Szanyi Tibor levele Judith Sargentininek

Szerkesztőségünk tudomására jutott dr. Szanyi Tibor EP-képviselő, a Magyar Szocialista Párt elnökhelyettese 2019. január 3-án 14 óra 29 perckor elküldött angol nyelvű nyílt levele, amelyet Judith Sargentini EP-képviselőnek címzett, reagálván a CÖF „nyílt levelére”: (Nyitó képünkön: Judith Sargentini; foto: youtube)

Kedves Kollégám!
Kedves Judith!

Úgy hallom, a minap furcsa levelet kaptál Magyarországról, a „CÖF” nevű úgynevezett civil szervezet valamilyen vezetőjének aláírásával, amelyben visszataszító módon támadják személyedet, hitelességedet, európai parlamenti munkádat annak kapcsán, hogy javasoltad a magyarországi helyzet további megvitatását a következő, januári plenáris ülésünkön. Kérlek, tekintsd alábbi – nyílt levélként is közzétett – szavaimat egyrészt napirendi javaslatod támogatásának a magyar szocialista képviselők részéről, másrészt fogadd azt a magyar társadalom túlnyomó többségét jelentő demokraták, a valódi hazafiak irántad való szolidaritását és köszönetét jelző egyfajta virtuális ölelésként.

Való igaz, az országban a politikai helyzet a jelentésed tavaly szeptemberi elfogadása óta is csak tovább romlik, amint azt az Orbán-rezsim ellen tiltakozva a még megmaradt jogos eszközeikkel élni próbáló országgyűlési és EP-képviselők, valamint sok ezer tüntető elleni megfélemlítés és rendőri erőszak is jelezte.

A sajátos magyar politikai viszonyok jó ismerőjeként bizonyára nem ismeretlen számodra az a tény, hogy a CÖF-nek vajmi kevés köze van a független civil szervezetekhez, vagy a valóban állampolgári kezdeményezésekhez, s tagjai végképp nem tekinthetők hazafiaknak, hiszen szinte tobzódnak a gyűlöletkeltésben és a szabad, demokratikus társadalom maradványainak lerombolásában. Ezt az Orbán kedvenc ölebeiből álló brigádot eleve a Fidesz göbbelsi propagandacéljainak kiszolgálására hozták létre, bőséges anyagi támogatást élvez állami cégek „adományai” révén, vezetősége pedig különféle fasiszta indíttatású figurák és/vagy egykori bűneiket korunk Saulusaiként kompenzálni igyekvő régi (látszat)kommunisták sajátos elegyeként jelenik meg. Szinte korlátlan állami forrásokra támaszkodva persze teljesítik is feladatukat, elsősorban azzal, hogy időnként utcára vezényelnek néhány tízezer Orbán-rajongót, hogy Kim Dzsong Un legjobb formáját megszégyenítő szervezett extázisban éltessék és istenítsék eszményképüket (ami persze igen messze áll a magyar társadalom nemhogy egészének, de akár többségének képviseletétől is). Vagy éppen, mint a most hozzád, egy kollégánkhoz címzett nyílt levélben is, támadást intéznek mindenki ellen, aki kockázatot jelenthet Orbán korlátlan hatalmára nézve, vagy aki nyilvánosan, nemzetközi szinten is rámutat arra veszélyre, amit ez a mini diktátor megjelenít az EU-n belül.

A CÖF szokásos, az ártatlant vádló, a gyengét támadó gyáva módszerét alkalmazza, és úgy tesz, mintha nem tudná, hogy a nevedet viselő kitűnő, leleplező jelentés elnyerte az EP túlnyomó többségének támogatását (beleértve a mi öt magyar szavazatunkat is), ezzel is aláhúzva a te politikai hiteledet és személyes érdemedet. A CÖF inkább a jelentéstevőt igyekszik ördögi színben feltüntetni: azt a képviselőt, akiről tudott, hogy rövidesen befejezi európai parlamenti munkáját, s így nem lesz majd lehetősége, vagy éppen szándéka reagálni gusztustalan megjegyzéseikre. Ezért, kedves Judith, inkább arra bíztatnálak, hogy ezt az undorító közjátékot tekintsd Orbán növekvő hatalomvesztési félelme újabb megnyilvánulásának, most, hogy szembesülni kényszerül a tömeges politikai tiltakozással, amit a magunk részéről eltökélten folytatunk.

