Győr: tiszta várost, tiszta közéletet ígér az ellenzék polgármester-jelöltje

Ma kora délután kiderült: összeszedte magát a győri ellenzék. Papíron mindenképpen. Január 26-án választják meg a városvezetés 13. évében az adriai „jachtozásába” belebukott Borkai Zsolt utódát, akinek ellenzéki oldalról a 40 éves Pollreisz Balázs (választott tisztségében az MSZP Győr és Környéke Szervezetének elnöke) a közös polgármester-jelöltje. (Nyitó kép: a győri városháza; foto: Lelóczky Jenő.)

Ha csak kicsit is tárgyilagosak Pollreiszék ellenfelei, akkor megállapíthatják: szerfölött tartalmas programot állítottak össze a szocialista, DK-s, momentumos, LMP-s politikusok – és nem utolsósorban a négy folyó városa lokálpatrióta lakói. A múlt októberi önkormányzati választás idején megjelent szoci szórólapokon bárki javaslatot tehetett a győri körülmények javítására.

Pollreisz Balázs.

Tiszta várost, tiszta jövőt ígért ma bemutatott programjában a polgi-jelölt, utalván mindenekelőtt az öntisztulásra megérett közéletre. A pártja számára is terhessé vált ex-polgármester a regnálása alatt „a közügyek intézését egy korrupt hálózat kezébe játszotta át”, miáltal a város fejlődése meg sem közelítette azt, ami bevételei szerint elérhető lett volna, ugyanis pénzügyi lehetőségei látványosan növekedtek.

Egy nappal az őszi önkormányzati választás előtt győriek tüntettek a Borkai által megtestesített korrupt városvezetés menesztéséért.

Az ellenzéki polgármester-jelölt ma délután leszögezte: felgöngyölíti a korrupciót és megnevezi a felelősöket. „A város gyanús ügyeinek kivizsgálásához a Transparency International Magyarország szakértő segítségét fogjuk igénybe venni, hogy visszaállítsuk a fékek és ellensúlyok rendszerét…Új polgármesterként biztosítom a teljes nyilvánosságot, a teljes átláthatóságot, hogy elérhető és számon kérhető legyen minden városvezető és képviselő.” Sorolta: átláthatóság minden területen, elszámoltatható döntéshozók, nyilvános működés.

Környezeti tisztaságot is ígér a városvezető-jelölt: Győr is bejelenti a klíma-vészhelyzetet, megakadályozza a zöldterületek további csökkentését, kezdeményezi a város tüdejének számító Püspökerdő közjóléti erdővé minősítését, védőerdő-telepítését javasolja a győri ipari park és Győrszentiván közé. A mostaninál jóval több növény kihelyezését ígéri a város tereire.

Régi gondja a városnak a levegő-szennyezettség növekedése, Pollreisz ezért síkraszáll a személygépkocsi-forgalom csökkentéséért, környezetbarát meghajtású autóbuszok beszerzéséért.

Megszervezendő az elővárosi vasúti közlekedés; szorgalmazza a végletekig elhasználódott győri pályaudvar felújítását, korszerűsítését. Vízügyi, erdőgazdasági szakemberekkel együttműködésben szeretnék újra élhetővé változtatni az egykoron a pihenést, sportolást, a szabad idő tartalmas eltöltését szolgáló folyópartokat. Napirendre tűzik az előző városvezetés által elvetett kötöttpályás tömegközlekedés (villamos!) bevezetését. Addig is újra megszervezik az iskolabusz-rendszert a reggeli csúcsforgalmi dugók föloldására. A polgármester-jelölt ígéri: megválasztása esetén, a ciklus végére Győr minden szögletéből valamennyi középiskola kerékpárúton is megközelíthetővé válik.

A közélet tisztaságának visszaállításával egyidejűleg a közterületek is tisztábbak, rendezettebbek lesznek a mainál. Korszerű módon átszervezik a hulladék-feldolgozást, szorgalmazzák a válogatott gyűjtést, az újrahasznosítást és a komposztálást.

Pollreisz Balázs a város gazdasági életében is tiszta viszonyok kialakítására törekszik, hogy Győr gazdagságát ne csak egyesek (mint eddig), hanem (ezentúl) a város polgárai élvezzék. Mindenki számára átlátható lesz a közbeszerzés.

Mindenekelőtt a fiatalok számára reményes terv: az egeket ostromló albérleti árak letörésére bérlakás-építési programba kezd a város. Az évek óta gyakorlatilag üresen álló egykori közkórházat (megelőzendő a telekspekulációt) a helyi idősgondozás központjává kívánja fejleszteni programja szerint a polgármester-jelölt, aki CT- és MR-diagnosztikai központ létrehozására is törekszik, ahol a győri lakosokat ingyen vizsgálnák. A hivatásuk helyéül Győrt választó fog- és háziorvosok lakbértámogatást, önkormányzati bérlakást kaphatnak.

Ösztöndíjat alapítanak Győr eddigi legeredményesebb polgármestere, Zechmeister Károly tiszteletére, segítendő a felsőoktatásban részt vevő győrieket. A Szent László-nap mintájára – egy győri polgár javaslatára – kijelölik az Apor-, Pállfy- és Jedlik-napokat, így is emlékezvén a város nagyjaira. Az egykor a hazai iparágak fellegváraként ismert Győrött ipartörténeti múzeumot szeretne létesíteni városvezetői tisztségre pályázó Pollreisz Balázs.

(Foto: Figyelő/archív.)

(A szerk. megj.: miként az Infovilág is megírta, idestova évtizede nincs múzeuma a megyeszékhelynek, amely Európában egyedülálló módon bemutathatta volna a földrész egyetlen, kiváló állapotban fönnmaradt reneszánszkori erődjét, ám miután föltárták, visszatemették.)

Szép ígéret, már csak meg kellene valósítani: a győri ifjúság házának a fölépítését, az amatőr, kísérleti és befogadó színházak támogatását, miáltal újra lehetne színháza Gáti Oszkárnak Győrött

Programja ismertetése végén a jövő építéséhez valamennyi győrit szövetségbe szólított az ellenzék közös polgármester-jelöltje.

A győri ellenzéki polgármester-jelölt tájékoztatója.

Az Infovilág Győrbe küldött munkatársának kérdésére az előadó elmondta, hogy az ellenzéki program nagyon értékes részeit a helyi polgárok javaslatai, ötletei, kérései alapján fogalmazták meg, köszönet illeti őket. A program népszerűsítése Győrött is szerfölött nehéz, mivel

a kormány által birtokolt és ellenőrzött helyi lapok, rádiók és tévék még pénzért (értsd: fizetett hirdetésként) sem hajlandók közzé tenni az ellenzék elképzeléseit, terveit, szándékait.

Nem maradt más tájékoztatási lehetőség, mint az „Úgy tudjuk” címmel, a háztartásokba önkéntesek segítségével eljuttatható időszaki kiadvány, valamint a személyes találkozás a győri városrészek lakóival.