Tisztújítás előtt az Akadémia – elnökjelölt: Freund Tamás, Pléh Csaba, Szathmáry Eörs

A Magyar Tudományos Akadémia Jelölőbizottságának mai ülésen elfogadták a másodlagos jelöltlistát. Ez már csak azoknak a jelölteknek a nevét tartalmazza, akik az MTA 2020. májusi, tisztújító közgyűlésén ténylegesen vállalják az adott poszton történő megmérettetést.

A bizottság készíti elő az MTA új tisztségviselőinek megválasztását, amire a 2020. május 4–5-i közgyűlésen kerül sor. A Magyar Tudományos Akadémián azért van szükség tisztújításra, mert elnökének, főtitkárának, főtitkár-helyettesének és három alelnökének hároméves megbízatása májusban lejár. Az akadémiai szabályozás szerint a vezető tisztségekre a jelölteket három évre lehet megválasztani, majd legfeljebb egyszer további három évre újraválasztani. A jelenlegi vezetés öt tagja először 2014-ben, majd 2017-ben nyerte el mandátumát.
Vörös József akadémikus, a jelölő bizottság elnöke 2019. november 6-án ismertette a testület tagjaival az elsődleges jelöltlistát, amely a választásra jogosultak körében végzett közvélemény-kutatáson alapult. Vörös József az elsődleges jelöltlistán szereplőkkel a november 6-i ülést követő időszakban tartott megbeszéléseket, arról tájékozódva, vállalják-e a jelöltséget az adott posztra.

A mai ülésen Vörös József ismertette a megbeszélések alapján kialakult másodlagos jelöltlistát. Ez tehát már csak azoknak a jelölteknek a nevét tartalmazza, akik az MTA 2020. májusi, tisztújító közgyűlésén ténylegesen vállalják az adott poszton történő megmérettetést.

A jelölő bizottság által elfogadott másodlagos jelöltlista:
elnökjelöltek: Freund Tamás, az MTA rendes tagja; Pléh Csaba, az MTA rendes tagja; Szathmáry Eörs, az MTA rendes tagja
főtitkár-jelöltek: Blaskó Gábor, az MTA rendes tagja; Kollár László Péter, az MTA rendes tagja

főtitkárhelyettes-jelöltek: Demény Attila, az MTA rendes tagja; Erdei Anna, az MTA rendes tagja;
élettudományi alelnökjelöltek: Balázs Ervin, az MTA rendes tagja; Kosztolányi György, az MTA rendes tagja; Szathmáry Eörs, az MTA rendes tagja

társadalomtudományi alelnökjelöltek: Kertész András, az MTA rendes tagja; Lamm Vanda, az MTA rendes tagja;

természettudományi alelnökjelöltek: Bokor József, az MTA rendes tagja; Hudecz Ferenc, az MTA rendes tagja

élettudományi választott elnökségi tagjelöltek: Hunyady László, az MTA rendes tagja; Szathmáry Eörs, az MTA rendes tagja

társadalomtudományi választott elnökségi tagjelöltek: Kenesei István, az MTA levelező tagja; Romsics Ignác, az MTA rendes tagja

természettudományi választott elnökségi tagjelöltek: Kiss L. László, az MTA rendes tagja; Pósfai Mihály, az MTA rendes tagja

A jelölő bizottság február 19-én tárgyalja meg a jelöltek koncepcióit. A jelöltek – köztük az elnök- és főtitkárjelöltek – koncepcióit a bizottság a február 19-i ülés után a közgyűlés szavazati joggal rendelkező tagjai számára teszi hozzáférhetővé. A jelölési szakaszt a bizottság a március 11-i ülésén zárja le. Akkor hagyja jóvá a május 4-én és 5-én ülésező tisztújító közgyűlés tagjainak kiküldendő dokumentumokat és listákat.


A jelölő bizottság döntése értelmében az elnök- és főtitkárjelöltek számára lehetőség nyílik programbemutató vitára. Erre áprilisban kerülhet sor.