Médiakonferencia: áldás vagy átok az internet a gyerekek számára?

Ma és holnap „A média hatása a gyermekekre és fiatalokra” témában a Magyar Tudományos Akadémián rendezett konferencián 33 előadó igyekszik felvázolni a legfrissebb kutatások fényében mindazokat a kihívásokat, amelyek a családok, az oktatás és a tömegkommunikáció számára megjelennek korunkban. (A képeket Gordon Eszter készítette.)

A technológiai fejlődés következtében a médiaeszközök és használatuk a gyerekek és a fiatalok körében soha nem látott módon és mértékben változtak az utóbbi évtizedekben, leginkább években. Az eddigi konferenciák vizsgálatai, központi témái  és problématérképei kivételes figyelemmel rögzítették ezt a változást, a gyerekek, a családok és az egész társadalom életét is nem egyszer alapvetően megváltoztató  átalakulást. A változások irányát, a használat és a hatás kritikus pontjait feltáró és elemző kutatások hasznos támpontként szolgáltak a gyermekvédelem, a média értő és pozitív használatának a segítéséért felelősséget érzők számára. Az idei konferencia középpontjában a (mindenekelőtt elektronikus és digitális) média hatása, a jó és rossz gyakorlatok állnak.

A gyerekek és fiatalok médiahasználati szokásainak, illetve az egyre fontosabbá váló digitális identitásuk kialakulásának nyomon követése és megértése folyamatos kihívás az ezzel foglalkozó szakembereknek. A múlt évek során a gyerekek és fiatalok életében a közösségi média az információszerzés, a szórakozás és a társas kapcsolatok első számú helyszínévé vált.

Az interneten föllelhető közösségi média tudatos, a világ és önmagunk megismerését hatékonyan segítő, ugyanakkor biztonságos, azaz a kockázatokat minimalizáló használatára való felkészítés a szülők, a tanárok, a hagyományos és online média és az ezzel foglalkozó állami és civil szervezetek közös feladata és felelőssége. Ez azonban csak akkor lehet sikeres, ha az érintettek ismerik ezt a világot, és megpróbálják megérteni a gyerekek és fiatalok igényeit, motivációit és aggodalmait. 

A múlt évekhez hasonlóan a konferencia online követhető a honlapon, illetve a Gyermekmentő Szolgálat és a Safer Internet Program Facebook oldalain. A szervezők az összes előadás videó-anyagát és prezentációját október végén feltöltik a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Youtube csatornájára. 

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat az Európiai Unió Safer Internet Program hazai koordinátora és tudatosságnövelő központja, oktatói az internet biztonságos használatának oktatásával, a felhasználók tudatosításával foglalkoznak.

Az idei konferencia mai, első napján is rengeteg izgalmas téma volt napirenden. A 15-15 perces előadások nyomán a hallgatóságban minden bizonnyal számtalan esetben fogalmazódott meg hogy ez bizony megérne „misét”, azaz a mostaninál hosszabb és részletesebb taglalást.

Dr. Guld Ádám adjunktus (PTE-BTk, TMI, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék) előadása a munkbang-videók növekvő népszerűsége kapcsán érzékletesen világított rá a fiatalok magányosságára, társaság iránti vágyára és a pótlékok megtalálása. Hogyan jutottunk a sztároktól a celebeken át az ifluencerekig.

Dr. Baracsi Katalin családjogi szakjogász a legfontosabb tennivalókat foglalta össze abból a célból, hogy felelős, tudatos digitális polgárokká váljunk, akként viselkedjünk.

Jó néhány előadásban visszatért a szülők digitális kihívásokhoz való viszonyának és szerepének vizsgálata.

Steigervald Krisztián generációkutató Digitális gyerekkor című előadása határozottan rámutatott, hogy szükséges a pozitívumokat szemlélni, és tudomásul venni, hogy a digitális kor nem csupán az ifjúságot állítja új helyzet elé, hanem minden egyes korosztályt, és ez a kor nem rosszabb, mint az eddigiek, hanem csupán más. Keressük meg az elmúlt 10–15 év pozitív hozadékait! Néhány példa felemlítése hangos egyetértésre sarkallta a hallgatóságot is, hiszen például egy ritka csoportba sorolt vér sürgős műtéthez néhány óra alatt megszerezhető a Facebook segítségével, vagy a legutóbbi: egy ritka betegségben szenvedő kisfiú, Zente kezelésére egy hét alatt összegyűlt 700 millió forint. Ilyesmit 10 évvel ezelőtt elképzelni sem tudtunk volna.

Horváth Dorottya a BOOKR Kids ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy az értő olvasás a kulcs a biztonsághoz a digitális világban. Ahhoz, hogy a gyerekek elcsábuljanak az olvasáshoz, lehet hatékony segítséget nyújtani. A BOOKR digitalizált meséskönyveket kínál, egy teljes könyvtárat a hozzá kapcsolódó játékokkal. Az olvasás és szövegértés fejlesztésének nagyszerű lehetősége a már kb. 600 könyv. De létezik tanári felület és pedagógus-továbbképzés is, valamint a jövő irodalomórája kezdeményezés. Autistáknak, illetve angol nyelvtanításhoz fejlesztett programot is kínál az öt országban jelen lévő BOOKR Kids.

A teljesség igénye nélküli tallózásban még érdemes megemlíteni az ELTE addiktológiai kutatásairól hallott beszámolót, hiszen 2007-től az internet-függőség, illetve 2015-től az online játék- és közösségimédia-függőség is a vizsgálatok körébe tartozik. Vagy a közösségi média hatása a szülő–gyerek-kapcsolat alakulására, a kortársak közötti online szexuális zaklatás kérdése mind-mind egy-egy megközelítés a digitális kor hatásmechanizmusának vizsgálatához.

Az konferencia első napját két szekcióban beszélgetések zárták. Egyikben az érzékenyítés, játékos tanulás, médiapedagógia, a másikban az addikció, a WHO-felmérések, az új betegségek és az elvonási tünetek kérdésköre került terítékre.