Gyűjtsünk már dr. Rákosfalvy úrnak!

Gyűjtést szeretnék szervezni egy győri polgár számára: még pontosabban, azon személy számára, aki tulajdonosa egy győri kft.-nek. A szegény, minden bizonnyal pénztelen korlátolt felelősségű társaság (Püspökvár Kft.) nevén már jó ideje szerepel Győr város egyik látványos ingatlanja. (Az ám, mielőtt bárki a szemünkre vetné, rövidesen a bástyafalba épített Vaskakas étterem ügyével is foglalkozunk…)

Nevezetesen: az Európa talán legszebb barokk terén már-már összeomlás előtt álló sarokház-kettős, a győri Bécsi-kapu téri Schäffer-ház. Tudható, hiszen megírták róla, hogy a kétemeletes, késő klasszicista stílusú lakóház 1840 körül (tehát kb. 180 esztendeje!) épült, hátával a nyugat-európai kereszténységet védő győri végvár kazamatáinak támaszkodik. A Schäffer-ház első emeletéről közvetlen kijárás van a kazamaták tetejére…

A kettős épülettömb évek óta lakatlan, mert alkalmatlan emberi tartózkodásra, ennél fogva sürgősen fölújításra szorulna.

Csakhogy ez nem történt meg az utóbbi évtizedekben, miként – a dolgok jelen állás szerint – igen nagy valószínűséggel a következő években sem fog rá sor kerülni. Az ok egyszerű:

Győr városa sok évvel ezelőtt az épülettömböt eladta egy fővárosi személynek, aki (tudtunkkal) egy fillért sem költött rá, majd mérgében ő is eladta egy győri személynek, pontosabban e személy által alapított kft.-nek.

Nevéhez méltó módon (korlátolt felelősségű társaság) minden bizonnyal anyagi körülményei is korlátoltak, mert ha nem úgy lenne, az új (értsd: jelenlegi!) tulajdonos már rég hozzálátott volna a Bécsi-kapu tér 1–3. szám alatti iker épülettömb fölújításához, hogy ne csúfoskodjék ott (még egyszer írom, hogy mindenki megértse) Európa talán legszebb barokk terén.

Nos, ennek a minden bizonnyal szerfölött szegény kft.-nek (vezetője dr. Rákosfalvy Zoltán (van-e, ki nevet nem ismeri?) kéne gyűjtést szervezni. Lapunk egyébként már érdeklődött a győri polgároknál, hogy tetszik-e nekik a sok év óta dicstelenül díszelgő Schäffer-tömb, amire először idestova négy évvel ezelőtt, 2017 nyarán hívta föl a figyelmet az Infovilág hírportál (Győr többet érdemel(ne) – Ötletroham az omladozó Schäffer-ház láttán).

Miután – csak jóval később döbbentem rá: Borkai Győrében így szokás – a hivatalos információkérés ellenére sem válaszol a magasságos városháza, még jó néhányszor sürgette az Infovilág a Schäffer-ház fölújtását, mielőtt végzetes károk nem keletkeznének benne.

Közben Borkai Zsolt elment kirándulni az Adriára, aztán visszajött, majd lemondása előtt egyetlen napra újra fölesküdött Fidesz-polgármesternek, hogy helyére új embert lehessen választani… De ez nem újdonság a győriek előtt.

És talán az sem nóvum, hogy a szerencsétlen Schäffer-ház fölújítását sürgető mintegy tucatnyi írás jelent meg az Infovilág hírportálon, és mindannyiszor minden maradt a régiben. Azaz mégsem: kiderült, hogy a Győrött (a Borkai-féle hajóringatózásról is) különösen jól ismert ügyvéd kft.-jének tulajdona lett a Bécsi-kapu téri saroképület-duó.

Száz szónak is egy a vége: immár négy év óta visszatérő téma az Infovilágban a Schäffer-sztori. Szerkesztőségünk szerette volna közvetlenül az érintettől megtudni, hogy mi a szándéka a győri Bécsi-kapu teret régóta csúfító, ám sokkal jobb sorsra érdemes lakóházzal, egyéb elérhetőség nem lévén, e-mailben kereste meg a Püspökvár Kft.-t, de hiába érdeklődtünk 2019. május 2-án a tulajdonos nevesíthető képviselőjénél e-mailben, bár a levelet átvette, ám semmi válasz, annak ellenére, hogy szerfölött világos és könnyen érthető formában így írt az Infovilág:

„…tervezi-e a sarokháztömb felújítását, ha igen, mikorra, vagy (miután a kft. a cégbejegyzés szerint ingatlan-forgalmazással foglalkozik) tovább értékesíti. Ez esetben minden bizonnyal még jó ideig a jelenlegi állapotában kell elviselni az épületet…”

A tájékoztatást kérő további leveleinkre sem válaszolt a Püspökvár Kft. ügyvezetője. Vagy mégis? 2019. május 22-én a címzett/megszólított azt javasolta, hogy vegyük át az erről szóló állítólagos nyilatkozatát a helyi lapból, mert nincs ideje az üggyel foglalkozni. Nem vettük át, mert ellentmond mindennemű józanságnak:

  1. érdeklődő levelek sokaságát küldjük X.Y.-nak, aki
  2. jó ideig válaszra sem méltatja a levél íróját
  3. aztán a sokadik kérésre „megkönyörül”, és közli
  4. a kérdéses ügyben már nyilatkozott egy harmadik félnek, tessék átvenni az ott közölteket…

Hát nem! Ajánlható-e, kóstoljuk meg a rántotthúst úgy, hogy beleharapunk szomszédunk ételébe?

