Somogyi Péter akadémikus nyílt levele Áder Jánosnak: a kormány fenyegeti és megalázza az értelmiséget

Tisztelt Elnök Úr! Megdöbbenéssel láttam, hogy aláírta a tudomány politikai felügyeletéről szóló törvényt, és ezzel személyes felelősséget vállalt Magyarország tudományos fejlődésének visszavetésében. (A nyitó képen: Somogyi Péter; fotó: Infovilág archív)

Somogyi Péter.

Amikor 2016. szeptember 15-én Buzsáki György és Freund Tamás Agy-díjas tudós társaimmal együtt a kedves feleségével vendégül látott az elnöki palotában, úgy éreztem, hogy látja a tudomány és az azt művelő elmék fontosságát az ország fennmaradásában és fejlődésében. Köszöntőjében ezt el is mondta.

Ezért érthetetlen, hogy miért hagyta jóvá ezt a felületesen összeállított, és nyilvánvalóan pártpolitikai célokat szolgáló törvényt, a tudományos közösségek és dolgozók tanácsa, kérése majd tiltakozása ellenére is.

A törvény tartalma és főleg a módszerek, amelyeket a kormány alkalmazott az értelmiség fenyegetésére és megalázására, hosszú időre visszavetik az ország fejlődését és súlyosbítják elmaradásunkat a fejlett világtól. A magyar tudományban és a fiatal tudósok képzésében folytatott mintegy 50 éves munkásságom alatt még nem tapasztaltam, hogy a kormánynak az intézkedései ennyire negatív véleményt váltottak volna ki szerte a világon. Tudom, tisztában van azzal, hogy hány világvezető tudós, akadémia és tudományos szervezet próbálta jobb belátására bírni a kormányt a törvény elfogadtatása előtt. Felhívták a kormány, a törvényhozók és az Ön figyelmét a várható károkra. Ezért azok, akik ezt az átalakítást megszervezték, végrehajtották és jóváhagyták tudatában voltak annak, hogy mit tesznek.

Ez a törvény országunkat a kulturális elmaradás útjára vezeti, mert elveszítjük a kiváló elméinket és a képzett tudományos dolgozókat. Hazánknak meglennének a hagyományai, amikre építve, és a sikeres országok tudománypolitikáját és ráfordításait követve, a világ szellemi vezető országai közé kerülhettünk volna. Ehhez hatékony és politikai szempontoktól mentes reform törvény kellett volna, amelyben bízhatott volna a társadalom és a tudományos közösség, és aminek alapján javíthattuk volna a kutató, tudományos és innovációs munkánk hatásfokát. Láthatólag, nem ez volt a törvény célja, amellyel Ön egyetértett.

Az Oxfordi Egyetemen nap mint nap tanítok kiváló magyar diákokat és fiatal kutatókat, akik a majdani visszatérés reményében tanulnak es dolgoznak. Látom, hogy mennyire negatív üzenetet küldött az ország vezetése azoknak, akikre a jövőt bízhattuk volna. Szomorúan látom azt is, hogy az ország felelős vezetői szemében nincs hely a tanult, önálló véleményt formáló embereknek Magyarországon. A kormány fél az értelmiségtől, mint azt az oktatás, az egészségügy és most már a tudomány helyzete is mutatja. Önnek viszont nincs mitől félnie, így viszont a felelőssége országunk jövőjéért és a törvény aláírásának következményeiért óriási.

Üdvözlettel,

Somogyi Péter, Agy-díjas,

a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az MTA Kísérletes Orvostudományi Kutatóintézete, Budapest, a Neurobiológia Professzora, Oxfordi Egyetem, a Brit Royal Society, a Német és Európai Akadémiák rendes tagja

Somogyi professzor úr szerkesztőségünk rendelkezésére bocsátotta azt a két levelét is, amelyet országgyűlési képviselőjének, Hadházy Sándornak. Az első egy kérő levél, második a képviselő szavazata felelosségét hangsúlyozó írás. Mindkettő publikálására fölhatalmazta az Infovilág szerkesztőségét.

László módszerei ellentétesek az egyetemes tudományos értékrenddel. Az Akadémia rendkívüli közgyűlése, az ország jövőjéért aggódva, elutasította ezeket a módszereket (csatolmány), és részletes javaslatokat tett a tudományos munka és innováció hatásfokának javítására, amiket még részletesebben megfogalmazva a május 6-i közgyűlés elfogadott és javasolt a kormánynak.

