Brexit: az uniós és a brit állampolgárok jogaira figyelmeztet az Európai Parlament

Az állampolgárok jogait garantáló biztosítékokra van szükség ahhoz, hogy az Európai Parlament hozzájáruljon a kilépési megállapodáshoz – jelentette ki ma a testület. (Nyitó kép: Shutterstock)

Aggodalmak fogalmazódtak meg az Egyesült Királyság letelepedési rendszerével és a „független hatóság” létrehozásával kapcsolatban. A vita középpontjában a mozgás szabadsága, az átmeneti időszak hossza, és az a cél áll, hogy az uniós és a brit állampolgárok életében a lehető legkisebb zavart okozza a brexit.

A képviselők az állásfoglalásban áttekintik a brexit által érintett állampolgári jogokat, és kiemelik: a kilépési megállapodáshoz való hozzájárulásuk figyelembe veszi a „kulcsfontosságú rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatban szerzett tapasztalatokat, illetve nyújtott biztosítékokat”. A Parlament elsősorban az Egyesült Királyság kérelmezésen alapuló letelepedési programjával, a sikeres kérelmezőknek adott kézzelfogható dokumentum hiányával, és a rendszer elérhetőségével kapcsolatban fogalmazta meg kétségeit.

A képviselők megkérdőjelezik a kilépési megállapodásban tervezett, ún. „független hatóság” nagy-britanniai létrehozását és függetlenségét, és felvetik az Európai Parlament és az Egyesült Királyság parlamentje által létrehozott közös ellenőrző mechanizmus kialakításának lehetőségét.

Az állásfoglalás az állampolgárok felkészítésére tájékoztató kampányok elindítását javasolja, és felkéri az Európai Unió 27 tagországát, hogy következetesen és nagylelkűséggel viszonyuljon a területükön élő és jogbiztonságot váró brit állampolgárok iránt.

Az állásfoglalást 610 szavazattal, 29 ellenszavazat és 68 tartózkodás mellett fogadták el egy keddi vitát követően, amely jórészt a brit kilépés utáni szabad mozgással és a brit állampolgárok életét érő negatív hatással foglalkozott.

Az Európai Unió és az Egyesült Királyság között megkötött kilépési megállapodás életbe lépéséhez a Parlamentnek a leadott szavaztok egyszerű többségével jóvá kell hagynia a megállapodást (az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikke (2) bekezdésének értelmében). A Parlament a brit ratifikációs eljárás lezárultát követően szavaz a kilépési megállapodásról.

A kilépési megállapodás második része védelmet nyújt az Egyesült Királyságban élő uniós és az unióban élő brit állampolgároknak és családjuknak. A szabályok értelmében az uniós jog szerint járó társadalombiztosítási jogok továbbra is életben maradnak, és az állampolgárok jogait mindenhol életük végéig garantálni fogja az unió és az Egyesült Királyság. Az adminisztratív eljárásoknak átláthatónak, zökkenőmentesnek és rövidnek kell lennie. Ezen szabályok gyakorlati alkalmazását egy, az Európai Bizottság hatáskörével megegyező hatáskörű, független hatóság fogja ellenőrizni.

Az elfogadott szöveg itt lesz elérhető (2020.1.15.)

A vita felvételről (2020.1.14.)

A név szerinti szavazás eredménye (2020.1.15.)

Az eljárás lépései (angolul)

Parlamenti állásfoglalások a brexittel kapcsolatban és a parlamenti brexit irányítócsoport összetétele (angolul)

A Parlament brexit-honlapja

Szabadon felhasználható kép- és hanganyag

A képviselők az uniós és a brit állampolgárok jogai, többek között a szabad mozgáshoz való jog miatt aggódnak © Shutterstock.com/1000 Words