Mindazonáltal 2019. szeptember végén megírtuk a megszólított viselkedését: Kifárasztásra játszik a Schäffer-ház tulajdonosa? Két hónap sem telt, kirobbant a Borkai-botrány, és érdekes módon a Schäffer-ház ügyében nyomban közlékenynek bizonyult az ügyvezető:

„Tisztelt dr. Rákosfalvy Zoltán! Önnek kétszer is elküldtem érdeklődő levelemet, amelyet 2019. 09. 16-án, illetve 23-án átvett és elolvasott. Tekintettel arra, hogy nem magánlevélről, hanem egy város lakosságát érintő ügyről van szó, nem zárkózhat el a választól. Kérem, vegye a fáradságot, hogy megadja a kért tájékoztatást. Kérem, azt is írja meg, ha nem akar válaszolni a kérdésre. Természetesen mindkét esetben tájékoztatom lapunk olvasóit az Ön álláspontjáról. Kiváló tisztelettel: Kulcsár László újságíró, felelős szerkesztő.”

A szeptember végi levélre – csodák csodájára – csaknem két hónappal később (!) megérkezett a válasz. Íme, betű szerint:

„Tisztelt Főszerkesztő Úr! Kérdésére válaszolva, tájékoztatom, hogy egyenlőre (sic!) keressük a Schaffer ház legoptimálisabb (sic!) hasznosítási és ehhez kapcsolódó felújítási lehetőségét, mely maximálisan figyelemmel kell legyen az épület történelmi és szakrális jelentőségére. Mihelyt konkrétumokkal tudok szolgálni, tájékoztatni fogom. Az épületben egyébként állagmegóvó, állagmegőrző munkák zajlanak. Tisztelettel: dr. Rákosfalvy Zoltán”

Az Infovilág szerkesztősége természetesen köszöni a tömör tájékoztatást, és szívesen fogadja a további információkat is a győri városkép 180 esztendős mozaikkockája, a Schäffer-ház megújulásáról, főként pedig arról, hogy végül is mi a tulajdonos szándéka az épülettel – írtuk akkor.

Lapunk a győri Schäffer-házzal, mert küllemét (és majdani funkcióját) közügynek tartja, nem adta föl a témát. Az itt olvasható 2019. november 4-i cikkünk a fenti udvarias válasz előtt íródott. Részlet:

„Fölhívtam a szóban forgó ügyvéd úr irodáját. Egy kolléganője vette föl a telefont, és mintegy két-három perc elteltével közölte: nincs benn a keresett személy. Próbáltam magyarázni, hogy kínos, és ne késztessenek arra, hogy újólag megírjam: dr. Rákosfalvy Zoltán – ellentétben a működő Európára jellemző szokással – semmibe veszi az újságírói megkeresést: nem válaszol az érdeklődő (magánügynek korántsem tekinthető!) levelekre, elvégre egy városképi szempontból ikonikus épületről van szó.

Végül megkérdeztem a kedves hangú ügyvédnőt: megírjam-e újólag, hogy kollégája (főnöke?) nem válaszol, holott minden alkalommal nyugtázta az érdeklődő levelem átvételét?

Mit gondol, kedves Olvasó, mi volt a felelet? „Írja meg!”

Föltehetően a kedves hang akkor még nem tudta azt, amit a főnöke már bizonnyal jól tudott az adriai kirándulás részleteiről…

Mindazonáltal jó egy hónappal később vászonleplet kapott a Schäffer-ház.

Nem kívánjuk tovább igénybe venni olvasóink idejét és türelmét, ezért csak távirati stílusban megjegyezzük: a Schäffer-ház sztoriját itt is megírtuk röviden, javasoljuk az elolvasását.

Időközben leváltották (mai, divatos szóhasználattal: elzavarták) a városháza két sajtófőnökét is, ám az Infovilág tapasztalata szerint semmi sem változott, holott a „lemondott” polgármester helyére új városvezető lépett. Az idestova másfél éve hivatalban lévő új ember szemét sem szúrja a Schäffer-ház, lepelbe burkoltan rohad s rogyadozik tovább Európa egyik legszebb barokk terén.

dav

Mindehhez, persze semmi köze a városképért feleldelős győri hivatalnokoknak? Persze, lehet, hogy nincsenek is.

Most éppen egy jól zárható, kültéri perselyt keresek, hogy – fölszerelvén az egyébként is csak unatkozó és mutogató Kisfaludy Károly szobrára – meghirdethessem a gyűjtést a Püspökvár Kft. és minden bizonnyal szerfölött szegény vezetője számára, hogy a városukat őszintén szerető győriek hozzájárulásából végre elkezdhesse a Schäffer-házkettős fölújítását. Az alkalom egyszerűen kiváló, hisz’ Győr éppen most 750 esztendős. Ügyvezető Úr, Ön is hallott róla?

Csak hogy tudja, kedves Olvasó: a Bisinger-adományból fölépített
Zechmeister-városháza minden bizonnyal válaszolt volna az újságírói megkeresésekre…
(Kép: Cultiris)

Utóirat: nem szeretném, ha bárki arra hivatkoznék a felújítás eddigi elmaradása miatt, hogy:

  1. a tervezés sok időbe telik (ezeregy példa bizonyítja, manapság legföljebb néhány hónap elegendő ilyesmire);
  2. azért feszítették ki az óriás lepedőt a ház frontjára, mert a győri jubileumi ünnepségsorozat alkalmából vetítenek rá, tehát tilos hozzányúlni a Schäffer-házhoz; van az épülettömbnek másik oldala meg belseje is;
  3. nincs elegendő szakember a munkák elvégzésére;
  4. nincs elegendő építő- és szerelőanyag a felújításhoz stb.