Ezerforintos bélyegen Sopron – a leghűségesebb város

Bélyegkibocsátással köszönti a Magyar Posta Sopron városát és az 1921-i soproni népszavazás centenáriumát. A sorszámozott alkalmi bélyegblokk Baticz Barnabás grafikusművész tervei szerint készült 50 ezer példányban. Az újdonság mától kapható.

A velencei egyezmény értelmében 1921. december 14–16. között Sopron és környékének lakossága népszavazáson döntött területi hovatartozásáról, arról, hogy összesen 257 km² terület és annak lakossága Ausztria helyett Magyarországhoz tartozzék. Ez volt a trianoni békeszerződés egyetlen, nagy területi revíziója, amit a nagyhatalmak elfogadtak.

Magyarország nemzetgyűlése 1922-ben elhatározta, hogy a népszavazás emlékének megörökítésére Sopronban a történelmi esemény jelentőségéhez méltó emlékművet állít. 1928-ban a soproni Tűztorony kapuját díszes kerettel látták el, mely a Hűségkapu nevet kapta. A barokkos díszű keretet Hikisch Rezső tervezte. A felette elhelyezett szoborcsoportot (Hungaria maga köré gyűjti a város hűséges lakóit) Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrászművész alkotta. A kompozíció közepén a Magyarországot jelképező Hungaria istenasszony látható, fején a Szent Koronát viseli. Jobb oldalán a város kisebbik címere (sas nélkül), bal felén a Kossuth-címer jelenik meg. Hungaria magyar és német anyanyelvű polgárok hódolatát fogadja, magához gyűjti a civitas fidelissimát, Sopron hűséges lakóit (civitas fidelissima). (Forrás: tuztorony.sopron.hu)

Az alkalmi blokk bélyegképének főmotívuma Sopron legfőbb jelképe, a Tűztorony épülete, az 1921. évi népszavazásnak emléket állító Hűségkapuval, melynek részlete a blokk keretrajzán szereplő szoborcsoport. A blokk és a bélyegző eleme a centenáriumi logó. Az alkalmi borítékon Soltra E. Tamás szobrászművész alkotása, a Hűségkút látható.