Derűs alkony? Jóformán csak kenyérre, rezsire és gyógyszerre költenek az 50-en túliak

A magyar idősek mintegy a harmadának egyáltalán nincs megtakarítása, a családját mégis a nyugdíjasok 90 százaléka támogatja valamilyen módon – derült ki a 4Life Direct biztosításközvetítő megbízásából készített felmérésből. 

Az országos reprezentatív kutatás szerint az 50 évesnél idősebbek havi jövedelmüknek több mint a háromnegyedét költik rezsire, élelmiszerre és gyógyszerre, miközben szabadidős tevékenységre mindössze kilenc, megtakarításra pedig csupán bevételeik két százalékát fordítják. Készpénzben és takarékszámlán is sokan tartják félre tett pénzüket; a legnépszerűbb pénzügyi eszköz az életbiztosítás.  

A 4Life Direct megbízásából készített felmérés arra is kereste a választ, a nyugdíjas korúaknak van-e egyéb bevételi forrásuk a nyugdíj mellett. A jövedelem elköltésének arányaiban a kutatás alapján nincsen érdemi eltérés a már nyugdíjas és a még aktív 50 felettiek között.

A megkérdezett 50 évesnél idősebbek csaknem harmada egyáltalán nem rendelkezik megtakarítással, ráadásul ez az arány magasabb a nők (38 százalék), valamint a fővárosban élők körében (36 százalék). A községekben élnek a legtakarékosabbak, az ott lakók háromnegyedének van megtakarítása. A megtakarítások között az életbiztosításokon túl népszerű a takarékszámla (17 százalék), az állampapír (11 százalék), valamint a lakástakarék-pénztári megtakarítás (9 százalék) is. A válaszadók ötöde viszont otthon, készpénzben tartja félretett pénzét. 

A kutatás szerint a nyugdíjasok 23 százaléka nyugdíján felül is szert tesz valamilyen bevételre, elsősorban munkája révén. Ötödük a nyugdíj mellett továbbra is dolgozik, és csupán a nyugdíjas korú válaszadók elenyésző részének (1-1 százalék) származik rendszeres jövedelme ingatlan-bérbeadásból vagy családi támogatásból. Ennek ellenére a nyugdíjasok 90 százaléka támogatja a gyermekeit és közeli hozzátartozóit valamilyen formában.  Kétharmaduk legalább alkalmanként pénzzel vagy egyéb ajándékkal segíti a szeretteit, harmaduk viszont rendszeresen támogatja anyagilag a családját. A nyugdíjas válaszadók hatoda valamilyen ingatlant vagy ingóságot íratott családtagja nevére, 38 százalék egyéb módon, például étkezéssel, a lakhatás-támogatásával, vagy az unokák felügyeletével segít rokonain.