Bizottsági országjelentés: hazánk korlátozott haladást ért el

A novemberben közzétett 2017. évi éves növekedési jelentéssel és az euró-övezetre vonatkozó ajánlásokkal szemben a most nyilvánosságra hozott csomag elemei az európai szintű prioritások helyett az európai szemeszter nemzeti dimenziójára összpontosítanak, megalapozva a tavasszal megfogalmazandó, országokra vonatkozó ajánlásokat. A csomag részeként 27 országjelentés készült (a makrogazdasági kiigazítási program hatálya alá tartozó Görögország kivételével a tagállamok mindegyikéről), amely a Bizottság szakértőinek éves értékelését közli a tagállamok gazdaságának állapotára vonatkozóan. Az országjelentésekben közölt elemzések azt mutatják, hogy a gazdasági fellendülés a legtöbb tagállamban hozzájárult a munkanélküliség csökkentéséhez.

A részletes vizsgálattal is kiegészített jelentésekből jól látszik, hogy számos tagállamban korrigálták a nagy hiányt mutató folyó fizetési mérlegeket, továbbá a bruttó hazai termék arányában kifejezve csökkenésnek indult a magánszektor adóssága, az államadósság és a külső adósság is. Néhány kockázat azonban továbbra is fennáll: egyes tagállamokban a folyó fizetési mérlegek nagy többletét csak korlátozott mértékben igazították ki, és a nemteljesítő hitelek méretes felhalmozott állományai fogják vissza a pénzügyi szektor teljesítményét.

A Magyarországra vonatkozó országjelentés fő megállapításai:

  • A magyar gazdaság teljesítménye továbbra is szilárd, és egyre inkább a belső kereslet által generált.
  • A munkaerő-piaci helyzet tovább javul, de egyre több jel utal munkaerőhiányra.
  • A 2016. évi látványos visszaesés után a beruházások az előrejelzés szerint fokozatosan növekedni fognak. A vállalatok alacsony beruházási szintje azonban visszafogja a termelékenységnövekedést és ezáltal a versenyképességet és a potenciális növekedést.
  • A magánszektornak nyújtott hitelezés javul. Különösen a vállalati ágazatban azonban továbbra is visszafogott a bankok hitelezési hajlandósága.
  • A költségvetési irányvonal az eddigi prudens politika után várhatóan lazulni fog, ami kockázat a középtávú adósságcsökkentésre nézve.
  • A legutóbbi adóügyi intézkedések a helyes irányba mutatnak, de az adórendszer kihívásai továbbra is fennállnak.
  • Az intézményi teljesítmény hiányosságai rányomják bélyegüket az üzleti környezetre és csökkentik a gazdaság növekedési potenciálját.

Magyarország összességében korlátozott haladást ért el a 2016. évi országspecifikus ajánlások végrehajtásában. Némi haladás történt az alacsony jövedelműek adóékének csökkentésében, de az ágazatokra jellemző adók csökkentése és a közbeszerzési átláthatóság és verseny növelése területén korlátozott volt a haladás. Utóbbi nagyrészt arra vezethető vissza, hogy késik az e-közbeszerzés fejlesztése és megvalósítása. Némi haladás történt a közmunkaprogramból az elsődleges munkaerőpiacra való átlépés megkönnyítése és az egyéb aktív munkaerő-piaci intézkedések megerősítése tekintetében. Korlátozott haladás tapasztalható a szociális segélyek és a munkanélküli-ellátások megfelelőségének javításában és a támogatottak körének felülvizsgálatában; valamint az oktatás eredményeinek és a hátrányos helyzetű csoportok, különösen a romák inkluzív többségi oktatásban való részvételének a javításában.

A Magyarországra vonatkozó teljes országjelentés itt található.

Az EU gazdasági kormányzása