Az újságíró archívumából – márkaházasság intelmekkel

Jó harminc esztendő távolából a közvetlenül érintettek és a krónikás is úgy emlékszik a Németországban történtekre – a valutaunióra –, mintha az a hagyományos porosz rend és fegyelem szerint ment volna végbe. A keletnémetek szépen beálltak a bankok, takarékpénztárak előtti sorba (mint azt évtizedek alatt, az NDK-időben megszokták), megkapták az őket megillető nyugati (azaz órák múltán össznémet) márkát, aztán elkezdtek számolni, hogy mire lesz elég a következő fizetésig, nyugdíj megérkezéséig. Ennyire egyszerű lett volna? (A nyitó képen az NDK, illetve az NSZK 100 márkása.) A Mai Nap 1990. július 2-i számában megjelent Berlinből küldött tudósításom a részleteket is fölvillantja:

Kiküldött munkatársunk, Kulcsár László jelenti Berlinből: A berlini Alexanderplatz egyik felén kitakarították, majd kis híján teljesen nyugati árukészlettel föltöltötték a Centrum Áruházat, bizonyítandó: megismételhető a német gazdasági csoda! Ugyanakkor tízezrek gyülekeztek a tér túlsó oldalán a takarékpénztár előtt, ahol a Deutsche Bundesbank ígértének megfelelően július elsején, pontban 0 órakor ki is nyitott, hogy megkezdje az „átállított pénzek” osztását, egyelőre személyenként 2 ezer nyugatnémet márkát. Tegnaptól ugyanis egyetlen pénz uralkodik német földön: a DM. Egész Kelet-Németország talpon volt szombatról vasárnapra virradóan. Sörös-pezsgős, maszek tűzijátékos, igazi szilveszteri hangulatban köszöntötték a terekre, utcákra tóduló tízezrek az államszerződésen alapuló pénzügyi, gazdasági és szociális unió életbe lépését, a föltehetően második német gazdasági csoda kezdetét.

A leglátványosabb pillanatok: az utolsó portékáig kifosztott üzletek villámgyors átalakítása és föltöltése, hogy ma reggel a szokásos időben, de az ezen a tájon soha nem látott kínálattal várják az immár kemény márkával vásárolni indulókat. Általában drágulnak az élelmiszerek és a szolgáltatások, de az odaátinál is olcsóbbak lesznek a korszerű iparcikkek, nem emelik az év végéig az NDK-ban legendásan alacsony lakbéreket, energiaárakat. A tévé többször is felhívta a lakosság figyelmét, jól gondolja meg vásárlásait, csak azt vegye meg, amire valóban szüksége van. Mert, ha túl sok fogy – emelkedhetnek az árak.

De hát nehéz elhitetni az itteni németekkel: a piacgazdaság nem az áruhiányból él!

Érdemes megfontolni a bankok ajánlatait, csinos kamatokat kínálnak például azoknak, akik lakásépítésre tennék félre pénzüket.

A pénzügyi unió 0. percében megnyitották a majd 30 évvel ezelőtt lezárt-befalazott, államhatárként, őrzött berlini földalatti- és HÉV-állomásokat is, miután a pénzügyi-gazdasági egységesüléssel megszűntek a belnémet határok, és új vámrendelkezések léptek életbe. A berlini Alexanderplatzon ünneplők természetesen megrohanták a tér alatti világhírű földalattit is: a több emelet mélységben közlekedő szerelvények immár az Alexen és a többi újra megnyitott állomáson is megállnak. A keleti szektorban a régi, 20 filléres tarifa érvényes. Aki elég élelmes volt, több száz menetjegyet vett a régi pénzért, mert tegnaptól a 20 fillér is kemény, hacsak szintén előrelátásból nem tankolt föl a tegnapelőtti aprópénzből. A keleti fillérek meghatározatlan ideig érvényesek – az új értéken!

Egyáltalán nem kicsinyeskedett a nyugati testvér: 25 milliárd márkát hordtak szét páncélozott pénzszállítói keletnémet fegyveres kísérettel az ország bank- és takarékpénztári fiókjaihoz: 600 tonna papír- és 500 tonna fémpénzt! Jó tapasztalat viszont, hogy nem mindenki vette föl

a törvényesen járó márkaezreket. Ma reggelig egymilliárd márka vándorolt a lakosság pénztárcáiba.

A németközi államszerződés valuta-, gazdasági és szociális uniót ír elő. Ennek értelmében a Deutsche Bank lett a két ország központi pénzintézete. A fizetéseket, jövedelmeket, nyugdíjakat, lakbéreket, ösztöndíjakat, a lakossági megtakarításokat egy bizonyos határig 1:1, a fennmaradó követeléseket 2:1 arányban váltják át. Ennek fejében az NDK megteremti a szociális piacgazdálkodás törvényes kereteit: magántulajdon, szabad árképzés, verseny, vállalkozási szabadság, az áruk, a tőke, a munka szabad áramlása, a piacgazdálkodással szorosan összefüggő adó-, pénzügy és költségvetés lesz a jellemző, az NDK mezőgazdasága összekapcsolódik a Közös Piac agrárrendszerével. A szociális uniónak megfelelően az NDK a nyugatnémet körülmények szerinti nyugdíj-, betegség-, munkanélküli, balesetbiztosítási rendszert, és szociális segélyt vezet be, megteremti a bértarifa-autonómiát, a koalíciós szabadságot, elismeri a sztrájk és a vállalat ügyeibe való belaszólás jogát, a védelmet az indokolatlan fölmondások, elbocsátások ellen.

Mindkét német állam miniszterei nyilatkoztak vasárnap a berlini kormányépületben berendezett sajtóközpontban. Romberg NDK-pénzügyminiszter bizonygatta: a parlament az új törvényekkel megteremtette annak a lehetőségét, hogy az állampolgárok „bizonyos szociális biztonsággal lépjenek be a piacgazdaságba”.

Bonni hivatali kollégája, Waigel arra kérte a keletieket, hogy legalább akkora felelősséggel bánjanak a jó pénzzel, mint tették a szövetségi köztársaságiak 1948-ban…

(A lexikonból: a német márkát (Deutsche Mark) 1948. június 21-én vezették be a nyugati szövetséges hatalmak a saját megszállási területükön. A korábbi járadékmárkát és birodalmi márkát különféle árfolyamok szerint váltották át az új fizetőeszközre: 1 birodalmi márkát 1 német márkára váltottak a fizetések, lakbérek stb. esetében; 10 birodalmi márkát váltottak át 1 német márkára a privát nem-bankok bankszámláinak konvertálásakor, de bizonyos összeghatár felett csak 65 pfenniget számoltak el 10 birodalmi márkánként. Ezeken kívül még minden személyt egy egyszeri, fejenkénti 60 márkás juttatásban részesítettek, amit két részletben (először 40, majd 20 márka) fizettek ki... És még valami: a Deutsche Mark euróra „átváltozása” 1999. január 1-jén kezdődött meg a bankközi forgalomban. Az új valuta tényleges bevezetésének napja: 2001. január1-je volt.)

“Az újságíró archívumából” rovatunkban közölt írások az Arcanum Adatbázis Kiadó Digitális Tudománytárának gyűjteményében őrzött cikkek felhasználásával készülnek. Köszönet illeti érte az Arcanum ADT-t.)