Megszűnőben a szociális szövetkezetek

Folytatódik a szociális szövetkezetek számának csökkenése, valószínűleg a koronavírus-járvány gazdasági hatása is hozzájárult ehhez a folyamathoz – derül ki az OPTEN céginformációs szolgáltató adataiból. (Nyitó kép: kamaraonline.hu)

A 2006. évi X. törvénnyel életre hívott vállalkozási forma célja, a hagyományos profitszerzésen felül, a szövetkezeti tagok által kitűzött közösségi igények (oktatási, kulturális, szociális, foglalkoztatási stb.) kielégítése. Elsősorban a hátrányos helyzetű csoportok (inaktívak, romák, fogyatékkal élők stb.) segítése és gazdasági aktivitásuk növelése áll e vállalkozások működésének a középpontjában.

évújonnan alakult szociális szövetkezetek számamegszűnt szociális szövetkezetek számanettó árbevétel (ezer Ft)működő szövetkezetek számaCFI (%)
20154988313 562 9752 53922,9
201649412922 204 8192 89421,5
201730422227 457 1633 18316,5
20185332831 275 7202 98612,7
20193060835 559 416  2 64723,7
202014283nem lezárt év2 08814,2

Az OPTEN adataiból látható: 2017-ben működött a legtöbb szociális szövetkezet az országban, 2018-ban számuk nagy mértékben csökkenni kezdett. Öt-hat esztendővel ezelőtt majdnem 500 új ilyen szervezet alakult évente, 2017-ben már csak 304, 2018-ban és az azt követően pedig az új alapítások száma a töredékére esett.

Ezzel párhuzamosan drasztikusan növekedett a megszűnések száma: 2018–19-ban majdnem megkétszereződött, tavaly pedig már csak 14 szövetkezetet alapítottak, 283 pedig megszűnt.

Mivel 2020-ban a koronavírus-járvány miatt, a kormány felfüggesztette a cégtörlési eljárásokat, valószínű, hogy a megszűnések száma még magasabb lett volna.

A megmaradt szövetkezetek árbevétele viszont évről-évre egyenletesen növekszik: 2017-ben 27, 2018-ban 31, 2019-ben jó 35 ezer millió forint felett járt az ilyen gazdasági szereplők nettó árbevétele.

A cégfluktuációs index (CFI) alakulása, amely az adott időszak alatt megszűnt és az újonnan alapított cégek számát hasonlítja az időszak elején rendben működőkéhez, az mutatja, hogy 2019-ben különösen nagy volt a turbulencia, aminek hátterében egyértelműen a megszűnések számának drasztikus emelkedése és a szövetkezetalapítások csökkenése állt. A 2020. évi CFI-érték csökkenésének oka a szövetkezetalapítások számának látványos esése áll.

A szociális szövetkezetek által elnyert uniós pályázatok adatai:

évnyertes pályázati projektelnyert támogatás (Ft)
2017974 288 199 846
2018873 401 017 753
2019532 284 927 544
2020722 283 842 400

A szociális szövetkezetek részesülése az uniós pályázati forrásokból tavaly továbbra is majdnem a fele a 2017-inek.  

Az OPTEN cégadatai azt mutatják, hogy a szociális szövetkezeti forma visszaszorulóban van hazánkban. A koronavírus-járvány gazdasági hatásai az amúgy is alacsony tőkével és likviditással működő szövetkezeteket valószínűleg még nehezebb helyzetbe hozták. Az uniós támogatások mértéke továbbra sem tért vissza a 2017–18-i szintre, így a szociális szövetkeztek számának további csökkenése prognosztizálható a jövőben.