Nyolcszáz esztendős az Aranybulla

Bélyegkibocsátással emlékezik meg a Magyar Posta az Aranybulla kihirdetésének 800. évfordulóját. A sorszámozott alkalmi bélyegblokk Baticz Barnabás grafikusművész tervei szerint a Pénzjegynyomdában készült. Az újdonság mától megvásárolható.

Az Aranybulla II. Endre (II. András) magyar király által 1222-ben, a székesfehérvári országgyűlés alkalmával kiadott, függőpecséttel ellátott királyi okirat, ami a későbbi magyar nemesség jogait először rögzítette. Rendelkezéseinek megtartását a király részéről az ellenállási záradék garantálta; kimondta: a nemesek a hűtlenség vétke nélkül ellenállhatnak, ha a király a rendelkezéseket megszegi. Az 1222. április 24-én kiadott Aranybulla, a rendi állam magyar jogrendszerének legfőbb tartóoszlopává vált oklevél mind a hét eredeti példánya elveszett, azonban a szövege számos forrásban fennmaradt.

Az Aranybulla, majd annak utóélete a magyar alkotmányfejlődésnek és a parlamentarizmus kialakulásának az egyik alappillére. A rendi jogok alapjaként később gyakran hivatkozott szabadságlevél a királyi hatalom korlátozásának és a nemesi jogok, kiváltságok garantálásának egyik fontos okmánya volt a magyar jogtörténetben, hatása évszázadokon át meghatározó volt. A későbbi korok belőle táplálkozó törvényei idővel az egész magyar társadalomra kiterjedtek.

Nevét a rajta függő hitelesítő királyi pecsétről, a bulláról kapta. A mindkét oldalán mintát viselő arany függőpecsét előlapján a király trónon ülő alakja látható. Jobb kezében liliomos végű jogart, baljában keresztes országalmát tart. Az uralkodó liliom mintájú, nyitott koronát visel, mellette kétoldalt a világegyetem jelképei (nap, hold) helyezkednek el. A pecsét hátlapján a hétszer vágott pajzs látható. A kiemelkedő, páros mezőkben oroszlánfigurák találhatók.

A blokk középső részén a székesfehérvári városháza dísztermének falát díszítő, Kontuly Béla: II. Endre – Az Aranybulla kihirdetése című szekkója látható. A kompozíciót II. Endre aranypecsétjének elő- és hátlapja, illetve az oklevél részlete egészíti ki. A bélyegblokkhoz kapcsolódó alkalmi borítékot a szekkó díszíti, az alkalmi bélyegzőben az aranypecsét előoldalának stilizált rajza található.