Lesz még Magyar Köztársaság! – átadták az Európai Polgár Díjakat

Az elismerést azon kevesek közül valók érdemelték ki, akik nem hagyják annyiban azt, ami körülöttünk, velünk, ellenünk történik, és az elesetteket nemhogy az út szélén hagyja, de még az árokba is rugdalja a hatalom. Vagy ahol a tanszabadság megszüntetését, a felsőoktatás függetlenségének eltörlését úgy koronázzák meg, hogy az egyetemek zömét kétes alapítványokba szervezik ki… Nos, ott minden az európai értékek eltörlésére mutat, ott bizony Európai Polgár Díjat érdemel, aki ezek ellen tesz. (A nyitó képen: Dobrev Klára, az Európai Parlament alelnöke.)

A vírushelyzet miatt ma egyszerre kapták meg az elismerést az idei és a tavalyi díjazottak. Az Európai Parlament által 2008-ban alapított Európai Polgár Díjat kivételes teljesítményt nyújtó olyan személyeknek, illetve szervezeteknek ítélik oda, akik és amik hozzájárultak a polgárok és a tagállamok közötti szoros integráció, a közös megértés előmozdításához, az Európai Unió alapértékeinek közvetítéséhez. 

A tagállami díjazottakat évente, tavaszonta választja ki az Európai Polgár Díj kuratóriuma.

Magánszemélyek és csoportjaik, egyesületek, szervezetek az általuk megvalósított tervekkel pályázhatnak, vagy egy másik személyt, csoportot, egyesületet, szervezetet jelölhetnek az Európai Polgár Díjra. Az Európai Parlament képviselői is jogosultak a jelölésre – képviselőnként és évente egyet-egyet.

Kik kaphatják meg a különösen nagy erkölcsi elismerést? Az Európai Polgár Díjat Lővei Andrea, az Európai Parlament Kapcsolattartó Irodájának vezetője mutatta be az ünneplésre összegyűlteknek.

A tagállamok polgárai közötti kölcsönös megértés elmélyítését és a szoros integrációt, illetve az Európai Unión belüli határokon átnyúló vagy a nemzetek közötti együttműködést elősegítő projektek.

Az európai szellemiség megerősítéséhez hozzájáruló, hosszú távú, határokon átnyúló vagy nemzetek közötti kulturális együttműködéssel járó kezdeményezések.

Az aktuális „európai évhez” kapcsolódó projektek (ha alkalmazhatók).

Az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt értékeket konkrétan kifejező munkák.

Iványi Gábor (Oltalom Karitatív Egyesület)

A tavalyi díjazott: az Oltalom Karitatív Egyesület. Az egyesületet a lelkileg és szociálisan elhagyott, kiszolgáltatott vagy veszélyeztetett élethelyzetben levő különféle társadalmi rétegek, csoportok és egyének (hátrányos helyzetű gyermekek, hajléktalanok, katasztrófa által sújtottak, szegények, betegek és magányosok) együttérző, segítőkész támogatására hozták létre 1989-ben. Az Oltalom célja a rászoruló, a társadalom perifériájára sodródott emberek anyagi, természetbeni és lelki támogatása, valamint a közvélemény figyelmének és szolidaritásának felkeltése.

Az idei díjazott: a FreeSZFE Emergency Exit. Programja a magyar színház- és filmművészeti hallgatók és öt másik európai uniós tagállam egyetemei között létrejött együttműködés. Az ad-hoc alapon, szükségszerűségből szerveződött akció egy új típusú partnerséggé és közös oktatási folyamattá vált, amelynek alapja a szolidaritás és a partnerség. Az európai szinten létrejövő, újfajta kezdeményezés nemcsak a kölcsönös megértést és kulturális együttműködést segíti, hanem az európai értékek tiszteletben tartását és a gyakorlati alkalmazását is.

Az Oltalom Karitatív Egyesületet, történetét, eredményeit, sikereit és gyötrelmes útját, hogy tehesse, amire hivatott, segíthessen Haraszti Miklós méltatta. Mélyen személyes emlékekből táplálkozhatott, hiszen Iványi Gábor harcostársaként élte meg mindazt, amit ez az egyesület képvisel.

A díjat Dobrev Klára, az Európai Parlament alelnöke adta át érzelmeit nem eltitkoló gondolatok kíséretében. Köszönetként Iványi Gábor ismét hitet tett az általa vezetett közösség vállalása mellett; bölcsessége töretlen erőt sugárzott.

Rajk Judit és Antal Bálint.

A Freeszfe Emergency Exit akció díját Rajk Judit énekművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára méltatta; a laudáció és díjátadás Dobrev Klárának, az Európai Parlament alelnökének a tiszte volt. Antal Bálint, a Freeszfe elnökségi tagja, színházrendező-hallgató a kitüntetést átvevő megilletődöttségével és örömével beszélt azok nevében, akik egyedüli csoportként szálltak szembe a jelenlegi magyar kormány esztelen kultúrarombolásával, és segítettek vészkijáratot találni, nyitni azoknak, akik nem kívánnak részt venni a hatalom játszmáiban. Ők úgy állnak ellen, hogy nem elmennek innen, ahol ellehetetlenítik a jövőjüket, hanem igyekeznek jövőt teremteni mindenek ellenére maguknak, és példájukkal másoknak is.

A mai ünnep csak bő egy óra volt a zord valóság közepette, de az ilyen pillanatok a remény éltetői. Miként elhangzott az Európa Pont épületében: „Lesz még Magyar Köztársaság!” Higgyünk benne!