Az egységes ellenzék választási programja az állampolgárok szolgálatában

(Szerző: helyben.hu) Programot alkotott az egységes ellenzék: alapvető fordulatot kínál a legfontosabb területeken. A gazdaság állapota nem teszi lehetővé a kiadások látványos növelését, de érzékelhető béremelésre megvan az ígéret. Sok még a tisztázandó részletkérdés, egyebek között adóügyekben.

Bajban kell átvenni az országot: rekord magas az államadósság, az infláció, a kiürült az államkassza és NER-cégek uralta gazdaság vár az országra a választás után. Ekként jellemzi a gazdaság állapotát az egységes ellenzék.

Bár adókulcsok növeléséről szó sem lehet, a személyi jövedelemadó rendszerét a mostaninál igazságosabbá kell tenni, mert jelenleg a minimálbér adóterhelése Magyarországon a legmagasabb az Európai Unióban. A hat párt elképzelései közt egyelőre ebben még nem teljes az összhang. A baloldali pártok határozottan kiálltak a többkulcsos adók mellett, ami óhatatlanul növekedéssel járna a legfelső jövedelmi körben.

Abban viszont nincs vita, hogy a magyar bérek már a régióban is a sor végén kullognak. Ezért azt ígérik, hogy az EU-tagállamokkal összhangban bevezetik a kötelező európai minimálbért. Sőt, az átlagos bérszínvonalat az európai átlaghoz akarják közelíteni. Ez szakítás lenne a jelenlegi gyakorlattal, amelyben a versenyképesség alapja az alacsony bér. Kormányváltás esetén olyan béremelési programot vezetnének be a rendőröknek, tűzoltóknak, egészségügyi szakdolgozóknak, amellyel meg lehet állítani az elvándorlást Magyarországról.

Felszámolnák a közbeszerzésekben mindent eluraló korrupciót, amelyben 20-30 százalékos túlárazással ezermilliárdokat emelnek át Fidesz-közeli magánzsebekbe. Új, átlátható, tisztességes és a versenyt szorgalmazó közbeszerzési rendszert hozna létre az ellenzék, amivel látványosan csökkennének az állam kiadásai. Eltörölnék a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások intézményét, és felülvizsgálnák azokat a beruházásokat, amelyeket ennek szellemében indítottak a múlt években. Felszámolnák a trafikmutyit is, csatlakoznának az Európai Ügyészséghez és új, korrupcióellenes szervezetet alapítanának. Elszámoltatnák a politikusokat, átláthatóvá tennék vagyonukat, vagyonosodásukat.

Az egységes ellenzék programjának központi eleme, hogy a jelenleginél többet kívánnak fordítani az egészségügyre. Négy év alatt európai szintre emelnék a költségvetésből az egészségügyre fordított kiadások arányát, ami évente 1-1,2 ezermilliárd forint többletet juttatna az ágazatnak.

Eltörölnék az egészségügyi szolgálati jogviszonyt. A már végrehajtott béremelés megmarad, sőt, azt ígérik, még folytatják; a szakdolgozók fizetését külön is javítanák. Önálló egészségügyi minisztériumot állítanának fel ismét. Azt szeretnék, hogy mindenkinek biztosítsák az egészséghez, a gyógyuláshoz való jogot, és hogy ne kényszerüljön senki magánrendelőbe csak azért, hogy európai szintű ellátáshoz jusson. A hatékonyság növelésével és a mostaninál sokkal jobb szervezettséggel jócskán csökkentenék a kórházi várólistákat, és megelőzéssel, korai felismeréssel javítanák a daganatos betegek gyógyulási esélyeit. Evégett államilag fizetett szabadnapot adnának a szűrővizsgálatokhoz.

Az oktatásban első lépésként nagyarányú egyszeri béremelést ígérnek a pedagógusoknak, ezután pedig a fokozatos, kiszámítható és tényleges jövedelemnövekedést. Pótlékot adnának a halmozottan hátrányos térségekben sajátos nevelési igényű diákokat oktató tanároknak. Ígérik, hogy érettségiig minden tanuló legalább középfokú nyelvvizsgát tehet, továbbá ingyenes első diplomát kaphat. Visszaállítják a szabad tankönyvválasztást, új alaptantervet írnak, a tankötelezettségi korhatárt pedig visszaemelik 18 évre, tabletet adnak minden diáknak. 

Fontos elem, hogy olyan modern iskolákat hoznának létre, amelyekben a készségek fejlesztése, a kritikai gondolkodás, a kreativitás és a csapatmunka a fő szempont. Ez lényegében az „északi modell” lenne. Ennek jegyében is az iskolákat visszaadnák a helyi önkormányzatoknak, csökkentenék a diákok és pedagógusok terhelését. A mostaninál rugalmasabb tantervi szabályozást szeretnének, ami nagyobb szabadságot ad az iskoláknak és tanároknak. Az alapítványokba kiszervezett egyetemeket visszaszerzik a köz javára.

Az ellenzék szociálpolitikai alapvetése, hogy a kormány gazdaság- és társadalompolitikája megbukott. Egekben az infláció, elszabadult a társadalmi egyenlőtlenség, a szegénység pedig egyre mélyül.

A szociális fordulat egyik alapjaként megemelnék a családi pótlékot, szociális bérlakásépítést, panel- és gangfelújítási programot kezdenének, és tetemes összeggel támogatnák azokat is, akik fogyatékkal élő hozzátartozójukat ápolják.

Az egységes ellenzék lakhatási támogatási rendszert hozna létre, és újraindítja a lakáscélú előtakarékossági programot. Határozatlan időre felfüggesztené a devizahitelesek kilakoltatását, és kártérítési alapot hozna létre a hitelkárosultaknak. Kiszélesítené a családi csődvédelem intézményét, visszavezetné a lakásfenntartási támogatást és az adósságkezelési szolgáltatást. A krízissegélyezést újra települési önkormányzatok hatáskörébe utalná. Ötven százalékkal emelné a szociális dolgozók bérét, illetve növelné az otthoni szakápolás óraszámát és a szolgáltatások körét.