Isten embert teremtett, a nő is az ő képmása

A cinikus, hazug és szemforgató lókupecek ismét felpörögtek. Újra keresztényüldözésről szóló nemzetközi konferenciát rendeztek Budapesten. Orbán ismét elmondta, hogy „fajtaidegenek és kultúridegenek vagyunk a környéken”, még a táncaink is mások, de Szent Istvánnak a fiához írott szövege „a mai magyar politika kézikönyve” (bruhaha), „indulat és dölyfösség nélkül kell kormányozni” (bruhahahahahaha), majd hangot adott annak, hogy Európában, Afrikában és a Közel-Keleten üldözik és gyilkolják a keresztényeket. (Nyitó kép: Ádám teremtése Michelangelo Buonarroti 1509–1510-ben készült, 280×570 centiméteres freskója, a vatikáni Sixtus-kápolna mennyezeti freskóciklusának részlete.)


Ami Szent Istvánnak fiához, Imre herceghez intézett intelmeit illeti, vagyis ami Orbán szerint „a mai magyar politika kézikönyve”, az efféle állításokat tartalma


1. „Legelőször azt… javaslom és sugallom, kedves fiam, hogy a katolikus és apostoli hitet akkora buzgalommal és éberséggel őrizd, hogy minden Istentől rendelt alattvalódnak példát mutass…
2. „A királyi palotában a hit után az egyház foglalja el a második helyet…” (Speciel ez maradéktalanul megvalósult.)
3. „A királyi trón ékessége a főpapoknak rendje… ők legyenek főembereid, úgy vigyázz a főpapokra, mint a szemed világára…” (Ez is abszolválva.)
4. „Uralkodj… harag, gőg, gyűlölség nélkül, békésen, alázatosan, szelíden; tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség.”
5. „A vendégek s a jövevények… hasznot hajtanak…”
6. „Az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad…”
7. „Ha ugyanis a bölcsekkel jársz, bölcs leszel, ha a bolondokkal forgolódsz, társul adod magad hozzájuk…”
8. „Kell, hogy a királyt kegyesség s irgalmasság díszítse… Mert ha a királyt istentelenség és kegyetlenség szennyezi, … zsarnoknak kell nevezni. Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz. Légy alázatos… Légy mértékletes, Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen. Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess.”
Szóval, ez lenne a mai magyar politika kézikönyve. Magától értetődő.
Ami a keresztényüldözést illeti, bárhol forduljon is elő, természetesen elfogadhatatlan, s az üldözés minden formája ellen, fakadjon az vallási-fundamentalista terrorból, avagy e világi politikai megfontolásokból, a civilizált világnak kötelező a vele szembeni fellépés. Orbánnak könnyű a dolga, hiszen a keresztényüldözés aljas és mocskos megnyilvánulásai ellen, éppen a legjobb barátaival szemben, ahol rendkívül jelentős méretű a keresztényüldözés, s akiknek legfőbb vezetőivel sűrűn találkozik, gondolok itt Kínára, Törökországra és Oroszországra, módja nyílik azonnali, őszinte, határozott és bátor fellépésre.

Mert ha ezt nem teszi meg, már pedig – ugyebár – kizárt, hogy ne tenné meg, akkor az egész dumája színtiszta szemforgatás, hazugság és néphülyítés: semmi más, csak ócska politikai marketing.
Viszont, ha már keresztényvédelem, csendben felhívom Orbán Viktor figyelmét arra, hogy a biblikus hagyomány szerint az Isten embert teremtett, amelybe férfi és nő egyaránt beleértődik. Vagyis a nő is Isten képmása. Márpedig, miközben Magyarországon hetente egy nő veszti életét a családon belüli erőszakban, továbbá háromból egy európai nő lesz erőszak áldozata, a keresztény Magyarország nem hajlandó ratifikálni az Isztambuli Egyezményt a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról. És ahogy azt Németh Szilárd, a nők nagy barátja mondotta volt: „amíg Fidesz-többségű parlament van, addig az Isztambuli Egyezmény nem fog átmenni.”
Mindenesetre a Fidesztől akár Máriát, akár Erzsébetet is nyugodtan agyonverhették vagy megerőszakolhatták volna.