenne az ügyhöz a számszerűsítés, a statisztika. Hadd emlékezzek viszont testi-lelki jó barátomra, Szili Gáborra, aki zsidó fiú létére, Árpád-sávos karszalaggal járta a csillagos házakat, és menekítette az embereket.

Dienesné közben sűrűn telegépelt, sárguló papírlapokat tesz az asztalra. Kordokumentumok: magyar hadifoglyok üzenetei, amelyeket Dienes Gedeon a moszkvai rádió életveszéllyel járó hallgatása közben jegyzett le. „Egy ideig névtelen levelezőlapokon a címzettekhez is eljuttattuk a pár szavas üzeneteket, aztán rájöttünk: veszélyes lehet a családra, és abbahagytuk. A Reviczky utca egyik épületének padlásán újságot szerkesztettünk, ugyancsak fronthírekkel, és lyukas fenekű autóból potyogtattuk el menet közben a Szabad Szót. Egy percig sem gondoltam, hogy én most ellenállok. Egyszerűen úgy éreztem, hogy segítenem kell, lelket kell öntenem mindnyájunkba. Akkor meglehetősen sokan gondolkodtunk ekképpen, csak éppen nem beszéltünk róla. Még később sem, amikor az különös érdemnek számított.

 

Zsatkulák remeke

Negyvenöt telén, a már felszabadított Pestről kereste meg Debrecenben az ideiglenes kormány külügyminisztériumát a felvételi kérelmével. Orosz fordítóként alkalmazták, április 10-én a kormányvonattal tért vissza a fővárosba. Nemsokára Gyöngyösi János külügyminiszter titkárságára került, miniszteri tolmácsként jelen lehetett a hónapokig tartó, Magyarország számára lesújtó eredménnyel zárult párizsi konferencián. Dienes: „Semmi értelme sem volt a kint létünknek, mivel eleve eldöntötték a békediktátum lényegét: Trianon utáni határok, mínusz további három falu Rajka és Pozsony között a szlovákok javára…”

Hazatérve a külügyminisztérium politikai osztályán csehszlovák–arab referensként alkalmazták.

„Talán azért, mert törökül is tudtam… Nem tartott sokáig a külügyérkedés. Előbb Boldizsár Iván mellett a sajtóosztályon, később meg a kétszemélyes fordítóosztályon találtam magam, végül 1952 mikulás napján kitették a szűrömet. Sohasem felejtem el, Zsatkulák elvtárs, az akkori személyzetis írta alá a papíromat, amelyen ez állt: „Ön a Külügyminisztériumban megszűnt.” Évekig röhögtünk ezen a remekművön. És utólag boldogok is voltunk, mert tudomásunkra jutott: többször is szóba került a nevem a Rajk-ügyben, és csak a jellemzésemnek „apolitikus” köszönhetem, hogy nem kevertek bele.

dr. Dienes Gedeon (kép: mozdulatmuveszet.hu)Igen rövid ideig párttag is voltam, de amikor rájöttek, hogy a feleségem nem az, sőt egy földbirtokos lánya, meg hogy az apám nem jött haza Londonból a szocializmust építeni, a testvérem meg Kanadában él, ráadásul a Rádióban a fasiszta propagandát szolgáltam – próbaidős bemondóként fölolvastam az időjárás-jelentést és bekonferáltam a szalonzene számait –, kirúgtak. Csak jóval később döbbentünk rá, milyen sorsra is juthattunk volna családostul, ha kiderül, amit mi sem tudtunk: feleségem apja, Németh Zoltán, akivel ő még lánykorában megszakította a kapcsolatot,  Agrarius álnéven a müncheni Szabad Európa Rádió vezető munkatársa volt. Persze, az is igaz, hogy egyik nagybátyám meg Moszkvában volt 19-es emigráns, ami egyszerre volt érdem és bűn a Rákosi-rezsimben.

Hónapokkal ezelőtt a Külügyminisztérium sok-sok társával együtt dr. Dienes Gedeont is levélben kereste meg, előkészítendő az egykori munkatársak, a jogtalanul elbocsátottak, méltánytalan sorsra jutottak rehabilitálását. Holnap délután másokkal együtt Gee-t is várja Jeszenszky miniszter egy kis baráti beszélgetésre, koccintásra. Mit vár ettől a találkozástól?

„Legföljebb egy kis lelki masszázst. Nem tagadom, mindig igazi diplomáciai szolgálatra vágytam. Lehet, hogy kulturális attaséként többet tehettem volna, mint itthon. De nem panaszkodom, végül is nem kevés szerencsének köszönhetően nem sodort teljesen félre az élet. Dolgozhattam, alkothattam. Van két nagyszerű fiúnk, három unokánk. Most csak Linda van itthon, mert Dávidot és Maját angliai nyelvgyakorlatra küldtük, feleségem készítette föl őket az államvizsgára…