Ítélet a Klubrádió perében – nemzetközi sajtóvisszhang

Az elmaradt vagyoni előny, tehát az 1 milliárd 300 millió forint tekintetében pedig hatályon kívül helyezte az első fokú bíróság ítéletét és visszahelyezte első fokra az ügyet a Fővárosi Ítélőtábla” – tudatta a 15 óra 37 perckor kiadott közleményében a Klubrádió. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) ugyancsak reagált a Fővárosi Ítélőtábla döntésére, előrebocsátva: a Klubrádió által indított per lényegi része továbbra is nyitott; az NMHH-döntésekkel szembeni jogorvoslat nem csak elméleti lehetőség. A hatóság a többi között azt írja a szerkesztőségünhöz eljuttatott közleményében, hogy az NMHH és Médiatanácsa továbbra is jogkövetésre törekszik a Klubrádióval kapcsolatos eljárásaiban. A mai ítéletben foglaltakat tanulmányozza, és rövidesen kidolgozza a szükséges megteendő lépések részleteit. A másodfokú ítélet a per lényegét továbbra is nyitva hagyta, hiszen az elmaradt vagyoni előny miatti milliárdos igény megalapozottságáról egyáltalán nem döntött. Az ítélőtábla részítéletével kapcsolatban – amely a Klubrádió által évekkel ezelőtt a médiahatóságnak kifizetett 103 milliós médiaszolgáltatási és frekvenciahasználati díj visszafizetésére kötelezésből és a rádió jó hírnevének megsértése miatt megítélt 5 millió forintos nem vagyoni kártérítésből áll – az NMHH mérlegeli a rendkívüli jogorvoslat lehetőségét.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság már bő két év óta lezártnak tekinti a Klubrádióval kapcsolatos jogvitát, amikor is a Klubrádió hatósági szerződését 2014. február 14-én Arató András, a Klubrádió Zrt. vezérigazgatója és Karas Monika, az NMHH elnöke közösen írta alá arról, hogy a rádió a Budapest 92,9 MHz közösségi frekvenciára költözik a 95,3 MHz-es kereskedelmi frekvenciáról. (a jobb oldali képen)

Az NMHH nem kíván a tévedhetetlen állami szerv szerepében tetszelegni, és ennek megfelelően folyamatosan törekszik a körültekintő, a jogszabályoknak maradéktalanul megfelelő döntéshozatalra.

 A nemzetközi sajtó az ítéletről:

(Szelestey Lajos lapszemléjéből) A bíróság átszámítva csaknem 400 ezer dollárt ítélt meg a Klubrádiónak, amelyet a kormány 2010 után megpróbált eltüntetni az éterből – jelentette a New York Times/Washington Post/ABC News/Yahoo/AP. Az ítélet kimondja azt is, hogy új elsőfokú eljárást kell folytatni annak az 1,3 milliárd forintnak az ügyében, amelyet a rádió az elmaradt jövedelmek miatt követel a médiahatóságtól. Arató András úgy értékelte, hogy a döntés az állomás makacsságának és kitartásának a gyümölcse. Mint mondta, tisztességes és jogállami állásfoglalás született, de utalt arra is, hogy közintézmények, állami vállalatok nem hirdetnek a Klubrádióban. A tudósítás megjegyzi, hogy a kormány a bőséges állami reklámok jóvoltából olyan médiahálózatot alakított ki, amely kritikátlanul őt támogatja és nem kérdez. A Klubrádióval szembeni kampány viszont a sokat vitatott sajtótörvény egyik legkézzelfoghatóbb következménye.  

Mi a lényeg? Válaszol a Klubrádió a Médiatanácsnak 

(2016. 06. 08.) „Miután jogerős részítélettel zárult a Klubrádió Médiatanáccsal szembeni kártérítési pere, az alperes közleményt adott ki, amely szükségessé teszi a választ.
A Médiatanács azt állítja, hogy a másodfokú ítélet a per lényegét nyitva hagyta. Ez azonban nem felel meg a valóságnak, mert az ítélet határozott döntést tartalmaz az ügy lényegére nézve: a Médiatanács sorozatos jogsértéséket követett el a Klubrádió rovására és köteles a jogsértéseivel okozott károk megtérítésére. Az a nyitott kérdés, hogy vajon mekkora összegű a legnagyobb kártétel, a Médiatanács jogsértéseivel okozott árbevétel-kiesés. Ebben a kérdésben a másodfokú bíróság azért nem hozott döntést, mert az elsőfokú ítéletet alkalmatlannak minősítette a megalapozott határozat hozatalhoz.

Tényként állítja a közlemény, hogy a Klubrádió adását az évek múlásával is folyamatosan és zavartalanul hallgathatta a közönség. A hallgatás talán zavartalan volt, de a sugárzás távolról sem, mert – ahogy ezt az újabb ítélet is tartalmazza – a Médiatanács éveken keresztül jogsértő állapotot tartott fenn. A zavartalan sugárzás biztosításának lehetősége ugyanakkor nem a Médiatanács által gyakorolt kegy, hanem a Klubrádió és hallgatóinak joga. A múltban elkövetett jogsértésekért a Médiatanács a mai napig nem kért bocsánatot sem a rádiótól, sem hallgatóitól, és ahogy az látható, a jogsértéseivel okozott károk kompenzálásában sem működik együtt a Klubrádióval.
Közleményében dicsekszik a hatóság, hogy a Klubrádió „az utóbbi időben is élvezi a Médiatanács anyagi támogatását”. A Médiatanács milliárdos nagyságrendben osztott szét közpénzeket rádiók támogatására az elmúlt hat év során, amelyből a Klubrádió mindössze ötmillió forint erejéig részesült, míg a Médiatanács szimpátiáját élvező adók több tízmillió, vagy akár százmillió forintos nagyságrendű közpénzt is kaptak a Médiatanács „jóvoltából”.
A Médiatanács hangsúlyozza: „a rádiós frekvenciák pályáztatásakor mindenkor a következetesség, a jogbiztonság és az egyenlő elbánás elve alapján jár el, továbbá együttműködésre törekszik minden piaci szereplővel, médiapiac-felügyeleti döntéseiben, szankcióival is arra ösztönzi a szereplőket, hogy jogkövetőek legyenek”. Csak néhány jogsértési kategória, amit az újabb ítélet is megerősített: szerződéskötési kötelezettség elmulasztása, együttműködési kötelezettség elmulasztása, negatív diszkrimináció alkalmazása, egyenlő elbánás elvének megsértése, jogerős ítéletekkel való szembehelyezkedés.
Javasoljuk a Médiatanácsnak, hogy tartson előbb önvizsgálatot, mielőtt saját tevékenységének jogszerűségéről nyilatkozik.”