Bizottsági vizsgálat a Samsung magyarországi üzemének tervezett állami támogatása ügyében

Az Európai Bizottság részletes vizsgálatot indított annak megállapítására, összhangban áll-e a regionális állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályokkal, hogy Magyarország 108 millió euró összegű állami támogatást kíván nyújtani a Samsung SDI számára a vállalat gödi akkumulátorcella-gyártó üzemének bővítésére irányuló beruházáshoz.

A Samsung SDI az egyik legfontosabb szereplő a lítium-ion akkumulátorok gyorsan növekvő piacán. A cég mintegy 1,2 milliárd eurót fordít arra, hogy Gödön működő üzemében bővítse az elektromos járművekben használt lítium-ion akkumulátorcellák és akkumulátortelepek előállítására szolgáló gyártási kapacitást. A munkálatok 2017 decemberében kezdődtek, és a projekt végrehajtása ma már előrehaladott állapotban van. Magyarország 2018-ban értesítette a Bizottságot arról, hogy 108 millió euró összegű állami támogatást kíván nyújtani a projekthez.

Az uniós állami támogatási szabályok lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy az EU hátrányos helyzetű régióiban támogassák a gazdasági fejlődést és a foglalkoztatást, illetve hogy az egységes piacon előmozdítsák a területi kohézió megvalósulását. A támogatási intézkedéseket csak azoknak a feltételeknek a teljesülése esetén lehet jóváhagyni, melyek biztosítják, hogy az intézkedések elérjék a tőlük remélt kedvező hatást. Így például a támogatásnak ösztönöznie kell a magánbefektetéseket, és nem szabad elszívnia a beruházásokat más tagállamok ugyanannyira vagy még hátrányosabb helyzetű régióija elől. Feltételt jelent továbbá, hogy a támogatás ne haladja meg a szükséges minimumot, és ne okozza közvetlenül munkahelyek áthelyezését az EU más részéről a támogatást nyújtó tagállamba.

A fentieken túlmenően a nagyvállalatok meglévő termelőüzemekbe eszközölt beruházásai általában nem jogosultak regionális beruházási támogatásra, kivéve, ha a beruházások olyan alapvető, innovatív változásokat tesznek lehetővé a termelési folyamatban, amelyeket első alkalommal alkalmaznak az érintett ágazatban az Európai Gazdasági Térség területén.

A Bizottságnak ebben a szakaszban kétségei vannak azt illetően, hogy a Samsung SDI gödi beruházásához nyújtani tervezett állami támogatás megfelel a regionális állami támogatásokról szóló 2014. évi bizottsági iránymutatásban meghatározott összes releváns feltételnek:

  • a Bizottság nincs meggyőződve arról, hogy az intézkedés ösztönző hatással jár. E tekintetben a Bizottság meg fogja vizsgálni, hogy – az iránymutatásokban meghatározott feltételeknek megfelelően – közvetlenül a magyar állami támogatás váltotta-e ki a beruházásra vonatkozó döntést, vagy a gödi beruházást akár állami támogatás nélkül is megvalósította volna a vállalat;
  • a Bizottságnak azt illetően is kételyei vannak, hogy az állami támogatás megfelelő, arányos, és hozzájárul a regionális fejlődéshez;
  • a Bizottság ebben a szakaszban nem tudja kizárni, hogy az állami támogatás eredményeként más uniós tagállamokból munkahelyeket helyeznek majd át Magyarországra.

A Bizottság folytatni fogja annak kivizsgálását, hogy a kezdeti aggályok megalapozottak-e. A részletes vizsgálat megkezdése lehetőséget biztosít Magyarország és az érdekelt harmadik felek számára, hogy észrevételeket tegyenek az intézkedéssel kapcsolatban.

Az EU kereskedelmi megállapodásai új lehetőségeket nyitnak meg a bizonytalan nemzetközi gazdasági helyzetben

A kedvezőtlen globális gazdasági környezet ellenére az európai vállalatok továbbra is jól kamatoztatják azokat a lehetőségeket, melyeket az európai uniós kereskedelmi megállapodások rendszere – a világ legnagyobb kereskedelmi hálózata – biztosít a részükre. 2018-ban ennek a hálózatnak a keretei között valósult meg az európai külkereskedelmi ügyletek 31%-a, és ez az arány a közelmúltban megkötött kereskedelmi megállapodások hatálybalépésével jelentős mértékben – akár a 40%-ot is megközelítve – tovább emelkedik majd. Ez áll a kereskedelmi megállapodások végrehajtásáról kiadott éves jelentés 2019. évi kiadásában, melyet az Európai Bizottság ma tett közzé.

Az európai uniós kereskedelmi megállapodások rendszerét jelenleg 41 megállapodás alkotja, melyek összesen 72 országra terjednek ki. Az uniós kereskedelmi megállapodások egyre bővülő hálózata Európa-szerte gazdasági lehetőségeket teremt a munkavállalók számára – az Európai Unión kívüli országokba irányuló uniós export több mint 36 millió munkahelyet biztosít kontinensünkön.