Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázat – szótárállomány-korszerűsítés

Pályázatot írt ki a Tinta Könyvkiadó könyvtárak bővítésére, a könyv- és szótárállomány gyarapítására – a hazai könyvtárak ellátása végett a magyar nyelv új kézikönyveivel, korszerű szótáraival. Könyvtáraink többségében ugyanis csak régi, elavult magyar szótárak találhatók. Ezek a művek nem tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünk mai állapotát, alkalmatlanok az anyanyelvi kompetencia hatékony fejlesztésére.

Tinta Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét, pályázatot írt ki, hogy a magyar közoktatásban széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új kézikönyvek, szótárak. A Tinta Könyvkiadó szótárai közül jó néhányat a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága „Kiváló Magyar Szótár” díjjal tüntetett ki.

A pályázható könyvek, szótárak

1. Nagy magyar tájszótár (Újdonság), 2. A magyar nyelvtörténet kézikönyve, 3. Magyar ellentétszótár, 4. Régi szavak szótára, 5. Növénynevek enciklopédiája, 6. Nincsen rózsa tövis nélkül (újdonság), 7. Itt van a kutya elásva, 8. Nyelvészeti kisszótár (újdonság),. 9. Magyar szókincsbővítő diákszótár, 10. Anya-nyelv-búvár (ismét kapható), 11. Mondjuk helyesen!, 12. Bibliai eredetű kifejezések, közmondások, bölcsességek magyarul és angolul, 13. Újságíró-iskola, 14. Magyar nyelv. Szintek, síkok, hálózatok, 15. Anyanyelvünk atyafiságáról és a nyelvrokonság ismérveiről, 16. A világ nyelvei és nyelvcsaládjai, 17. Nyelvjárástani munkafüzet, 18. A tulajdonnevek helyesírása munkafüzet, 19. Szókincsbővítő munkafüzet, 20. Magyar szókincsteszt munkafüzet, 21. Szövegtani munkafüzet, 22. Top 2000 magyar szó, 23. Vámmentes gondolatok, 24. Angol elöljárószavas kifejezések, 25. Emelt szintű angol nyelvtan gyakorlatokkal (ismét kapható), 26. 48 szerelmes vers angolul és magyarul, 27. Angol–magyar alapszótár, 28. Magyar–német alapszótár, 29. Német–magyar alapszótár, 30. Magyar–spanyol alapszótár, 31. Meseszótár, 32. A boldogság titka (újdonság), 33. Magyar motívumok kifestőkönyve, 34. Magyarországi lepkék kifestőkönyve, 35. A világ lepkéinek kifestőkönyve,

A Tinta Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a megpályázott könyvek teljes árának felét 3,5 millió Ft-ig támogatásként átvállalja, minden könyv esetében – a készlet erejéig. A pályázaton részt vehet minden könyvtár és alsó-, közép-, felsőfokú tanintézet, az intézet alapítványa, illetve fenntartója.

Egy oktatási intézmény 15–200 ezer forint támogatást igényelhet. A pályázat csak akkor érvényes, ha a megpályázott könyvek pályázati ára eléri a 15 ezer forintot.

A Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázatra március 24-ig folyamatosan nyújtható be pályázat. A részvevő könyvtár, intézmény a kiírásban szereplő könyvek közül az arra rendszeresített pályázati adatlapon megpályázza a beszerezni kívánt kiadványokat. A kitöltött pályázati adatlapot (postán vagy e-mailben) eljuttatja a Tinta Könyvkiadóba. A pályázat kiírója folyamatosan, de legkésőbb április 12-ig elküldi a megrendelt szótárakat az intézménynek, elhelyezve a csomagban a 15 napos fizetési határidővel kiállított átutalásos számlát. A pályázat kiírója postázási és csomagolási költséget nem számol fel.