Csak farizeusok képesek „keresztény értékekről” papolni

Cinikus és társadalomellenes magatartásnak minősítette szerdán a Magyar Szociális Fórum (MSZF) a kormány és Budapest főpolgármesterének válaszát a hajléktalanságra és a fagyhalálra. Sem a hajléktalanellátó helyek bővítésével, sem az aluljárók hajléktalanoktól való megtisztításával nem lehet megoldani egy társadalmi méreteket öltött problémát – áll a civil szervezet reagálásában.

„A hajléktalanság megszüntetésének nem az a módja, hogy bővítem a hajléktalanszállók befogadási kapacitását, egyidejűleg pedig kitiltom a hajléktalanokat az aluljáróból, hanem az, hogy törvénybe iktatom máig tagadott jogukat a lakhatáshoz, tömeges kilakoltatás helyett tömeges szociális lakásépítésbe fogok, kisemmizésük helyett emberhez méltó megélhetést biztosítok nekik, állami gondozásba vett gyermekeiket visszaadom a szüleiknek, szociális rehabilitációban részesítem azokat, akiket az antiszociális rendszer és politika kirekesztett a normális együttélésből és a társadalom mezsgyéjére taszított” – áll a közösségi szemléletéről ismert emberjogi szervezet állásfoglalásában.

Mit jelent Tarlós István főpolgármester kijelentése a „szociális és humanitárius követelmények kielégítéséről” olyan körülmények között, amikor a budapesti aluljárók, kapualjak, erdők, barlangok kapacitása hovatovább szűknek bizonyul a fedél nélküliek évről-évre növekvő seregének befogadására? – szögezi a kérdést az MSZF a kormánynak.

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma sajtó- és kommunikációs főosztályának 2018. január 16-i közleménye

«Senkinek sem kell az utcán éjszakáznia a hidegben

Ma Magyarországon senkinek nem kell az éjszakát közterületen tölteni, van bőven férőhely a hajléktalanellátó helyeken. A hajléktalan emberek számára fenntartott éjjeli menedékhelyek kihasználtsága januárban eddig országosan 77 százalék volt. Nemcsak felkészült, de tovább is fejlődött az ellátórendszer.

A téli időszakra felkészülés egyik elemeként a kormány bővítette a kapacitásokat, országosan a hajléktalan emberek számára 9600 férőhely áll rendelkezésre, és a krízisidőszakban a férőhelyek számát további 1500-zal növeljük.  A krízisidőszak többletköltségeire 360 millió forintot biztosít a kormány, ezen felül az extrém hideg miatt az esetleg megnövekedő költségek esetére 50 millió forintot különítettek el, valamint 62 millió forintot biztosítunk a téli időszakban a megnövekedett terhelés mellett dolgozó diszpécserközpontok támogatására is.

Novemberben tesztelték a „vörös kód” bevezetését, amely beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Extrém hideg esetén az EMMI szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára kiadja a „vörös kódot”, akkor a bentlakásos szociális intézményeknek is ellátást kell biztosítaniuk néhány éjszakára azoknak a hajléktalan embereknek, akik nem tudnak más módón segítséget kapni.

Az idén télen folytatódik az a 4 milliárd forintos európai uniós finanszírozású program, amelynek köszönhetően naponta négyezer adag meleg ételt osztanak szét hajléktalan embereknek.

A kormány a szociális tüzelőanyag program keretét 3 milliárd forintról 4 milliárdra növelte. Ebből a mostani télen 2255 kistelepülésen biztosítunk ingyenes tüzelőanyagot (tűzifát, szenet), amelyet az önkormányzatok február 15-éig osztanak ki a rászorulók részére.

Már ezer faluban működik falugondnoki és ötszáz tanyasi területen tanyagondnoki szolgálat, amelyeknek a téli időszakban szintén nagy szerepe van főleg az egyedül élő idősek gondozásában, a kihűlések megelőzésében. Több mint félmillió embert segít a falugondnoki szolgálat.»

 

Honnan veszi az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkára, hogy a „vörös kód” bevezetése beváltotta a hozzáfűzött reményt?

Vajon a „társadalmi felzárkóztatás” a hajléktalanok évről-évre gyarapodó seregének ellátásában, a fagyhalál évente több száz áldozatának köztemetéssel történő elhantolásában rejlik?

Kit akar a minisztérium becsapni azzal, hogy a szociális tüzelőanyag-programmal és a falugondnoki szolgálattal megoldható a rászorultak ellátása, amikor az áldozatok fele fűtetlen lakásában hűl ki?

Ki ne volna tisztában azzal, hogy Magyarországon ma száz- és százezreknek kell eldönteniük, hogy egyenek-e, vagy fűtsenek, kiváltsák-e a gyógyszerüket, vagy fűtsenek, mert ha bármelyiket előnyben részesítik havi 15-20 ezer forint jövedelmükből, a másikra már nem jut!?

Miféle kormány az, amelyik „nem tud” arról, hányan fagynak meg az országban, és úgy tesz, mintha a tömeges fagyhalál nem létező probléma volna?

Milyen jogon tiltották meg az Országos Rendőr-főkapitányságnak, hogy központosított információval szolgáljon a fagyhalál esetekről, mint eddig tehette?

Milyen jogon tiltja meg a kormány, hogy a „közszolgálati” média hírt adjon a társadalmi szervezetek és a Központi Statisztikai Hivatal fagyhalálról szóló jelentéseiről?

Csak farizeusok képesek „keresztény értékekről” papolni, s közben hirdetni, hogy „A szociális biztonság nem írhatja felül a jogbiztonságot”;  „Akinek nincs semmije, az annyit is ér”; és „Azok élnek az utcán, akik ott akarnak élni” – áll az MSZF reagálásában a kormány és a budapesti főpolgármester hajléktalansággal kapcsolatos keddi közleményeire.