Győrszentiván tiltakozik: akkumulátorgyár zöldövezetben?

A győri önkormányzat nem tud semmi érdemlegeset, ezért hivatalosan nem is tud nyilatkozni, meg ebben az ügyben nem is akar semmit sem mondani… Nagyjából ekként foglalhatók össze a ma délelőtt a győri városháza kis híján teljesen megtelt dísztermébe összehívott lakossági fórumon elhangzottak, ahol érthető módon szikrázott a levegő a hivatalos tájékoztatás érthetetlen titkolása okán.

A lakossági fórumra mindenekelőtt Győr legkeletibb kerülete, Győrszentiván lakóit várták. A falu 1970 óta része a megyeszékhelynek; egykoron a győriek kedvelt pihenőövezete volt a helység, a 21. század eleje óta pedig a német Audi autógyárról ismert. A gyárat sokan üdvözölték, mert a rendszerváltás megfosztotta csaknem a teljes gyáriparától a 19. század vége óta az ország legiparosítottabb nagyvárosát, ami az Audi által korszerű munkahelyekhez jutott. A német autóipari óriás magyarországi gyárának Győrbe telepítése – tagadhatatlan – sok előnnyel járt, ám a jelek szerint most viharfelhők gyülekeznek a szóban forgó terjeszkedése miatt.

Miként az Infovilág 2022. augusztus 3-án az „Akkumulátorgyár épül Győrszentivánon? – lakossági fórumra várják az érintetteket” című cikkében megírta:

„…A helyi lakosok jóformán váratlanul tudták meg, hogy a Tibormajori úttól délre mintegy 350 hektár (3,5 km2) jelenleg mezőgazdasági hasznosítású területet szeretne az önkormányzat „jelentős mértékben zavaró hatású ipari övezetbe” sorolni. Az övezeti besorolás lehetővé tenné, hogy a területen különösen veszélyes (pl. tűz-, robbanás-, fertőzőveszélyes), bűzös vagy nagy zajjal járó gazdasági tevékenységhez szükséges létesítményeket helyezzen el a majdani beruházó. Mindezt légvonalban 700 méterre a zártkertektől, 900 méterre a legközelebbi lakóépületektől, 1600 méterre a helyi általános iskolától és óvodától, és 2000 méterre a helyiek között népszerű gyümölcsöstől…”

A ma délelőtti lakossági fórum részvevői egyöntetűen és egyértelműen, nem egyszer szenvedélyesen, indulattól sarkallván – ám nyomós indokokkal érvelvén – síkraszálltak otthonuk, szűkebb pátriájuk sok tekintetben riasztó, aggodalmat, félelmet keltő „átminősítése” ellen. Szánalmas és fölháborító tényként jelölték meg:

  • nem jött el a lakossági fórumra a kerület önkormányzati képviselője, dr. Sík Sándor állatorvos; távolmaradásáért sokan azonnali leváltását követelték;
  • fájdalmasan nevetséges volt a győri jegyző, Nagyné dr. László Edit megnyilatkozása, amely szerint „nem tudja, milyen beruházást terveznek Győrszentivánra, amiért az önkormányzat 300 hektárnyi mezőgazdasági területet akar „jelentős mértékben zavaró hatású ipari övezetbe” sorolni. (A szerk. megj.: egyáltalán ki és milye indokkal kényszeríti a győri önkormányzatot erre a lépésre?)

Bár hivatalosan a városházi főtisztviselő és munkatársai nem voltak hajlandók megnevezni a győrszentiváni terület átminősítésének az okát, a fórum részvevői tudni vélik (és a krónikás hajlik tudomásul venni sokak ismeretét), hogy az ipari tevékenységtől jócskán „megfertőződött” városrész/kerület a hazánkban manapság „divatos” akkumulátorgyárral „gazdagodnék”. Ez a hónapok óta közszájon forgó információ nagy felháborodást és nyugtalanságot keltett az egykoron zöldövezeti előnyeiről ismert családi házas település jó tízezer lakosa körében.

A Facebookon talált plakátocskák…

Miként a városházi tisztviselők – mindenekelőtt a jegyző asszony – megjegyzéseiből kiszűrhető, a terület átminősítése folytán szabad jelzést kapó, ám általuk „ismeretlen rendeltetésű” beruházás a zártkertektől 700, a lakóépületektől 900, a helyi oktatási intézményektől 1600, a lakosság körében népszerű gyümölcsösöktől 2000 méterre létesülne.

Győrszentiván lakossága ebből nem kér, ez ellen tiltakozik – összegezhető a fórum lényege –, és mindent meg fog tenni azért, hogy a Budapesten szentesített tervet a kormány (és annak helyi képviselete, a megyei kormányhivatal) haladéktalanul és mindörökre vonja vissza.

Summa summárum: Győrszentiván lakossága megelégelte az ipari terjeszkedést, egészséges körülmények között akar élni, és akarja fölnevelni gyermekeit, unokáit, a jövő nemzedékeit. Megengedhetetlen, hogy önös vállalati érdekek és kormányzati helyeslőik döntsenek a sorsukról, és olyan termelőüzemet (akkumulátorgyárat) telepítsenek a nyakukra, ami közismerten súlyosan környezetszennyező és az egészségre ártalmas. Győrszentiván nem akar Göd sorsára jutni – hangoztatták számosan.

A krónikás végkövetkeztetése a mai fórumról: a részvevők elszántságát tapasztalván a győrszentivániak hajlandók minden fórumon tiltakozni, és meggyőződésük: az egészséges életükért, környezetükért folytatott ellenállásuk győzni fog.