Fel szeretném hívni figyelmét az Ön előtt álló döntés jelentőségére. Az Ön szavazata nagy hatással lesz a magyar tudósokra, Magyarország a tudományos haladásban való részvételére, az ország jövőjére, a kormány nemzetközi hírére és megítélésére. Tudom, hogy mint vízügyi szakember Ön felkészült a tudományos kérdések megítélésében, de mint igen elfoglalt és felelős képviselő, talán nem minden részletében követte az elmúlt egy évben okozott kárt, melyet a kormány azon tagjai okoztak, akik nem tisztelik a tudományos munkái és a tudósokat. Mi az életünket adjuk a tudás gyarapításához, a tanításért, az ország és a nép jövőjének a biztosításáért. A magyar tudományért és tudós képzésért folytatott mintegy 50 éves munkásságom alatt még nem tapasztaltam, hogy a magyar tudósok és diákok jövőképét tudatos kampánnyal ennyire mélyre süllyesztették volna. Nyilván Ön is tapasztalta, hogy pl. a vízügyi téren a kiemelkedő vezető szakemberek szerepe milyen fontos és, hogy milyen hosszú idő kell az iskolák, a hagyományok és a kiválóság felépítéséhez. Most ezt a folyamatot szakítja meg a törvényjavaslat. Magyarországon dolgozó professzor tanítványaim között olyan nagyszerű tudósok vannak, mint az Agy Díjas FreundTamás professzor, az intézetem igazgatója, aki az MTA élettudományi alelnöke, és már többször nyilatkozott a tudomány jövőjét veszélyeztető kormány intézkedésekről. Most, amikor az egész világon felgyorsult a szakember áramlás a legjobb emberi, erkölcsi, anyagi és munkafeltételeket biztosító országok és szervezetek felé, a szakemberek és tudósok jövőképének aláásása végzetes hatással lesz országunkra. Ha Önök a tudományos munkásokon átgázolva megszavazzák ezt a felelőtlen törvényjavaslatot, hamarosan eljön az idő, amikor Magyarország részvétele a tudományos haladáshoz tragikusan eljelentéktelenedik, sőt még olyan szakember gárda sem marad, aki a más országokban elért felfedezéseket megérteni, alkalmazni és tanítani tudná. Kiváló és elismert tudósainkra építve akár lehetnénk felfedező, innováló, gazdag nemzet is, de a jelenlegi átalakítási kísérlet véghezvitelével csupán a nemzetközi nagyvállalatok összeszerelő üzemeinek az országává válhatunk.

Amennyiben Ön elkötelezett a technikailag magas szintű és társadalmilag haladó Magyarország jövőjéért, kérem, hogy minden befolyását vesse latba, hogy ezt a felelőtlen és kidolgozatlan törvénytervezetet az Országgyűlés napolja el, és felelős, világszerte elismert tudósok részvételével egy új törvénytervezet kerüljön kidolgozásra. Önnek óriási a történelmi felelőssége; mint Országgyűlési Képviselőnek az Ön szerepét történelmünk és a haladó világ meg fogja jegyezni.

Teljes tisztelettel, 
peter.somogyi@pharm.ox.ac.uk
Somogyi Peter, Agy Díjas, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja MTA Kísérletes Orvostudományi Kutatóintézete, Budapest A Neurobiológia Professzora, Oxfordi Egyetem A Brit Royal Society, a Német és Európai Akadémiák rendes tagja

Csatolmányok: Lovász László, MTA/ITM összehasonlítás Somogyi Péter MTA megszavazott közgyűlési javaslata, 2018 dec. 6.

Az Oxfordi Egyetemen nap mint nap tanítok kiváló magyar diákokat és fiatal kutatókat, akik továbbképzésre jöttek Oxfordba a majdani visszatérés reményében. Első kézből tudom milyen negatív üzenetet küldött Ön és kormánya a sok-sok ezer külföldön tanuló fiatalnak, akikre az ország jövőjét építhettük volna. Ehelyett, a nép és az ország érdekeit mellőzve, a saját hatalmuk érdekében nyilvánvalóvá tették, hogy nem tisztelik a tudósokat és a tudást. Az Önök jövő képében nincs helye az önálló véleményt formáló, tanult embereknek. Az ellentmondás ebben az, hogy ezzel a politikával a saját bukásukat hozzák előbbre. Kritikus visszajelentés és tudás hiányában nincs működő társadalom, legfeljebb a diktatúrák élhetnek rövid távon nélkülük, amíg össze nem omlanak.

Ha tudunk kölcsönösen alkalmas időpontot találni, szivesen maghallgatnám miért szavazta meg ezt a tudományos haladást akádalyozó törvényt. Levelemet másolom a választóinak és mindazoknak akik felelősséggel tartoznak a tudáson alapuló Magyarország jövőjéért.

