Július 1-jétől: új uniós adószabályok az online vásárlásra

Már ezen a héten, július 1-jén hatályba lépnek az online vásárlásra vonatkozó új uniós adózási szabályok abból a célból, hogy az online értékesítések után fizetendő hozzáadottérték-adót (Magyarországon az áfát) az érintettek a fogyasztó lakóhelye szerinti országnak fizessék be.

A cél az, hogy a vállalkozások számára kiegyenlítettebbé váljanak a versenyfeltételek, egyszerűsödjék a határokon átívelő e-kereskedelem, az uniós vásárlók pedig könnyebben átláthassák az árképzést és a különböző választási lehetőségeket. A csütörtökön érvénybe lépő változások mind az EU-n belüli, mind az EU-n kívüli kereskedőktől történő online vásárlást érinteni fogják:
 

  • A jelenlegi rendszerben az EU-n kívüli vállalatok által az EU-ba szállított, 22 eurónál kisebb értékű termékek mentesülnek az áfa alól. Ez a mentesség most megszűnik, azaz az EU-ba belépő valamennyi áru áfaköteles lesz, ugyanúgy, mint az uniós vállalkozások által értékesített áruk. A tapasztalatok szerint ugyanis – és ezt tanulmányok is alátámasztják – sokan visszaéltek ezzel a mentességgel: az EU-n kívüli gátlástalan eladók például gyakran helytelenül címkézték fel az áruszállítmányokat azért, hogy mentességben részesüljenek. Az így eljáró vállalatok uniós versenytársaiknál kedvezőbb árakon tudták eladásra kínálni portékáikat. Ez becslések szerint évente 7 milliárd eurós kiesést okozott az uniós államkincstáraknak, más adófizetők számára pedig nagyobb adóterhet eredményezett. 
  • Jelenleg az elektronikus kereskedelmet folytató értékesítőknek mindazokban a tagállamokban áfaregisztrációval kell rendelkezniük, ahol teljes árbevételük meghalad egy bizonyos (országonként eltérő) értékhatárt. Július 1-jétől ezeket a különböző értékhatárokat egy 10 000 eurós közös uniós küszöbérték váltja fel, amely felett a kereskedőknek az áfát abban a tagállamban kell megfizetniük, ahová a termékeket szállítják. Az érintett vállalatok működésének egyszerűsítése és más tagállamokba irányuló értékesítő tevékenységük megkönnyítésére az online értékesítők mostantól regisztrálhatnak egy „egyablakos” elektronikus portálon, ahol az EU egész területére vonatkozó összes áfakötelezettségüket teljesíthetik. Egy hasonló rendszer már több éve működik az elektronikus szolgáltatások határokon átívelő értékesítésében. 
  • Hasonlóképpen, az egyablakos importügyintézés bevezetése a nem uniós eladók számára lehetővé fogja tenni, hogy könnyen szerezhessenek áfaregisztrációt az EU-ban, valamint biztosítja, hogy a megfelelő összegű áfa folyjék be a megfelelő tagállam költségvetésébe. A fogyasztók számára ez sokkal átláthatóbb: ha az egyablakos ügyintézési rendszerben regisztrált EU-n kívüli kereskedőktől, illetve platformoktól vásárolnak, az eladó számára fizetendő ár magában fogja foglalni az áfát. Ennek köszönhetően a vám- és futárszolgálatok nem tarthatnak majd igényt további áfaösszegekre, amikor az áruk megérkeznek a fogyasztó országába. Az EU-n kívüli vállalatok már most is nagy számban regisztrálnak az egyablakos importügyintézési rendszerbe, ideértve a világ legnagyobb online piactereit is.

Az elektronikus kereskedelemre vonatkozó új szabályokat ismertető weboldal

Munkahelyi egészségvédelem és biztonság

A koronavírus-világjárvány megmutatta, hogy a munkahelyi egészség és biztonság mennyire fontos a munkavállalók egészsége, társadalmunk működése, valamint a kritikus fontosságú gazdasági és társadalmi tevékenységek folytonossága szempontjából. Ezzel összefüggésben az Európai Bizottság ma elfogadta a 2021–27-i időszakra szóló, a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó uniós stratégiai keretrendszert, melyben meghatározza, milyen főbb intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy a következő években javuljon a munkavállalók egészsége és biztonsága.
Az elmúlt évtizedekben történt ugyan előrelépés – például 1994–2018-ban mintegy 70%-kal csökkent a halálos munkahelyi balesetek száma az EU-ban –, de még sok a tennivaló. 2018-ban még mindig több mint 3300 halálos kimenetelű és 3,1 millió nem halálos baleset történt az EU-t jelenleg alkotó 27 tagállamban, és továbbra is több mint 200 000 munkavállaló hal meg évente munkával összefüggő betegségekben. A keretrendszer segíteni fog abban, hogy az uniós intézmények, a tagállamok és a szociális partnerek intézkedéseket hozzanak a közös prioritások mentén a munkavállalók védelme végett, hozzá fog járulni ahhoz, hogy csökkenjenek az egészségügyi költségek, és támogatni fogja a vállalkozásokat, hogy termelékenyebbé, versenyképesebbé és fenntarthatóbbá váljanak.