Engedd meg, kedves Kolléga, hogy ezzel a derülátó felütéssel kívánjak nagyon sikeres és boldog új évet, s egyúttal biztosítsalak, hogy bárhová vezérel is demokratikus elkötelezettséged, bármilyen politikai tevékenységbe fogsz is a jövőben, mindig számíthatsz szolidaritásunkra és nagyrabecsülésünkre.

Dr. Szanyi Tibor

A levél angol eredetije:

Subject: Comments on the weird open letter of 'CÖF' (Hungary)

Dear Colleague,

Dear Judith,

I happen to know you have just received a weird open letter from Hungary, signed by some leader of the so-called civic organisation ’CÖF’, attacking your person, your integrity, and your work in the EP in a most appalling manner, in reaction to your suggestion to continue discussing the situation in Hungary during our January Plenary session. Please regard my words – also to be published as an open letter – hereunder as a formal support for your agenda proposal by the Hungarian socialist MEPs, but also as a virtual embrace of solidarity and gratitude from Hungarian democrats, the real patriots representing the overwhelming majority of Hungarian society. Indeed, the political situation in our country has been further deteriorating ever since the adoption of your report last September, marked by intimidation, and police violence against MPs, MEPs, and thousands of demonstrators trying to use their remaining legitimate tools for protest against the Orbán-regime.

Having become familiar with the peculiar Hungarian political set-up, you will of course know that ’CÖF’ is anything but an independent NGO, nor a real civic initiative, while they are certainly not patriots, as they indulge in spreading hatred, and in undermining the remaining foundations of a free, democratic society. Created to serve Fidesz’s goebbelsian propaganda purposes, and abundantly funded from ’donations’ by state-owned companies, this brigade of Orbán’s favourite political pets is led by a strange combo of wannabe-fascists, or former fake communists who, as modern Sauluses try to compensate for their past sins. Of course, based on almost unlimited state resources they do deliver, by occasionally rallying up tens of thousands of dedicated Orbán-fans (obviously not representing most of, let alone the full population) to the streets, who cheer and praise their idol in organised extasy that would even eclipse Kim Jong Un’s best performances. Or, as in this particular letter addressed to you, dear Colleague, by attacking anyone, or anything that could endanger Orbán’s unlimited power, or might publicly and internationally expose the dangers this mini-dictator represents within the EU.

Following their usual cowardly pattern of blaming the innocent and attacking the weak, CÖF pretend not to know that the excellent, revealing report under your name was supported by a vast majority of the European Parliament (including our five Hungarian votes), rewarding you with additional political credibility and personal satisfaction. Instead they chose to demonise the rapporteur, a MEP who is about to end her activities at the EP, and as such could not, or may refrain from responding to their disgusting remarks. So, I encourage you, dear Judith, to simply see this appalling incident as a clear sign of Orbán’s growing fear of loss of his power, confronted with this most recent wave of massive public political protest which we are determined to pursue.

On this optimistic note let me wish you, dear Colleague, a most successful and happy New Year, and assure you that wherever your democratic devotion brings you, whatever political activities you may perform in the future, you may rely on our sustained solidarity and our full appreciation.

Tibor Szanyi

Vice-President of the Hungarian Socialist Party (MSZP)

Member of the European Parliament

Rue Wiertz, 60 – Bureau ASP 10G146
B-1047 Bruxelles
Tel : +32 (0)2 284 52 84
tibor.szanyi@ep.europa.eu