Üdvözlettel,

Somogyi Péter Agy Díjas,

peter.somogyi@pharm.ox.ac.uk

a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, MTA Kísérletes Orvostudományi Kutatóintézete, Budapest, a neurobiológia professzora, Oxfordi Egyetem, a Brit Royal Society, a Német és Európai Akadémiák rendes tagja

A világhírű magyar tudós leveleit Hadházy Sándor, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség országgyűlési képviselője mindeddig válaszra sem méltatta.

Hasonló tartalmú és célú levelet küldött Rig Lajosnak, Veszprém megye 3. sz. országgyűlési egyéni választókerülete képviselőjének Somogyi József Ph.D., ma már nyugállományú neurobiológus és idegrendszer-kutató, Somogyi Péter professzor egykori munkatársa; a képviselő „természetesen” válaszra sem méltatta azt, akinek a szavazatát viszont elvárja a következő választás alkalmával.

Tisztelt Képviselő Úr!                                                                                                       2019. június 19.

Az országgyűlés dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes előterjesztésében tárgyalja a dr. Palkovics László miniszter által tárgyalt törvénytervezetet a magyar tudomány átszervezéséről és irányításáról, amelyről Ön szavazni fog. A törvényjavaslat a magyar tudósok képviselőivel (MTA Elnökség, Lendület Kutatók, Akadémiai Dolgozók Fóruma) való hosszú egyeztetés eredményeivel szemben, a kormány egyoldalú, és az ország jövőjét tekintve végzetes szervezeti formát igyekszik rákényszeríteni a tudományban dolgozó szakemberekre, oktatókra, diákokra és a pótolhatatlan technikai személyzetre.

A tudósok minden lehetséges fórumon elmondták azokat az indokokat, melyek a Képviselő Urak számára világossá kellett tegyék, hogy mi forog kockán. A tudományos munkások tüntetésein, a magyar és nemzetközi sajtóban szakemberek ismertették Önökkel, hogy miért káros, és veszélyes, egy ilyen kidolgozatlan és kierőltetett rendszer. Az ITM és Palkovics László módszerei ellentétesek az egyetemes tudományos értékekkel Az Akadémia rendkívüli közgyűlése, elutasította ezeket a módszereket, és részletes javaslatokat tett a tudományos munka és innováció hatásfokának javítására, amiket részletesen megfogalmazva a május 6-i közgyűlés elfogadott és javasolt a kormánynak.

Fel szeretném hívni figyelmét az Ön előtt álló döntésben az Ön személyes felelősségére. Mint elfoglalt és felelős képviselő, talán nem minden részletében tudta követni az elmúlt évben okozott kárt, melyet a kormány azon tagjai okoztak, akik nem tisztelik a tudományos munkát. Munkás életem 40 éve alatt még nem tapasztaltam, hogy a tudósok és diákok jövőképét tudatos kampánnyal ilyen mélyre süllyesztették volna. Nyilván Ön is tapasztalta, hogy pl. az egészségügyben a kiemelkedő vezető szakemberek szerepe milyen fontos és, hogy milyen hosszú idő kell az iskolák, a hagyományok és a kiválóság felépítéséhez. Most, amikor az egész világon felgyorsult a szakemberek áramlása a legjobb emberi, erkölcsi, anyagi és munkafeltételeket biztosító országok és szervezetek felé, a szakemberek és tudósok jövőképének a tönkretétele végzetes hatással lesz országunkra. Ha Önök a tudományos munkásokon átgázolva megszavazzák ezt a felelőtlen törvényjavaslatot, hamarosan eljön az idő, amikor Magyarország részvétele az egyetemes kultúrában és a tudományos haladásban tragikusan csökkenni fog. Sőt, még olyan szakember gárda se marad, ami a más országokban elért eredményeket megérteni, alkalmazni és tanítani tudná. Kiváló és elismert tudósainkra építve lehetnénk felfedező, újító és alkotó, gazdag nemzet is, de a jelenlegi átalakítási kísérlet megvalósításával csak a nemzetközi nagyvállalatok összeszerelő üzemeinek a telephelyévé válhatunk.

Kérem, hogy minden befolyását vesse latba, hogy ezt a felelőtlen és kidolgozatlan törvénytervezetet az Országgyűlés napolja el. Új törvénytervezetet dolgozzanak ki az érdekelt szakemberek hozzájárulásával. Önre most hatalmas, történelmi felelősség hárul, ezért a döntését a közvélemény és a haladó világ figyelemmel fogja kísérni.

Tisztelettel

 

 

 

Somogyi József Ph.D.

(pontos lakcím)