Fizeti az EU: 50 ezer millió forintos magyar gazdaságmentő program

Az Európai Bizottság jóváhagyta azt az 50 milliárd forint összegű magyar támogatási programot, amely a koronavírus-járvánnyal összefüggésben hivatott a magyar gazdaság működését segíteni. A támogatási programot a Bizottság az állami támogatásokra vonatkozóan nemrég elfogadott ideiglenes keretszabálya alapján hagyta jóvá.

Margrethe Vestager, az Európai Bizottság versenypolitikáért felelős ügyvezető alelnöke így nyilatkozott: „Ez az 50 milliárd forintos magyar program támogatni fogja azokat a vállalkozásokat, amelyeket különösen súlyosan érint a koronavírus-járvány. Arra irányul, hogy a koronavírus-járvány gazdasági hatásait enyhítse, és segíteni fog a vállalkozásoknak, hogy folytathassák a létfontosságú beruházások megvalósítását. Továbbra is együttműködünk a tagállamokkal avégett, hogy gyors, összehangolt és hatékony fellépés valósuljon meg, mely ugyanakkor az uniós szabályoknak is megfelel.”

Magyarország arról értesítette a Bizottságot, hogy egy 50 milliárd forint összegű támogatási programot fogadott el, hogy segítséget nyújtson a vállalkozásoknak a koronavírus-járvánnyal összefüggésben. A támogatást az illetékes hatóság, a Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Kft. (HIPA Nonprofit Kft.) fogja kezelni.

Az állami támogatás közvetlen támogatás formájában fog megvalósulni. Olyan közép- és nagyvállalkozások vehetik igénybe, amelyek a Magyarország által meghatározott piaci ágazatokban működnek, és amelyeket különösen súlyosan érintenek a koronavírus-járvány gazdasági hatásai.

A program azokat a vállalatokat hivatott támogatni, amelyek nehézségekkel küzdenek a koronavírus-járvány gazdasági hatásai okozta bevétel- és likviditáskiesés miatt. Mindenekelőtt abban fogja segíteni őket, hogy fedezni tudják azonnali működőtőke- és beruházási szükségleteiket.

A Bizottság megállapította, hogy a magyar intézkedés összhangban van az ideiglenes állami támogatási keretszabályban meghatározott feltételekkel, különös tekintettel a következőkre: 1.) a támogatás vállalkozásonként nem haladhatja meg a 800 000 eurót; 2.) a vállalkozásonkénti támogatási összeg attól függ, mekkora a beruházási volumen és melyik ágazatban tevékenykedik a cég, és 3.) a támogatás 2020. december 31-ig biztosítható, a kérelmeket pedig 2020. november 30-ig lehet benyújtani.

A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az intézkedés szükséges, megfelelő és arányos a magyar gazdaságban bekövetkezett komoly zavar megszüntetéséhez. Ennek megfelelően az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok szerint jóváhagyta az intézkedést.

Az állami támogatásokra vonatkozó ideiglenes keretszabályról szóló bizottsági sajtóközlemény

Versenypolitika a koronavírus-járvány idején

Az Európai Bizottság ma ideiglenes keretszabályról szóló közleményt tett közzé, hogy versenypolitikai iránymutatást nyújtson a koronavírus-járvány kapcsán felvetődő sürgős helyzetekben együttműködő vállalatoknak. Ezenfelül Sztella Kiriakídisz egészségügyért és élelmiszer-biztonságért felelős uniós biztos – ugyancsak ma – iránymutatást terjesztett elő, amely a gyógyszerek kínálatát és elérhetőségét hivatott optimalizálni a koronavírus-járvány idején.

A koronavírus-járvány általános kínálati sokkot okozott az ellátási láncokban jelentkező zavarok és a – főként egészségügyi termékek és szolgáltatások iránti – kereslet hirtelen és ugrásszerű megnövekedése miatt. Ez a kritikus fontosságú, különösen a koronavírusos betegek kezelésére használt egészségügyi termékek hiányához vezethet, és a helyzet a világjárvány súlyosbodásával tovább romolhat. A járvány miatt egyéb alapvető áruk és szolgáltatások esetében is kialakulhatnak ellátási válsághelyzetek.

A kínálati sokk kezelése és az ellátási hiány kialakulásának időben történő megelőzése szükségessé teheti, hogy a vállalatok gyorsan összehangolják tevékenységüket a válság hatásainak leküzdése vagy legalább enyhítése érdekében. Ez viszont megkövetelheti, hogy a leghatékonyabb módon átalakítsák vagy bővítsék termelésüket. Előfordulhat például, hogy össze kell hangolniuk a termelési készletkezelést és esetlegesen a forgalmazást is annak elkerülése céljából, hogy mindegyik cég egy vagy csak néhány gyógyszer gyártására összpontosítson, miközben más termékekből kevesebbet állítanak elő a szükségesnél. A termelés ilyen jellegű összehangolása rendes körülmények között ellentétes lenne a  versenypolitikai szabályokkal.

A mai bizottsági közlemény iránymutatással szolgál azoknak a vállalatoknak, amelyek készek ideiglenesen együttműködni és tevékenységeiket összehangolni egymással annak érdekében, hogy a leghatékonyabb módon növeljék a termelést és optimalizálják a kínálatot, különösen a sürgősen szükséges kórházi gyógyszerek terén. A közlemény elsősorban azt ismerteti, milyen főbb kritériumok mentén fogja a Bizottság a lehetséges együttműködési projekteket kiértékelni.

