EU–Egyesült Királyság: ezentúl csak partnerség

Az Egyesült Királyság EU-ból való kilépését követően február 1-jén átmeneti kezdődött. Ez idő alatt az uniós jog legalább 2020. december 31-ig továbbra is alkalmazandó az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban.

Az Európai Bizottság ma ajánlást tett az EU Tanácsának az átmeneti időszak utáni partnerségre irányuló tárgyalások megkezdésére vonatkozóan. Az ajánlás tartalmazza a tárgyalási irányelvek tervezetét, amely az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli partnerség hatályára és feltételeire terjed ki.

A tárgyalási irányelvek valamennyi közös érdekű területre kiterjednek, többek között a kereskedelmi és gazdasági együttműködésre, a bűnüldözési együttműködésre és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre, a külpolitikára, a biztonságra és a védelemre, az uniós programokban való részvételre, valamint az egyéb területeken való együttműködésre. Külön fejezet körvonalazza a gazdasági és biztonsági együttműködés valamennyi területére kiterjedő átfogó irányítási keretet.

A ma előterjesztett ajánlás az EU és az Egyesült Királyság által 2019 októberében elfogadott politikai nyilatkozaton, valamint az Európai Tanács meglévő iránymutatásain alapul. Az Európai Bizottság ajánlása a tárgyalási folyamat első lépéseként felkéri a Tanácsot, hogy hatalmazza fel a Bizottságot az Egyesült Királysággal való új partnerségre irányuló tárgyalások hivatalos megkezdésére. A Bizottság a Tanáccsal, valamint az Európai Parlamenttel való szoros egyeztetés mellett kívánja folytatni a munkát.