Hároméves mélypontján zárta az évet a GKI konjunktúraindexe

Decemberben októberi, idei legalacsonyabb szintjénél is valamivel kisebb lett a GKI konjunktúraindexe, mely ezzel hároméves mélypontjára esett.

A GKI által, az EU támogatásával végzett felmérés szerint ez az üzleti várakozások markáns romlásának következménye, a fogyasztóiak ugyanis, ha csak minimálisan is, de javultak. Az üzleti várakozások idei trendje egyértelműen romló, a fogyasztóiaké viszont jellemzően stagnáló, érezhető havi hullámzás mellett.

Az üzleti várakozásokon belül az ipari és építőipari várakozások nagyon jelentősen estek novemberhez képest, a kereskedelmi és szolgáltatói bizalmi index viszont gyakorlatilag nem változott. Az ipari bizalmi index két havi emelkedés után, decemberi zuhanása következtében még a szeptemberi, nagyon alacsony szintjétől is kissé elmaradt, s ezzel hatéves mélypontjára esett. Romlott az elmúlt időszaki termelés és a rendelésállomány – ezen belül az exportrendeléseké is –-, valamint a készletek megítélése, s kedvezőtlenebbek lettek a termelési várakozások.

Az építőipari bizalmi index decemberben számottevően esett, de továbbra is ez a legoptimistább ágazat. Az idei év utolsó hónapjában a magas- és a mélyépítő cégek is borúlátóbbá váltak. Az előző háromhavi termeléssel és a rendelésállománnyal kapcsolatos elégedettség is romlott novemberhez képest.

A kereskedelmi bizalmi index a novemberi enyhe emelkedéssel megegyező mértékben csökkent, s ezzel továbbra is az elmúlt hat évet jellemző, viszonylag keskeny sáv alsó negyedében maradt. Az eladási pozíció és a rendelések várható alakulásának megítélése főleg az előbbi esetében romlott, a készleteké viszont javult.

A szolgáltatói bizalmi index decemberben stagnált. Az általános üzleti helyzet megítélése rosszabb lett, a forgalmi várakozások viszont javultak. A foglalkoztatási várakozások a novemberi javulás után kissé romlottak, ami az ipar és a kereskedelem gyengébb létszámbővítési szándékának következménye, az építőiparban és a szolgáltató szektorban ugyanis szerény erősödés történt.

Csökkent a lakosság félelme a munkanélküliségtől. Az áremelési szándék a kereskedelem kivételével – ahol immár harmadik hónapja jelentősen erősödik – gyengült. A fogyasztók inflációs várakozása viszont továbbra is hullámzó, decemberben éppen csökkent, igaz hibahatáron belül.

A magyar gazdaság jövőjéről alkotott vélemény a novemberi javulás után összességében kissé romlott, ezen belül az iparban és a kereskedelemben érezhetően, miközben az építőiparban és a szolgáltató cégeknél javult, miként a lakosság körében is.

A GKI fogyasztói bizalmi index novemberhez hasonlóan decemberben is emelkedett kissé. A lakosság saját pénzügyi helyzetét és megtakarítási képességét javulónak érzékelte, a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségét viszont kissé romlónak.