Állami frekvenciafosztás: Európában példátlan

Ha a Klubrádió a kormányzati frekvenciafosztás nyomán elhallgat, Magyarországon megszűnik a kormánytól független rádiós hírszolgáltatás, ami európai összehasonlításban is példátlan helyzetet eredményez. A MÚOSZ szerint a magyar közéleti nyilvánosságnak és minden demokratikus politikai szereplőnek az az érdeke, hogy a Klubrádió tovább működhessen.

Magyarországon a sajtószabadság – amely az alkotmány és a médiatörvény szerint elsősorban a tájékozódás, másodsorban a közlés szabadságát jelenti – a kormánytól független köztájékoztatás választékának végletes beszűkülése miatt súlyos veszélybe került. Ez a folyamat az utóbbi időben az Index hatalmi befolyástól mentes működésének ellehetetlenítése, illetve a Klubrádió frekvenciájának elvétele miatt látványosan felgyorsult, a következményei pedig beláthatatlanok. Immár a közéleti sajtó szinte valamennyi szegmensében – a nyomtatott politikai napilapoknál, az rádióknál és az interneten is – kormányzati médiatúlsúly érvényesül (megyei napilapja csak a Fidesz média-holdudvarának van, a három országos napilapból kettő kormányközeli érdekeltség, a két legnagyobb hírportál közül az Origóban közvetlenül, az Indexben pedig közvetve jelen vannak a kormányzati érdekek képviselői).

A MÚOSZ a jog és a nyilvánosság eszközeivel – idehaza és az uniós fórumokon – évek óta igyekszik fékezni ezt a folyamatot: eljárások sorát indítottuk a kormány médiahegemóniája, illetve a kormányközeli média illegális állami finanszírozása ellen, többször a Klubrádióval együtt, és minden esetben a Klubrádió érdekét is képviselve. Tisztában vagyunk ugyanis azzal, hogy ha – a jelen állás szerint 2021 februárjában – az adó a frekvenciafosztás következtében elhallgat, a magyar éterből teljes egészében eltűnik a kormánytól független közéleti rádiózás és köztájékoztatás, ami egész Európában példátlan helyzetet eredményez, és a sokszínű, pártatlan tájékoztatást előíró magyar, illetve európai médiaszabályozással is ellentétes. Eleve törvénytelen és tarthatatlan az a médiarendszer, amelyben egy kizárólag fideszes pártdelegáltakból összeálló testület dönt – önkényesen, mindig a kormány hatalmi érdekeit szolgálva – a szűk jószágnak számító, korlátozottan rendelkezésre álló rádiócsatornák elosztásáról. Amennyiben ebben a struktúrában mondvacsinált indokokkal, néhány jelentéktelen bürokratikus elvárást a médiapluralizmus alkotmányos kötelezettsége elé helyezve a kormányfüggetlen rádiózás utolsó végvárát is lerombolják, az nyílt beismerése annak, hogy a kormány instrukciói alapján, a kormánytöbbség szavazataival létrehozott médiafelügyelet alkalmatlan a törvényben előírt feladatainak ellátására.

A hatalomtól elkülönülten működő média nélkül, az állampolgárok sokszínű és pártatlan tájékozódási lehetősége híján a választások szabadsága is kérdésessé válik. A MÚOSZ-nak ezért meggyőződése: valamennyi hazai politikai szereplőnek (beleértve a kormányt, illetve a Fideszt is) az az érdeke, hogy a magyar média mára jelentősen degradálódott sokszínűsége ne csökkenjen tovább, amit a jelen helyzetben kizárólag a közszolgálati funkciókat is betöltő Klubrádió további működésének biztosításával lehet elérni.

Bízunk benne, hogy – ha már a médiahatóság nem tudott a pártérdeken felülemelkedni – bírósági úton kikényszeríthető, hogy a csatorna hozzájusson a működésének alapfeltételéül szolgáló frekvenciához.

Az Európai Bizottságot pedig felszólítjuk, hogy a tények és a fejlemények ismeretében foglalkozzék végre érdemben a MÚOSZ közreműködése nyomán évek óta az asztalán fekvő, folyamatosan aktualizált médiapiaci panaszokkal, amelyek elbírálása, a nyílt kormányzati jogsértések uniós szankcionálása a Klubrádió számára is védelmet nyújthatna.