Újabb jogi lépések Magyarországgal szemben kötelezettségszegés miatt

Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárásokat indít Magyar- meg Lengyelország ellen az esélyegyenlőség és az alapvető jogok védelmében.

Magyarország esetében a Bizottság egyrészről azt a közeli múltban elfogadott törvényt kifogásolja, amely megtiltja, illetve korlátozza a 18 év alattiak hozzáférését „a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását vagy a homoszexualitást megjelenítő vagy népszerűsítő” tartalmakhoz; a másik eljárás az LMBTIQ-vonatkozású gyermekkönyvekben kötelezően feltüntetendő felelősségkizáró nyilatkozat kapcsán indul. Magyarországnak két hónap áll a rendelkezésére, hogy válaszoljon a Bizottság által megfogalmazott érvekre. Ennek elmaradása esetén a Bizottság úgy határozhat, hogy indokolással ellátott véleményt küld Budapestnek, illetve az eljárás következő szakaszában az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjeszthe

A teljes sajtóközlemény itt elérhető magyarul.

A Bizottság az Európai Unió Bírósága elé idézi Magyarországot a menekültügyi eljáráshoz való hozzáférés jogellenes korlátozása miatt

A Bizottság ma úgy határozott, hogy az Európai Unió Bírósága elé idézi Magyarországot a menekültügyi eljáráshoz való hozzáférés jogellenes korlátozása miatt, amely ellentétes a menekültügyi eljárásokról szóló irányelvnek (2013/32/EU irányelv) az Alapjogi Charta 18. cikkével összhangban értelmezett 6. cikkével. A menekültügyi eljárásokról szóló irányelv 6. cikkének értelmében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a területükön (a határaikat is beleértve) tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek ténylegesen gyakorolhassák a nemzetközi védelem iránti kérelem benyújtásához való jogukat.

A magyar jog rendelkezései szerint a harmadik országbeli állampolgároknak ahhoz, hogy nemzetközi védelemért folyamodhassanak Magyarországon, először valamely, az Európai Unió területén kívül található magyar nagykövetségen szándéknyilatkozatot kell benyújtaniuk, amelyben kinyilvánítják, hogy menedékjogért kívánnak folyamodni, továbbá rendelkezniük kell az e célra kiadott különleges beutazási engedéllyel. A Bizottság úgy véli, hogy ez a szabály a menekültügyi eljáráshoz való hozzáférés jogellenes korlátozása, ami ellentétes a menekültügyi eljárásokról szóló, az Alapjogi Chartával összefüggésben értelmezett irányelvvel, mivel kizárja, hogy a Magyarország területén – ideértve az országhatárt is – tartózkodó személyek nemzetközi védelemért folyamodjanak.

A Bizottság álláspontja szerint a covid19-világjárvány kezelése, amely a magyar jog kinyilvánított célja, nem indokolhat ilyen szabályt. Ezért a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé idézi Magyarországot. A teljes sajtóközlemény itt elérhető magyarul.