Itt van Amerika! – Itt van Amerika?

„Itt van Amerika – Az amerikai politika hatása Magyarországon” címmel jelentetett könyvet az Athenaeum kiadó Sebők Miklós és Böcskei Balázs szerkesztésében.

A tanulmánykötetben 30 szerző hasonlítja össze a magyar és az amerikai politikát, és a politikához kapcsolódó jelenségeket. A kiadó arra kérte a szakembereket, hogy közérthető nyelven, élvezetesen és röviden írjanak a nagyközönség részére.

Sokan még emlékeznek arra, hogy az első, magyarországi McDonald’s 1988-i megnyitása jelképes eseménnyé vált. Az „igazi” – tehát már nem csalamádés – hamburgerért kígyózó sorok a pesti belváros szívében, a Régiposta utcában jelezték: miként a magyarok készen álltak arra, hogy az állampárti szocializmust demokráciára és piacgazdaságra cseréljék, akként „éhezett” a Big Macre a CityGrill után.

Az Újvilágból nem csupán az idealizált Amerika-kép kellékei érkeztek meg a rendszerváltással. Az elismert Amerika-szakértők, illetve a gyakorlati szakemberek összefoglalják, miként hatott a múlt évtizedekben az amerikai politika a magyar közéletre. Bemutatják, hogyan amerikanizálódtak a hazai ideológiai viták, a kampánytechnikák, valamint a magyar politikai intézményrendszer.

Mindezekkel – pozitív vagy negatív értelemben, de – az amerikai politikai hatások a magyar mindennapok elválaszthatatlan részévé váltak. Sokszor a kulturális sajátosságok figyelembe vétele nélkül veszünk át amerikai szokásokat.

A negatív kampány, amelyet gyakran emlegetnek a könyvben, s megtapasztalhattunk idehaza is, a nemrég elhunyt Arthur Finkelstein, az amerikai Republikánus Párt egykori választási tanácsadójának a terméke. Az ő ötlete volt Soros György és a „migráncsok” felhasználása a félelemkeltésre.

Hazánk csatlakozása a NATO-hoz átalakította a magyar hadsereget; említhetők az adórendszer újdonságai is, mint például a haláladó, az örökösödési adó…

A kötet 25+1 fejezete három fő rész alá csoportosítja a témákat: 1. demokratikus intézmények és közpolitika, 2. kampányok és a média, 3. mozgalmak és ideológiák.

A kötet szerzői: B. Simon Krisztián, Bednárik Imre, Bíró-Nagy András, Böcskei Balázs, Braun Róbert, Dessewffy Tibor, Dorosz Dávid, Gavra Gábor, Győri Gábor, Győry Csaba, Gyulai Attila, Hajdu Nóra, Kis György Márk, Kováts Eszter, Lakatos Júlia, Mikecz Dániel, Németh S. Szilárd, Oross Dániel, Paár Ádám, Polyák Gábor, Rada Péter, Schlanger Márton, Sebők Miklós, Stumpf István, Stumpf Péter Bence, Szabados Péter, Szabó Andrea, Szabó Miklós, Szabó Palócz Orsolyą, Szigetvári Viktor, Szilágyi Emese, Tóth Csaba, Ugrósdy Márton, Vasali Zoltán.