Munkanélküliség: Magyarország 504 millió eurós EU-támogatást kaphat

Az Európai Bizottság határozat elfogadására irányuló javaslatot terjesztett elő a Tanácsnak, azt szorgalmazva, hogy Magyarország részesüljön 504 millió euró (kb. 180 milliárd forint) összegű pénzügyi támogatásban a SURE – azaz a szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes támogatást nyújtó európai eszköz – forrásaiból. (A nyitó kép forrása: adz.ro.)

A ma előterjesztett javaslatot megelőzően már 16 tagállam esetében nyújtott be a Bizottság javaslatot és hozott a Tanács határozatot azért, hogy a kérdéses tagországok pénzügyi támogatáshoz jussanak az eszköz segítségével. A Magyarországnak juttatandó 504 millió euróval együtt a Bizottság eddigi javaslatainak teljes költségvonzata 87,8 milliárd euró – ekkora összegben kap az érintett 17 uniós tagállam pénzügyi segítséget a SURE forrásaiból.

Azt követően, hogy a Tanács jóváhagyja a ma előterjesztett javaslatot, Magyarország kedvező feltételekkel nyújtott hitelek formájában jut majd hozzá a támogatáshoz. Ezek a források segíteni fogják az országot abban, hogy fedezze a koronavírus-világjárvány miatt életbe léptetett csökkentett munkaidős foglalkoztatási – és hasonló célú – programok, valamint a kapcsolódó egészségügyi intézkedések költségeit.

A SURE kulcsfontosságú eleme annak az átfogó uniós stratégiának, amely a munkahelyek és munkavállalók védelmére, valamint a koronavírus-világjárvány rendkívül súlyos társadalmi-gazdasági következményeinek enyhítésére irányul. A tagállamok a továbbiakban is kérelmezhetik, hogy támogatásban részesüljenek a SURE révén, melynek teljes keretösszege 100 000 millió euróra rúg.

Ezenfelül az Európai Bizottság ma bejelentette: hamarosan uniós SURE-kötvényt bocsát ki szociális beruházási kötvényként az eszköz költségvetésének fedezésére. A szociális beruházási kötvények keretrendszere biztosítani fogja a befektetők számára, hogy az ilyen kötvényekbe történő befektetéseik pozitív társadalmi hatással járó szociálpolitikai intézkedések finanszírozását – jelen esetben a koronavírus-világjárvány társadalmi hatásának és következményeinek enyhítését – fogják szolgálni. A Bizottság által kidolgozott keretrendszer egyúttal azt is segíti majd, hogy tovább fejlődjék a szociális beruházási kötvények piaca, amely a fenntartható finanszírozások európai piacának egyik pillére. Az első SURE-kötvények kibocsátására október második felében kerül majd sor.
A SURE eszközről szóló weboldal

Újabb tízéves terv az EU-ban élő romák támogatására

Az Európai Bizottság ma új tízéves tervet fogadott el az EU-ban élő romák támogatása céljából. A terv középpontjában a következő hét kulcsfontosságú terület áll:

egyenlőség, társadalmi befogadás, részvétel, oktatás, foglalkoztatás, egészség és lakhatás.

A Bizottság minden egyes terület tekintetében új célokat tűzött ki és e célok elérésének módjára vonatkozó ajánlásokat adott ki a tagállamok számára. A Bizottság által felvázolt iránymutatások és intézkedések rendkívül széles körűek: kitérnek többek között a hátrányos megkülönböztetést elszenvedő romák támogatását célzó rendszerek kiépítésére, iskolai figyelemfelkeltő kampányok indítására, a pénzügyi jártasság megszerzésének támogatására, a romák közintézményekben való foglalkoztatásának előmozdítására, valamint a roma nők minőségi orvosi vizsgálatokhoz, szűréshez és családtervezéshez való hozzáférésének javítására.

Európának még hosszú utat kell megtennie ahhoz, hogy megvalósítsa a teljes egyenlőséget a romák számára. A ma bemutatott terv célja, hogy a romák egyenlő bánásmódban részesüljenek, társadalmi befogadásuk megvalósuljon, és kivétel nélkül részt tudjanak venni a társadalmi, gazdasági és politikai életben. Bár a cél a teljes egyenlőség, a Bizottság egyes területeken 2030-ig elérendő minimumcélokat irányoz elő. E célok közé tartozik többek között, hogy legalább a felére csökkenjen a romák és a lakosság többi része közötti szegénységi rés, foglalkoztatási szakadék és a várható élettartam terén meglévő különbség, ugyancsak legalább a felére csökkenjen a szegregált általános iskolákba járó roma gyermekek aránya, és legalább harmadával mérséklődjenek az elégtelen lakáskörülmények között élők aránya terén tapasztalható markáns különbségek.

E célok eléréséhez elengedhetetlen, hogy a tagállamok megfelelő szakpolitikai intézkedéseket léptessenek életbe, hiszen a romák egyenlőségének, befogadásának és részvételének javításához kapcsolódó szakpolitikai területek közül sok elsődlegesen nemzeti hatáskörbe tartozik. Az Európai Bizottság felszólítja a tagállamokat, hogy 2021 szeptemberéig nyújtsák be nemzeti stratégiáikat, és kétévente tegyenek jelentést azok végrehajtásáról.

A romák egyenlőségének, befogadásának és részvételének előmozdítását célzó új uniós stratégiai keret hivatalos dokumentumai