Bizottsági javaslat európai klímatörvényre


Az Európai Bizottság ma javaslatot terjeszt elő, hogy jogszabályba foglalja azt az uniós politikai kötelezettségvállalást, amely szerint az EU 2050-ig klímasemlegessé válik, azaz nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátását nullára csökkenti a bolygó és az emberek védelme szolgálatában. (A nyitó kép: a skóciai Skye-sziget; forrás: www.voucherwonderland.com)

Az európai zöldmegállapodás központi elemeként a jogszabály valamennyi uniós szakpolitika tekintetében meghatározza a 2050-re kitűzött célt és haladási irányt, és kiszámíthatóságot szavatol a hatóságok, a vállalkozások és a polgárok számára.
 
A bizottsági javaslat alapján az uniós intézmények és a tagállamok kötelesek lesznek együttesen meghozni a cél megvalósításához szükséges intézkedéseket. A jogszabály intézkedéseket fogalmaz meg az előrehaladás nyomon követése és a szükséges kiigazítások végett: ezek már meglévő rendszerekre, így például a tagállamok nemzeti energia- és klímaterveire vonatkozó irányítási folyamatra épülnek, továbbá az Európai Környezetvédelmi Ügynökség rendszeres jelentéseire, valamint az éghajlatváltozással és a hatásaival kapcsolatos legújabb tudományos bizonyítékokra támaszkodnak. A haladást ötévente felül fogják vizsgálni, összhangban a Párizsi Megállapodás alapján végzett globális értékeléssel.
 
A 2050-re kitűzött cél eléréséhez vezető út fontos lépéseként a Bizottság egy folyamatban lévő hatásvizsgálat alapján új uniós célértékre vonatkozó javaslatot fog előterjeszteni az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 2030-ig megvalósítandó csökkentésének mértékére. A jogszabály fel fogja hatalmazni a Bizottságot arra, hogy ajánlásokat bocsásson ki azon tagállamok számára, amelyeknek intézkedései nincsenek összhangban a klímasemlegességi céllal, a tagállamok pedig kötelesek lesznek ezeket az ajánlásokat megfelelő módon figyelembe venni, vagy az elmulasztása esetén döntésüket megindokolni. A tagállamoknak az ellenállóképesség növelése és az éghajlatváltozás hatásainak való kiszolgáltatottság csökkentése végett alkalmazkodási stratégiákat is ki kell dolgozniuk, és végre is kell hajtaniuk őket.
 
Szintén ma a Bizottság nyilvános konzultációt kezd az új európai éghajlati paktumról. A Bizottság figyelembe fogja venni a konzultáció eredményeit az idén novemberi ENSZ éghajlat-változási konferenciát megelőzően létrehozandó éghajlati paktum kialakítása közben. A széles körű kezdeményezés célja, hogy a polgárok és az érdekelt felek hallathassák hangjukat, és szerepet kapjanak az új éghajlat-politikai intézkedések kidolgozásában, az információk megosztásában, az alulról szerveződő tevékenységek elindításában és a mások által követhető megoldások bemutatásában.

Az ausztriai Semmeringbahn; a vasútvonalat az Unesco fölvette a világörökségi listájára. (Kép: Deutschlandfunk)

Európai Bizottság: 2021 legyen a vasút európai éve

Az Európai Bizottság ma javaslatot tett arra, hogy 2021 legyen a vasút európai éve. A kezdeményezés az európai zöldmegállapodás közlekedéssel kapcsolatos céljainak megvalósítását hivatott segíteni. Evégett jövőre számos rendezvény és kampány fogja népszerűsíteni a vasúti közlekedést mint fenntartható, innovatív és biztonságos közlekedési módot.

A rendezvénysorozat reflektorfénybe fogja állítani, milyen előnyökkel jár a vasúti közlekedés az emberek, a gazdaság és az éghajlat szempontjából, egyúttal pedig azokra a kihívásokra is választ keres majd, amelyek még mindig hátráltatják az egységes, határok nélküli európai vasúti térség létrehozását. A kezdeményezés ezáltal hozzá fog járulni a vasúti modernizáció felgyorsításához.
 
Mivel az egyik legfenntarthatóbb és legbiztonságosabb közlekedési mód, a vasúti közlekedés fontos szerepet fog betölteni Európa jövőbeli mobilitási rendszerében. Ez az egyetlen olyan közlekedési rendszer, amely 1990 óta szinte folyamatosan csökkentette CO2-kibocsátását, miközben szállítási volumene növekedett.

A vasút Európa-szerte összeköti az embereket, a régiókat és a vállalkozásokat, és európai örökségünknek és kultúránknak is részét képezi. A vasút történetének számos fontos évfordulóját is ünnepelhetjük jövőre: a többi között a Párizs–Brüsszel közötti első vasúti összeköttetés kiépítésének 175. évfordulóját, valamint a francia TGV gyorsvasút 40. és a német ICE gyorsvasút 30. születésnapját.
 
Ahhoz, hogy az Európai Unió 2021-et a vasút európai évének nyilvánítsa, a Bizottság javaslatát az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak is el kell fogadnia.

A vasút európai évéről szóló határozatjavaslat