A gránitszilárdságú alaptörvény hatodik módosítása visszaéléssel járhat

„Az alaptörvény ma elfogadott módosítása és a hozzá kapcsolódó törvénymódosítások nagyon aggasztóak, mivel a homályosan és túlságosan széles körűen meghatározott «terror-vészhelyzet» nevében elsöprő hatalmat adnak a végrehajtó hatalom kezébe. Más országok esetében láthattuk, hogy a nem eléggé körülhatároltan definiált terrorellenes törvények hogyan vezethetnek a hatalommal való visszaéléshez, és miként használhatják a kormányok a politikai ellenvélemények és tiltakozások elhallgattatására őket.

Az Amnesty International felszólítja a köztársasági elnököt és az alkotmánybíróságot, hogy éljenek törvény adta lehetőségeikkel és gátolják meg a törvénycsomag hatályba lépését.”

Az intézkedéscsomag jelenleg az országgyűlés elnökének aláírására vár, aki várhatóan nemsokára aláírja és elküldi a köztársasági elnöknek.

Az Amnesty International a kezdetektől fogva kritizálja az alaptörvény és a hozzá kapcsolódó törvények módosítását, mert a hatodik módosítás és a kapcsolódó törvénycsomag annyira tágan értelmezhető és homályos, hogy nem felel meg a nemzetközi emberi jogi előírásoknak, egyebek között a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya és az Emberi Jogok Európai Egyezménye által előírt szigorú feltételeknek, sem magát a különleges jogrend kihirdetését illetően, sem az ennek értelmében bevezetett konkrét intézkedések tekintetében, amelyek lehetőséget adnak a gyülekezési jog, a magánélethez való jog és a szabad mozgáshoz való jog számottevő módosítására. Az Amnesty International aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az ilyen mértékű, ennyire kevéssé korlátozott átfogó hatalmat a kormány önkényesen arra használhatja, hogy a többi között politikai ellenfelei, a jogvédők, emberi jogi, környezetvédő, LMBT- és más aktivisták, valamint faji, etnikai és vallási kisebbségek ellen lépjen fel.

Az államoknak kötelességük megvédeni területükön az embereket az életüket fenyegető veszélyektől. A nemzetközi emberi jogi előírások azonban egyértelmű kritériumokat és korlátokat fogalmaznak meg arra vonatkozóan, hogy meddig mehetnek el a kormányok. A nem pontosan körülhatárolt törvények lehetőséget adnak az önkényes jogalkalmazásra és a visszaélésekre.

Az alaptörvény tervezett hatodik módosítása az emberi jogok elleni nyílt támadás lenne, 2016. február 1.

A terrorveszély-helyzettel kapcsolatos módosítások: még mindig komoly veszélyben az emberi jogok, 2016. április 14.

A magyar parlamentnek vissza kell utasítania az átfogó terrorellenes intézkedéscsomagot, 2016. május 10.

Az alaptörvény módosítása túlságosan széles körű hatalmat ad a kormány kezébe terrorellenes intézkedések bevezetésére, 2016. május 11.