Az ideiglenes keretszabályról szóló mai bizottsági közlemény

A gyógyszerellátás optimalizálására vonatkozó biottsági iránymutatások

Koronavírus: meghosszabbított utazási korlátozás


Az Európai Bizottság ma felkérte a schengeni tagállamokat és a schengeni társult államokat, hogy május 15-ig hosszabbítsák meg az EU-ba irányuló, nem alapvető fontosságú utazásokra vonatkozó ideiglenes korlátozást. A tagállamok és a világjárvánnyal küzdő nem uniós országok tapasztalatai azt mutatják, hogy 30 napnál hosszabb időre van szükség ahhoz, hogy a vírus továbbterjedése elleni küzdelem érdekében meghozott intézkedések eredményesek legyenek. A Bizottság a meghosszabbítással kapcsolatban összehangolt megközelítést szorgalmaz, mivel a külső határokra vonatkozó intézkedések csak akkor lehetnek hatékonyak, ha azokat az összes uniós tagállam és schengeni tagállam mindegyik határ esetében egységesen hajtja végre és ugyanakkor szünteti be.

Ajánlást a mobiladatok és -alkalmazások felhasználásáról

Az Európai Bizottság ma ajánlást fogadott el, melyben különböző lépéseket és intézkedéseket szorgalmaz abból a célból, hogy – a koronavírus-járványra válaszul – közös uniós megközelítés jöjjön létre a mobilalkalmazások és a mobiladatok felhasználására vonatkozóan. Ajánlásában a Bizottság felvázolja, hogyan kívánja elérni, hogy a tagállamokkal együtt közös megközelítés – ún. eszköztár – elfogadására kerüljön sor a válsághelyzet digitális eszközökkel történő kezelése érdekében.

Az eszköztárat gyakorlati intézkedések fogják alkotni, melyek két területre összpontosítanak majd:

1. Összehangolt páneurópai megközelítés kialakítása a járványügyi mobilalkalmazások használatára vonatkozóan: Ez a riasztás, megelőzés és kontaktkutatás mellett azt a célt szolgálja, hogy a polgárok képesek és készek legyenek hatékony és célzott lépések révén közösségi kontaktusaikat csökkenteni. Az eszköztár a következő elemeket fogja magában foglalni:

  • előírások, melyek orvosi és technikai szempontból hivatottak biztosítani ezeknek az alkalmazásoknak a hatékonyságát,
  • interoperabilitást támogató intézkedések,
  • a népegészségügyi hatóságok által alkalmazandó irányítási mechanizmusok,
  • adatmegosztási mechanizmusok.

2. Közös megközelítés kidolgozása a vírusfertőzés alakulásának anonimizált és összesített mobil helymeghatározó adatok révén történő modellezésére és előrejelzésére: Ez segíti majd a társadalom és a gazdaság szokásos működési rendjéhez való visszatérésre irányuló exitstratégiák kidolgozását.

Az ajánlás meghatározza a kérdéses alkalmazások és adatok használatára vonatkozó alapelveket az alapvető – például a magánélet és az adatok védelméhez fűződő – uniós jogok érvényre juttatása és az adatbiztonság tekintetében.
A Bizottság ajánlása

A koronavírus-járvány elleni uniós válaszintézkedések

EU-válasza a koronavírus-világjárványra

Az Európai Bizottság és Josep Borrell közös kül- és biztonságpolitikai főképviselő ma előterjesztette azokat a terveket, amelyek segítségével az EU határozott és célzott segítséget kíván nyújtani az Unión kívüli partnerországoknak a koronavírus-világjárvánnyal szembeni védekezéshez. Az EU a külső tevékenység céljára fenntartott költségvetésből több mint 15,6 milliárd euró összegben nyújt pénzügyi segítséget a partnerországoknak. A közös uniós fellépés a közvetlen egészségügyi krízishelyzet kezelését és az abból fakadó humanitárius szükségletek kielégítését (502 millió euró), a partnerországok egészségügyi, vízellátási és köztisztasági rendszereinek, valamint a világjárvány kezeléséhez szükséges kutatási és készültségi kapacitásainak megerősítését (2,8 milliárd euró), valamint a társadalmi-gazdasági hatások enyhítését (12,28 milliárd euró) szolgálja.
 
Az Európai Unió folyamatosan törekedni fog arra, hogy válaszlépéseit hozzáigazítsa a változó helyzethez, és intézkedéseit mindig az egészségügyi támogatásra leginkább rászoruló országokra és térségekre összpontosítsa, köztük az afrikai országokra, az uniós szomszédságpolitika hatálya alá tartozó térségekre, a Nyugat-Balkánra, a Közel-Keletre és Észak-Afrikára, Ázsia és a csendes-óceáni térség egyes területeire, Latin-Amerikára és a karibi térségre.
 
Az EU válaszintézkedései az „Európa Együtt” megközelítést követve igyekeznek gyors, célzott támogatással életeket menteni és a partnerországok világjárvány elleni küzdelmét segíteni. Ebben a szellemben az EU, a tagállamok, valamint pénzügyi szervezetek – köztük elsősorban az Európai Beruházási Bank és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank – forrásokat mozgósítva közösen támogatják a partnerországokat rövid távú szükségleteik kielégítésében és a hosszabb távú strukturális társadalmi-gazdasági hatások kezelésében.
 
Az EU globális szereplőként az ENSZ-szel, a nemzetközi pénzügyi szervezetekkel, valamint a G7-ekkel és a G20-akkal karöltve kívánja előmozdítani az összehangolt multilaterális válaszadást. Az EU hamarosan virtuális donorkonferenciát is össze fog hívni annak érdekében, hogy segítsen előteremteni a szükséges finanszírozást, és segítő kezet nyújtson az Egészségügyi Világszervezetnek a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő országok támogatásához.

Az Európai Bizottság és Josep Borrell közös kül- és biztonságpolitikai főképviselő közös közleménye

Kérdések és válaszok

Tájékoztató: az EU által a partnerországoknak nyújtott támogatás konkrét példái