Facsemetétől a Vaskakasig – győri városképi visszásságok

Éppen három héttel ezelőtt írt lapunk legutóbb (és még hányszor előtte!) arról, hogy egy szerencsétlen sorsú fácska elképesztő módon akadályozza a győri Zechmeister utcai (Bécsi-kapu téri) különösen forgalmas autóbusz-megálló forgalmát, mert az illetékeseknek eszébe sem jutott, hogy útban lehet, ha a buszok második ajtaja éppen (jóformán milliméterre) a föl- és leszálló utasok előtt nyílik, a fácskával a négyzetméteres hely tengelyében.

Mindazonáltal köszönet illeti a ma megkapott hárommondatos válaszlevél megfogalmazóit, a GyőrSzol igazgatósági koordinátorát és városüzemeltetési üzletág-vezetőjét, akik arról értesítették szerkesztőségünket, hogy „A glosszájuk áttanulmányozása, továbbá a körülmények alapos megvizsgálását követően tájékoztatjuk, hogy a kérdéses facsemete átültetéséről vegetációs időn kívüli időszakban Társaságunk intézkedni fog…”

Ez aztán a városra szóló eredmény!

A helyszínről és az oda ültetett fácskák sorsáról egyébként nem először (és feltehetően nem is utoljára) írt az Infovilág. Lapunk tavaly mikuláskor is foglalkozott ezzel a pitinek látszó üggyel, ami viszont az északnyugat-dunántúli város (szakmai) ügyintézésének tanulságos példája. Előfordult ugyanis a megálló krónikájában, amikor „szakembereknek” nem okozott gondot, hogy éppen vegetációs időszakban vágják ki a mostani fácska elődjét.

Az ám, a GyőrSzol (esetleg a helyszínen járt) szakemberei azt bizonyára nem vették észre, hogy a szóban forgó buszmegálló előtti járdaszakasz évek óta elképesztően mocskos. Most (megint csak nem először) ezt is fölemlítjük. Alkalomadtán készséggel (és ingyen!) ötletet is adunk arra, miként lehetne tisztán tartani azt mintegy húsz négyzetméteres területet.

Más téma, ám a helyszín csaknem azonos:

tudja-e, kedves Olvasó, hogy kié a győri Bécsi-kapu téren jó évtizede árválkodó Vaskakas taverna? Igen, a győri vár falában évtizedekkel ezelőtt létrehozott, kitűnően prosperált, majd egyszer csak megszüntetett étteremről van szó. Arról a létesítményről, aminek a szomszédja a Bécsi-kapu tér 1–3. alatti – elképesztő módon elhanyagolt – kétemeletes sarokház.

(A sarokházról, a győriek körében Schäffer-házként ismer ikerépületről először öt évvel ezelőtt írtunk: Győr többet érdemel(ne) – Ötletroham az omladozó Schäffer-ház láttán. Aztán még nagyon sokszor: Ötletroham az omladozó Schäffer-ház láttán (2.)

Legutóbb talán éppen ebben a cikkünkben. Sajnos, a magasságos városháza (és annak a sajtókapcsolatok ápolásával megbízott hivatalnokai) dölyfösségében (vagy mert nincs érve, magyarázata a fölvetett kérdésekre) úgy tesz, mintha a városképet érintő (eddig legalább) kétszáz cikkünk meg sem jelent volna.

Még szerencse, hogy az Infovilág nem pártorgánum, nem az ujjukat V-alakban mutogatóknak, papagájtenyésztőknek íródik, hanem a lakóhelyéért felelősséget érzőknek.

Mostani témánk a Schäffer-ház melletti, a Bécsi-kapu téri várbástyába beépült egykori Vaskakas taverna. (Gondoljunk bele: ha nyugati szomszédunknak ekkora szerencséje-adottsága lenne, mint van Győrnek [ami viszont képtelen élni vele], mekkora becsben tartaná!)

Csakhogy: a helybéliek szerint a várfalba beépült, idestova másfél évtizede megszűnt, elképesztően romantikus vendéglátóhely – raktár.

Ma délelőtt ingajáratban közlekedett cikkünk szerzője a magasságos városháza és a vele átellenben működő földhivatal között, kiderítendő, kié a Vaskakas.

Nem sikerült.

A két hivataltól kapott adatok ugyanis kevésnek bizonyultak. A Földhivatali Információs (online) Rendszer végül is tisztázta a győri 7483-as helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan minősítését és tulajdonosát. (Az ám, tulajdonos volt jó néhány! Az elsők, például a 15. századból, nem derülnek ki, elégedjünk meg annyival, hogy a sokat ostromlott, honvédő győri végvárat fenntartóé volt – feltehetően legnagyobbrészt egyházi tulajdon –, ám az már tudható, hogy 1951-ben védett műemlékké nyilvánították. A győri várnak ez a része a Káptalan-dombtól egészen a Rába medréig nyúlik.

A 21. század elején tulajdonos volt Győr megyei jogú városi önkormányzata, ami 2011-ben eladta a mádi ENERGORG Energetikai Tanácsadó Kft.-nek (bizonyára életbevágó szüksége volt rá, elvégre egy történelmi emlékhely nélkül nem lehet csak úgy energetikai tanácsokat adni…)

Nyolc évvel később, 2019 elején már új tulajdonosa van: a Budapest XIII. kerületi Energy Nobilis Kft., ami igen rövid idő alatt megszabadult az ingatlantól, hogy 2019. január 28-án már a 2019. január 2-án alapított győri Püspökvár Ingatlanforgalmazó Kft.-é lehessen. Érdekesség, hogy ennek az ingatlanforgalmazó vállalkozásnak a címe megegyezik egy kaszinókat üzemeltető cégével meg egy győri ügyvédével (Győr, Teleki utca 17.), akinek a nevét gyakorta emlegették/emlegetik az adriázó győri ex-polgármesterével.

Elszomorító kép a taverna fölötti bástyáról.

A krónikás véleménye szerint egy ingatlanszakértő ennél sokkal több (és talán érdekesebb) adatokat is képes kiolvasni a tulajdoni lapból. Csakhogy még ennél is fontosabb:

az Infovilág szerkesztősége 2017 augusztusa óta mintegy 200 cikkben foglalkozott a magyar történelemben nem egyszer főszerepet játszott Győr sok helyütt elhanyagolt városképével, a csodálatos barokk város sebeivel. Kezdetben eljuttattuk írásainkat a város sajtóosztályának, majd a polgármesternek, aki hivatalba lépésekor írásban ígérte az Infovilágnak, hogy számít a sajtóra, mindennemű tájékoztatást megad. A valóság, sajnos, azt mutatja, hogy ez az ígéret is csak ígéret maradt…

Ez is oka annak, hogy olvasóink iránti tiszteletből, az újságírói hivatás írott és íratlan szabályai szerint nem alkuszunk meg, és folytatjuk – a többi között – Győr városképe javítását célzó munkánkat. Ennek szellemében kérdezzük: mikor lesz végre látványos rend a Bécsi-kapu téren?

Az ám, igen tisztelt Püspökvár Kft., mikor méltóztatik végre kibontani csomagolásából a Bécsi-kapu téri ingatlanát, és tisztességesen fölújítva, korszerűsítve átadni a győrieknek, a városba látogatók gyönyörűségére?

Mert a kifogásolt ingatlan a jelenlegi formájában nem maradhat. Netán mégis csak társadalmi gyűjtést kellett volna szervezni dr. Rákosfalvyék kft.-je számára, miként esztendővel ezelőtt írtuk?