A stratégiai keretrendszer három fő átfogó célra összpontosít:

  1. A munka új világában bekövetkező változások előrejelzése és kezelése: azért, hogy a digitális, zöld és demográfiai átállás során a munkavállalók egészségvédelmét és biztonságát biztosítsa, a Bizottság felül fogja vizsgálni a munkahelyekről szóló irányelvet és a képernyő előtt végzett munkáról szóló irányelvet, és az azbesztre és az ólomra vonatkozóan új védelmi határértékek bevezetését fogja szorgalmazni. Uniós szintű kezdeményezést is elő fog készíteni a munkahelyi mentális egészséggel kapcsolatban.
  2. A munkával összefüggő betegségek és balesetek megelőzésének javítása: a keretrendszer a „zéró-elképzelés” jegyében elő fogja mozdítani, hogy az EU-ban felszámoljuk a munkával összefüggő haláleseteket. Ezenfelül a Bizottság aktualizálni fogja a veszélyes vegyi anyagokra vonatkozó uniós szabályokat a daganatos, a reprodukciós és a légzőszervi betegségek visszaszorítására.
  3. Az esetleges jövőbeli egészségügyi veszélyekre történő felkészülés előmozdítása: a világjárvány tanulságait levonva, a Bizottság vészhelyzeti eljárásokat és iránymutatást fog kidolgozni az esetleges jövőbeli egészségügyi válsághelyzetekben meghozandó intézkedések gyors bevezetésére, végrehajtására és nyomon követésére vonatkozóan.

A stratégiai keretrendszerben szereplő intézkedések végrehajtására 1.) intenzív szociális párbeszéd, 2.) a bizonyítékokon alapuló szakpolitikai döntéshozatal megerősítése, 3.) a hatályos uniós jogszabályok jobb végrehajtása és nyomon követése, 4.) tudatosságnövelés, valamint 5.) a munkahelyi egészségvédelmet és biztonságot szolgáló beruházások létrejöttéhez szükséges finanszírozás mozgósítása révén kerül majd sor. Utóbbi a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz és a kohéziós politikai alapok forrásaiból valósul majd meg.

Az Európai Unió 2021–2027-i munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi stratégiai keretrendsze

A Bizottság és a fogyasztóvédelmi hatóságok a járattörlésekkel kapcsolatos ügykezelés javítására szólítják fel a légitársaságokat

Az Európai Bizottság és a nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságok felszólították a légitársaságokat, hogy nagyobb körültekintéssel járjanak el a koronavírus-világjárvánnyal kapcsolatos járattörlések esetében. A Bizottság azt szorgalmazza, hogy – az általa a fogyasztóvédelmi együttműködési hálózattal közösen kidolgozott intézkedéslista alapján – az Európai Unióban működő légitársaságok javítsanak eddigi gyakorlatukon. A Bizottság mai bejelentésére azt követően került sor, hogy a fogyasztók nagy számban tettek panaszt, alapjául pedig ez év első felében végzett, 16 nagy légitársaság panaszkezelési gyakorlatáról adatokat gyűjtő felmérés eredményei szolgáltak.

A felmérés kérdéseire kapott válaszok elemzése számos problémára rávilágított. Az Európai Unióban működő légitársaságoknak tiszteletben kell tartaniuk az uniós fogyasztóvédelmi jogszabályokat – így például átláthatóan kell kommunikálniuk az ügyfeleikkel, és proaktívan tájékoztatniuk kell utasaikat az őket megillető jogokról. Kiemelten fontos, hogy a törölt járatok utasai választhassanak aközött, hogy visszatérítést vagy utazási utalványt kívánnak-e kapni, és tájékoztatást kapjanak arról, hogy jogukban áll a kapott utalványt bármikor pénzre váltani. A felmérés során vizsgált légitársaságok túlnyomó többsége nem térítette vissza időben, azaz az uniós jogban meghatározott 7 napos határidőn belül a jegy árát az utasoknak. Az érintett légitársaságoknak lépéseket kell tenniük azért, hogy az összes új foglalás – azaz mind a közvetlenül, mind a közvetítőn keresztül megvásárolt jegyek – esetében megtartsák ezt a határidőt, és a lehető leghamarabban, de legkésőbb szeptember 1-jéig ledolgozzák a visszatérítések terén felhalmozódott ügyhátralékot.

A légitársaságoktól elvárt intézkedések listája