Munkahelyekre, beruházásokra, migrációra és biztonságra összpontosító uniós költségvetés

Az Európai Bizottság ma előterjesztette 2018-ra szóló költségvetési tervezetét. A 161 milliárd eurót kitevő kötelezettségvállalásokkal az a célja, hogy több munkahelyet teremtsen, különösen a fiatalok számára, valamint hogy fellendítse a növekedést és a stratégiai beruházásokat.

 

Az előző években már megtett intézkedésekre építve, az Európai Unió jövő évi költségvetése továbbra is hatékonyan kezeli a migrációs kihívást az unió határain belül és kívül. A jelentéstétel javítása révén nagyobb hangsúly helyeződik majd az uniós finanszírozásnak köszönhetően megvalósítható konkrét eredményekre. Következő lépésként az Európai Parlament és az uniós tagállamok együttesen megvitatják a javaslatot. (A teljes közlemény itt olvasható.)
 
Kérdések és válaszok a 2018. évi uniós költségvetési tervezetről

A 2018. évi uniós költségvetési tervezetre vonatkozó dokumentumok

Az eredményközpontú uniós költségvetés

 

Európai Szolidaritási Testület: jó 340 millió euró fiatal önkéntesek támogatására
 

Ma az Európai Bizottság az eddiginél szilárdabb alapokra helyezte az Európai Szolidaritási Testület (ESZT) működését: javaslatot terjesztett elő, melyben külön jogalap kialakítását, valamint – a következő 3 évre vonatkozóan – külön költségvetés elfogadását szorgalmazza a testület számára. Ez elő fogja segíteni, hogy a kezdeményezés kibontakozzék, és még több lehetőséget kínáljon a fiataloknak. Mostantól kezdve az Európai Szolidaritási Testület keretében nemcsak önkéntes, gyakornoki és szakmai munkára nyílik majd alkalmuk a résztvevőknek, hanem arra is, hogy saját szolidaritási projektet hozzanak létre, illetve hogy csoportosan jelentkezzenek önkéntesnek.

A kezdeményezés jelenlegi, első szakaszában, mely 2016 decemberében kezdődött, nyolc program nyújt finanszírozást ahhoz, hogy az Európai Szolidaritási Testületben önkéntesi, gyakornoki és munkavállalási lehetőségek álljanak a jelentkezők számára. Már a 30 ezret is meghaladja azoknak a fiataloknak a száma, akik regisztráltak a testületbe, és közülük néhányan már meg is kezdték a projektmunkát. A mai javaslat segíti, hogy a testület működése még következetesebbé, hatásosabbá és gazdaságosabbá váljék.

Javaslatában a Bizottság előirányozza, hogy 2018–20 között az Európai Szolidaritási Testület 341,5 millió összegű költségvetési juttatásban részesüljön, ami 2020 végéig 100 000 európai fiatal részvételét tenné lehetővé. (Bővebben itt olvashat.)

Videó: Manon Levrey, az Európai Szolidaritási Testület első önkéntese Budapesten
Kérdések és válaszok

Tájékoztató a kezdeményezésről

Szervezeteknek szóló tájékoztató

Az Európai Szolidaritási Testület weboldala

Az Európai Szolidaritási Testület a Facebookon

 

Ifjúsági kezdeményezés: jövőorientált oktatásra irányuló stratégia

Az Európai Bizottság ma új iskolai és felsőoktatási kezdeményezéseket fogadott el. A kezdeményezések egy sor konkrét intézkedéssel abban hivatottak segíteni a tagállamoknak, hogy mindenkinek kiváló minőségű és befogadó oktatást nyújthassanak. A cél az, hogy a fiatalok rendelkezzenek a társadalmi szerepvállaláshoz szükséges tudással és készségekkel, élni tudjanak a globalizáció és a technológiai változások teremtette új lehetőségekkel, illetve meg tudjanak birkózni az ezekből fakadó kihívásokkal.

Az oktatásnak a munkaerő-piaci igényekhez kell igazodnia. Ide tartozik pl. az a pályakövetésre irányuló javaslat is, amely információgyűjtésre ösztönözné a tagállamokat azzal kapcsolatban, hogy milyen tevékenységet folytatnak a fiatalok, miután befejezték tanulmányaikat.

A fiataloknak – függetlenül attól, hogy milyen háttérrel rendelkeznek – egy sor készséget el kell sajátítaniuk ahhoz, hogy sikeresen helyt tudjanak állni az életben, kihívással járó munkát végezhessenek a társadalom javára. Az oktatás központi szerepet játszik abban, hogy felvértezzük a fiatalokat a szükséges készségekkel. Az európai oktatási rendszerek minőségét és teljesítményét azonban javítani kell, hogy lépést tarthassanak a társadalmi kihívásokkal, és hogy minden gyerek és fiatal előtt nyitva álljanak.

Mivel az oktatással kapcsolatos döntéseket a tagállamok és a régiók hozzák meg, az EU feladata ezen a téren az, hogy – a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásával – támogassa a tagállamokat. ()Bővebben a témáról itt olvashat.)

Kérdések és válaszok

Tájékoztató az iskolák fejlesztéséről

Tájékoztató a felsőoktatás modernizációjáról

További információk a bizottsági közleményről és a szolgálati munkadokumentumokról

Az iskolákkal kapcsolatos szakpolitika

A felsőoktatással kapcsolatos szakpolitika