Mit kínál a legfrissebb, megújult BBC History?

Mindenekelőtt: „A magyar jakobinusok és a francia forradalom”. Két magyar és két brit történész járja körül a világrengető forradalmi eseményeket. Gergely András cikke a magyar jakobinusok szervezkedésének okait és következményeit tárja fel. Romsics Ignác a jakobinusok és Martinovics megítélésének korok és világnézetek szerint változó panoptikumába vezet be.

Marisa Linton arról ír, hogy a francia forradalmat kirobbantó eszmék – szabadság, egyenlőség és testvériség – miként borultak árnyékba a forradalmi terror idején. David Andress bemutatja, hogy a városi elit miként használta ki a parasztok zendülését, és fordította azok ellen, akik elkezdték.
László Gyula Kettős honfoglaláselmélete ma is széles körben ismert és népszerű, holott már megfogalmazásakor is több sebből vérzett. Bálint Csanád veszi sorra az érveket és ellenérveket.

Sarah Gristwood arról mesél a Szívkirályok és szívkirálynők című írásában, hogy egyes uralkodók miként kamatoztatták a saját érdekükben az udvari szerelem és a lovagok iránti középkori lelkesedést.
Tom Holland a Német-Római Birodalom ellen harcoló cseh táboriták történetét mondja el, akik hitvallásuk szerint elutasították a pénzt, a tulajdont − és az Antikrisztust. Írásának címe: Krisztus kommunistái.

Helen Hackett a Babona és tudomány című tanulmányában felfedi, hogyan alkalmazták a kora újkorban az ősi tanításokat, a keresztény doktrínát és az új tudományos felfedezéseket az elme megértésére.

Friedrich Roske német alezredes A sztálingrádi fordulat – első kézből című, eddig kiadatlan emlékezései új fényt vetnek a sztálingrádi csata 1942–43-i fordulataira. A hadtörténeti memoárról Ian MacGregorírását közli még sok érdekes cikkel együtt a BBC History magyar kiadása.Végezetül ne feledkezzünk meg arról, hogy a folyóirat

Velünk omló történelem címmel új rovatot nyitott, amiben elsőként arról olvashatunk, hogy Magyarország – ezer csodája mellett – a kastélyromok és romkastélyok földje is.

A lap kiadója kedvezményes előfizetés is ajánl, továbbá akár digitális magazin formájában is letölthető innen vagy innen